12 pravidel šťastných lidí

12-stastnych

Vždycky se nám zdá, že už už přijde šťastný život. Jenom si ještě pořídíme tohle, dosáhneme tamtoho a našetříme tady na to. Kdo by si pomyslel, že štěstí se musíme učit? Že musíme pochopit mnoho složitých věcí, abychom přišli na to, že štěstí je vždycky prosté?

Psycholožka Sonja Lyubomirski z Kalifornské university Riverside se otázkou štěstí zabývala. Během svého pozorování přišla na 12 pravidel dodržovaných šťastnými lidmi . Bez ohledu na to, v jaké životní etapě se nalézáme, jsou tyhle „šťastné návyky“ použitelné vždycky.

1. Vyjadřujte vděčnost

Když si ceníme toho, co máme, zvyšujeme hodnotu těchto věcí a obklopujeme je svou pozitivní energií. Věci pak přitahují více podobných hodnot, a vracejí nám tak naše city. Jinými slovy, vděčnost za to, co už máte, se transformuje do ještě hlubšiho citu – do pocitu štěstí. Za tím účelem si opravdu nemusíte nic kupovat. Je to neuvěřitelné, ale funguje to. Jen těžko se budeme cítit šťastní, pokud nebudeme vděčni za to, co máme.

2. Rozvíjejte optimismus

Šťastní lidé jsou schopni generovat svůj vlastní optimismus. A to bez ohledu na aktuální situaci. Velmi důležité je přijmout jako fakt, že nezdar pouze otevírá možnosti dalšího růstu a získání nových životních zkušeností. Nic víc a nic méně. Lidé, kteří smýšlejí optimisticky, se na svět dívají jako na prostor naplněný nekonečnými možnostmi, a to zejména v těžkých dobách. A to je právě ono – zejména v těžkých dobách.

3. Vyhýbejte se nekonečným úvahám a sociálnímu srovnávání

Srovnávat se s někým jiným může být ošidné. Jsme-li „lepší“ než druhý, vzniká tu možnost nezdravého pocitu převahy. Naše ego se nafukuje a z toho nic dobrého nevznikne. Vyjde-li nám, že jsme „horší“, je to jako bychom škrtli všechnu těžkou práci, kterou jsme vykonali, všechen pokrok, kterého jsme během let dosáhli. Sociální srovnávání je ze své podstaty nedobrá věc. Jestli už se chceme s někým porovnávat, pak se sebou samým před rokem nebo dvěma.

4. Vytvářejte dobro

Jakákoli dobrá věc zaplavuje mozek náloží serotoninu. Serotonin má kouzelné účinky – jak na naše zdraví, tak pro pocit štěstí. Někomu bezplatně pomoci, to je nejjistější cesta k pocitu vnitřního tepla a harmonie. Nejenom pro vás, ale i pro ty, kdo takové jednání pozorují. To je zázrak, ne? Produkovat serotonin ostatně pomáhají také antidepresiva. Bohužel méně zdravou a efektivní cestou.

5. Pěstujte sociální vztahy

Nejšťastnější lidé na Zemi si považují hlubokých, hodnotných vztahů. Víte o tom, že výsledky nejrůznějších výzkumů potvrzují, že věk dožití klesá s rostoucím pocitem osamění? U osamělých lidí je úmrtnost až dvojnásobná. Nic se nevyrovná hřejivým pocitům, kterými nás naplňuje styk s blízkými lidmi, s nimiž můžeme sdílet cokoli. Cítíme se tak součástí něčeho významnějšího, než je naše osamělá existence.

6. Vypracujte si vlastní strategii překonávání stresu

Zejména vaše reakce na ty nejvíce zatěžující okamžiky formují váš charakter. Nepříjemnosti se prostě dějí – tomu se nikdo z nás nevyhne. V takových chvílích je někdy těžké hledat nějaké tvůrčí řešení. Proto vám může pomoci seznam v podobných případech už prověřených postupů. Rozhodně je lepší reagovat jakž-takž podle nějakého seznámku, než propadnout neovladatelné panice.

7. Naučte se odpouštět

Skrytá, anebo ještě hůř – hýčkaná nenávist je naprostou pohromou pro náš vnitřní stav. Rozum nezná rozdíl mezi minulým a současným citem. Když někoho nenávidíte a stále na to myslíte, rozvracejí tyto negativní city váš imunitní systém. V pravém slova smyslu to vysává veškerou vaši energii.

8. Zesilujte proud

Proud je stav, kdy se nám zdá, že čas se zastavil. Ocitáme se v něm tehdy, když jsme natolik soustředěni na to, co děláme, že se svým úkolem splyneme vjedno. Jednání a pocity splývají. Nechce se nám ani jíst ani spát. Jsme zcela strženi proudem. Nic nás nedokáže odtrhnout a získat si naši pozornost.

9. Užívejte si životních radostí

Hluboké štěstí nemůže trvat bez přestávky. Někdy právě proto, abyste si vychutnali radost ze života, je dobré se úplně zastavit. Ve světě zběsilých stimulů a ustavičného pohybu se na to velmi lehko zapomíná. Opovrhovat takovou světlou chvílí ustrnutí je totéž jako ji zcizit. Ty nejprostší věci v životě mohou být těmi nejcennějšími, pokud jim nezapomínáme věnovat pozornost.

 10. Oddejte se svým cílům

Upřímné odevzdání se věci se mění v nepozorovatelnou sílu. Kouzla se začínají dít, když se rozhodneme udělat pro naplnění cíle všechno, co se jen dá. Když žijeme pro svůj cíl, život nám neskýtá jinou volbu, než cíl realizovat. A naopak, tato vědomá nezvratná volba dělá lidi šťastnějšími, protože vědí, pro co žijí.

11. Rozvíjejte duchovnost

Naplňováním duchovnosti vlastně uznáváme, že život je něco většího, než jsme my sami. Zříkáme se hloupého přesvědčení, že člověk je tím nejmocnějším stvořením, a získáváme tak možnost spojení se zdrojem všehomíra a navázání kontaktu se vším, co existuje. Někteří úspěšní lidé se domnívají, že tak odevzdávají práci, kterou jsou „povoláni“ odvádět navíc.

12. Starejte se o své tělo

Péče o vlastní tělo je pro toho, kdo chce být šťastný, jedním z rozhodujících faktorů. Slabá fyzická energie negativně ovlivňuje energii rozumovou i emocionální a poškozuje celkovou duchovní energii. Výzkumy prováděné u lidí trpících klinickou depresí ukázaly, že fyzické cvičení u nich může zvýšit úroveň štěstí stejně jako antidepresiva. U lidí, kteří se pravidelně zabývali tělesným cvičením, bylo navíc po půlroce prokázáno zvýšené sebevědomí a pocit úcty k sobě samému.

=========
9 rad třicátníkům od těch, kterým je přes 40
26 moudrých závěrů o životě od obyčejných lidí
9 návyků, které změní váš život k lepšímu