Hodnoty, které mění život. 10 zásad karmického managementu.

První zásada

Chráním život — mám pevné zdraví.

Pečujte o sebe i o jiné. Nemusíte se dopouštět přímo hrdinských činů a stát se nějakou superženou nebo supermužem. Nabídnout aspirin kolegovi, odklidit někomu z cesty dílek lega nebo uvařit partnerovi bylinkový čaj, když máte pocit, že to potřebuje, to všechno jsou rovněž projevy péče o zdraví a ochrany života.

Druhá zásada

Jsem štědrý — jsem materiálně zajištěn.

Tenhle bod lze rozdělit na dvě části: umění dávat a vztah k těm, kdo naopak dávají vám.

První, co člověka v této souvislosti napadne, je samozřejmě dobročinnost. Charita však není všechno. Možností je daleko více. Uvolnit někomu cestu, přidržet dveře, přinést kolegům do práce čerstvé pečivo, věnovat někomu čas, když to potřebuje, také to jsou projevy štědrosti. Je to něco, co dáváte.

Šetrné nakládání s cizími věcmi, legální pořizování licenčních programů a filmů, poděkování za půjčení tužky atd. atp., to vše je výrazem úcty k tomu, co dostáváte.

Třetí zásada

Vážím si vztahu — mám krásný vztah.

Pokud si přejete stabilní vztah naplněný vzájemnou úctou, zamyslete se nad tím, jaký postoj zaujímáte ke vtahům jiných lidí. Jak se díváte na muže jiných žen? Jestliže nějaký muž přijme své závazky vůči jiné ženě, jakými myšlenkami sami pro sebe formulujete respekt k jejich svazku? Nedivte se té otázce – tohle totiž také ovlivňuje vaši karmu.

Čtvrtá zásada

Říkám pravdu — kolem mě jsou čestní lidé.

Buďte v největší míře poctiví ke každému, s kým během dne přijdete do styku. Nepřibarvujte a nepřekrucujte skutečnost, nenechávejte věci nedořečené a jasné jen napolo. Pokud snad nemůžete na nějakou otázku odpovědět poctivě, raději se odpovědi vyhnete.

Pátá zásada

Sbližuji lidi — mám mnoho přátel.

Tato otázka se přirozeně netýká ani žádného dohazovačství nebo naopak cíleného rozlučování lidí ve vaší blízkosti. Týká se maličkostí, kterých si většinou mnoho lidí ani nevšimne. Dejme tomu, že v rozmluvě s kamarádkou zkritizujete nějakého společného známého. Co jste ale ve skutečnosti udělali? Vzájemně jste ty dva lidi vzdálili. Jestliže o někom v něčí přítomnosti mluvíme špatně, znamená to, že jsme ho cíleně onomu posluchači vzdálili.

Připravujte setkání a různé schůzky, říkejte o každém všechno dobré, co se o něm dá říci a uvidíte, že ve vašem okolí bude stále více pozorných, vnímavých lidí.

Šestá zásada

Moje řeč je mírná — obklopují mě dobří lidé.

Není nejspíš třeba říkat, že tahle zásada vyžaduje důkladně se zabývat svým uvědomělým přístupem. V životě už to tak chodí, že spousta lidí vcelku bez zábran na vás v určité situaci vyjede, utrhuje se, nebo alespoň mluví nespokojeným a podrážděným tónem.

Smysl však není jenom ve slovech, ale právě i v tónu. To, co svými slovy přinášíte, je velmi důležité. Můžete tak i velice mírně až něžně někoho urazit a vehnat rovnou do náruče deprese. A můžete docela drsně nadávat, když podporujete kamarádku po rozchodu s partnerem. Pojďme raději být hodní :).

Sedmá zásada

Mluvím k věci — lidé si váží mého názoru.

Zvláště osoby ženského pohlaví mívají sklon mluvit, jak se hezky říká, o ničem. Karmický management nás však učí, že prázdné řeči zasévají semena, která časem vyrostou v pocity nepotřebnosti a vnitřní prázdnoty.

Povídání nad šálkem kávy se klidně může obejít bez drbů o známých a probírání aférek hvězd šoubyznysu.

Osmá zásada

Mám radost z úspěchů jiných — moje okolí mě podporuje.

Že je závist emoce ničivé síly, ví snad každý. Učte se radovat se z cizích úspěchů. Pokud se vám to nedaří, nemyslete alespoň na to, co byste rádi záviděli. Svět už bohužel viděl až příliš mnoho zrad, podtrhů a neštěstí způsobených závistí. Pokud si ji dokážete nevpustit do života, uvidíte, že také lidé kolem vás podporují všechny vaše aktivity a úspěchy.

Devátá zásada

Soucítím s jinými — každý mi vždycky porozumí.

Rozhodně se vyhněte každé škodolibosti a dychtivému zájmu ohledně cizího neštěstí. Četba bulváru propírajícího rozvody a rozchody takzvaných celebrit a vyžívajícího se v neštěstí známých lidí se mění v setbu, blokující cestu k soucitu a schopnosti vžít se do pocitů druhého

Raději se učte podpořit toho, kdo se ocitl v těžké životní situaci.

Desátá zásada

Chápu vztah příčiny a následku — můj život má jasný smysl.

Aby člověk dostával, musí dávat. Všechno dobré pochází zase z dobrého. Pokud si přejete, aby kolem vás panoval mír, klid, harmonie a radost, pracujte usilovně na hlubokém pochopení těchto jednoduchých pravd. Brzy se naučíte snadno vysledovat souvislost mezi příčinami a následky a vycítíte jasný smysl ve všem, co se kolem vás děje.

Deník karmického managementu

Naráz zvýšit svůj vědomý přístup a pozorovat svoje chování v souvislosti se všemi uvedenými zásadami není nic snadného.Abyste si proces utváření života svých snů zjednodušili, veďte si deník. Zvolit samozřejmě můžete jakýkoli svůj způsob, my vám však doporučujeme vybrat si jeden z těchto dvou:

První způsob: V závěru dne si jednu po druhé projděte zásady karmického managementu a klaďte si otázku – co dobrého a co špatného jsem dnes udělal/a?

Jako příklad si vezmeme zásadu první – Chráním život.

Co bylo dobré? Jak jsem dnes projevil/a svou šetrnost k životu? Cvičením, koupí léků pro partnera, lahví vody pro dítě do školy…

A co bylo špatně? Co jsem neudělal/a? Zapomněl/a jsem dát dítěti vitamíny, vynechal/a jógu atp…

V žádném případě si nijak nenadávejte, soustřeďte se jen na vyhledávání příležitostí, kdy byste byli bývali mohli dát najevo šetrný vztah k životu svojí péčí. Nezapomeňte, že deník si vedete proto, abyste posílili svůj vědomý přístup, ne abyste na jeho stránkách prováděli nějaké sebemrskačství.

Druhý způsob: pokud je pro vás obtížné soustředit se na všechno najednou, vyberte si ze všech uvedených zásad jednu věc, která vás v dané životní etapě výrazně oslovuje. Například máte-li v současné době problémy s penězi, soustřeďte svoji pozornost na zásadu „jsem štědrý“. Nejúčinnější jsou přitom pauzy k zamyšlení, které si uděláte během dne. Na chvilku se zastavte a ptejte se sami sebe, jak jste během posledních dvou hodin projevili svoji štědrost, případně chamtivost.

Tajná ingredience.

Jestliže budete dodržovat zásady, které tu jsou uvedeny, už tím změníte svůj život a záhy postřehnete některé změny v postojích lidí kolem vás. Růst těchto dobrých semen je však možné ještě urychlit. Pomáhá tomu docela jednoduchá metoda.

Než definitivně usnete a ocitnete se v Morfeově náruči, těsně před tím, než zapomenete na celý svět, pomyslete s láskou a vděčností na všechno dobré, co se vám dnes podařilo vykonat. Vděčnost zapůsobí jako kouzelné hnojivo a vaše karmická semena začnou růst kosmickou rychlostí.

Přijměte také vyjádření naší vděčnosti za to, že jste dočetli tento článek. My si to večer rádi připomeneme :).

========
Pořádek ve svém životě – na co zaměřit svou pozornost
7 kroků, jak proměnit Den na nic v Den, který za to stojí