Baterky vůle – učíme se dobíjet

baterie-big

Těmhle lidem se říká šťastlivci. Obvykle se jim závidí. Mnozí zkoušejí se jim vyrovnat, zkoušejí se vetřít do jejich přízně a důvěry. Jsou to lidé, kteří se dokázali zvednout z otřesné bídy, ze stavu těžké invalidity a jiných drastických okolností. Ovládají srdce i mysl milionů jiných lidí. Žijí svěže a zábavně. Nemají kdy být nemocní. Jsou skutečně šťastní.

Není to nějaký vzácný jev, je to zákonité. Všichni ti lidé žijí různě. Shodné jsou pouze kroky, které udělali ke svému úspěchu. Všichni mají jedno společné. Je to vlastnost, která není vrozená, která se projeví a sílí každým dalším krokem. Upevňuje se, vybrušuje a stává se neselhávající jako ten nejostřejší meč. Je to vůle.

Vyklízíme půdu – zákon prázdnoty a zákon bumerangu

Protékající voda zabrání, aby se jezero změnilo v bažinu. Na světě existuje zákon, který se tomuto pravidlu o fungování vodních nádrží podobá. Pokud člověk žije na nízké nebo průměrné úrovni materiálního zajištění nebo zdraví, toto pravidlo bude platit bez vyjímky. Čím méně starého harampádí jste nahromadili, tím méně se bude objevovat nového. Mluvíme tu o starých hábitech, technice, cédéčkách, časopisech atd. Harampádí nám nejenom zabírá místo v bytě, nepozorovaně nás omotává tisíci vláken, po nichž od nás odchází štěstí. Kde by se mělo usadit, když to staré, bývalé, mu nedopřeje prostor? Příroda nemá ráda prázdnotu. Tak toho využijte!

Pokud jste se nakonec přece jenom odhodlali vyhodit obnošené džínsy a starý magnetofon, postupujte s rozumem. Abyste neporušili zákon bumerangu. Tenhle zákon zabere jen tehdy, pokud pro vás ty staré věci skutečně něco znamenaly, pokud to není vyloženě nějaké smetí. Je třeba je rozdat, najít lidi, kteří je doopravdy budou používat, ne nějaké sběratele reklamních předmětů. Touto cestou uděláte místo nejen prostě novým věcem, ale věcem potřebným a dobrým. Cítíte ten rozdíl?

Držte si odstup – pravidlo nejslabšího článku

Pevnost řetězu, jak známo, určuje jeho nejslabší článek. Jak se lidé ve společnosti potkávají, vytvářejí také řetězy. Podobají se těm elektrickým – nesou náboj. Nejčastěji jsou jím informační viry. Počínaje anekdotami a vlezlými melodiemi a konče věcmi závažnějšími.

Pokud vám někdo nevěří, omezte kontakt s ním na nezbytné minimum. Pochyby jsou rez, která rozežere všechno nejlepší, co v životě je. Vědomě možná nereagujete, ale podvědomě se jí nakazíte.

Snažte se za každou cenu vyhnout pomluvám. Nic tak nevybíjí vaši baterii jako posměšky za cizími zády. Jestli se chcete pobavit, podívejte se na nějakou komedii.

Nespořádaní lidé jsou vždycky destruktivní. Nemluvím tu o množství peněz. Ne všichni jich potřebují hodně. Nicméně neschopu od jeho protějšku odlišíte okamžitě. V jeho řeči se stále objevují slova jako: oni, představ si, on, tyhle, darebáci, ničemové, zloději, úřady, šéfové, stát, politici, mafie atd. Tihle lidé jsou takové sběrné zrcadlo života. Odrážejí jeho pokřivené a deformované stránky. Čím více jich je, tím spíš se život mění v království křivých zrcadel.

Snažte se jim vyhnout. A když to nejde, nepřizvukujte jim. Většinou nemilují sólo a sami odpadnou. Uvědomte si, že dokud jste v jejich společnosti, jste stejní jako oni.

 Zdržujte se, kde je veselo

Pokud máte možnost, setkávejte se s veselými lidmi, kteří se radují ze života. Jim věnujte svůj zájem a pozornost. Vrátí se vám to třikrát.

To je tak říkajíc na úvod. Začněte se toho držet a pár zákonů působících ve světě vám začne pomáhat roztáčet kolo štěstí. To nejzajímavější vás ještě pořád čeká.

Talentů je hodně, vytrvalých málo

Sociologické průzkumy v řadě zemí potvrdily, že vynikající absolventi škol zpravidla v životě ničeho zvláštního nedosahují. 95 procent z nich zastává průměrná místa. Lidé, kteří dosáhli úspěchu v politice, byznysu nebo umění, měli vysokoškolské vzdělání jen ve 30 procentech případů a to ještě polovina z nich ho dosáhla až poté, co se stali známými a bohatými. Zdá se tedy, že vzdělání nehraje v životním úspěchu klíčovou roli..?

99 procent těch úspěšných se vyznačuje neobyčejnou vůlí. Závěr je takový, že talentovaných a dokonce geniálních lidí je dost, jenomže často své nadání promrhají. Vzdělaných je daleko víc, ale málokdo z nich skutečně vynikne. Houževnatých jedinců je jak šafránu. Jednotky na stovky tisíc. Avšak 99 procent z nich dosahuje úspěchu.

=========
Neuzavřené cykly: kudy uniká energie
Kde ztrácíme a nabíráme energii