Jak opustit pozici Oběti

obet-pozice

Abychom pocítili svobodu, musíme vědět, že máme možnost volby.

Máš-li volbu, nebudeš čekat, až tvoje potřeby naplní někdo, komu ses s nimi z jakýchkoli příčin svěřil. Ať jde o drobnosti nebo velkou věc.

Pokud je pouto mezi realizací tvých potřeb a konkrétními osobami a danými okolnostmi fixní, pokud očekáváš, že tvé potřeby budou naplňovat konkrétní lidé za konkrétních okolností, stáváš se obětí.

Spojuješ své štěstí s faktory vytvořenými jinými lidmi za jiných okolností. Vytvářeli je podle vlastního uvážení, které naprosto nemuselo zohlednit tvé potřeby!

Taková závislost je přirozená u dítěte, jehož štěstí je v mnohém závislé na tom, jaké životní podmínky mu poskytnou rodiče.

U dospělého člověka je přílišná závislost těžkou překážkou bránící mu zařídit si život podle svého.

Podtrhuji: závislostí nazývám takové životní okolnosti, jimž ty sám přičítáš zodpovědnost za své štěstí. Není důležité, jaký vztah ke své závislosti máš: jestli se snažíš si okolnosti, na kterých jsi závislý, podřídit, nebo se je snažíš ze svého života vytěsnit popíráním jejich vlivu…

Když tvůj osud závisí na rozhodování konkrétního člověka,

Když moc předáš do jiných rukou, které pak vládnou tím, co pokládáš za své,

Když se příliš bojíš, že vyvoláš nespokojenost a raději trpíš násilí,

Když potřebuješ někoho autoritativního, aby ti potvrdil, že jednáš správně,

Když očekáváš, že tě někdo po zásluze ocení a pochválí,

Když trpíš, jestliže se toho nedočkáš,

Zůstáváš závislým, zůstáváš obětí.

V podstatě by veškerá naše dospělá zkušenost měla směřovat k tomu, abychom opustili pozici oběti a dostali se do bodu volby.

Je to bod, kde rozhoduješ ty – jestli nezapůsobí tahle podmínka, zapůsobí jiná,
Jestli se nedají využít jedny možnosti, najdou se další,
Jestli z nějakých důvodů dojde ke ztrátě vztahu, přijde vztah nový.

V takovém případě nebudou tvůj osud a štěstí fixovány na volbu jiných lidí a vliv jiných daností, jimž by ses musel zalíbit…

To nijak nepopírá význam lidí a daných okolností.
Přestávají však být fatálními, přestávají být unikáty, které jsou nezaměnitelné.

Pouze tak vymizí nezdravá závislost.

=========
8 příběhů moderního otroctví
13 věcí blokujících příchod štěstí do našeho života
27 zvyků, kterých je třeba se zříct