9 věcí, které bychom si měli říkat každý den

Milující se dvojice jsou občas žertovně obviňovány z přehnaného romantismu. Je-li však člověk součástí takového vztahu, nedělá si s nějakými řečmi o romantismu hlavu. Miluje a středem jeho pozornosti je pro něj jeho partner. Touží si být jist, že jeho partner ví a chápe, jak moc je pro něj důležitý. Nejdůležitější na světě. Touží dávat mu to stále najevo. S postupujícím časem však tahle touha většinou slábne. Projevy lásky pokládáme málem za cosi formálního. Což je velká škoda. Některá slova totiž mají ve vztahu veliký význam…

1. Slova díků

Obyčejné «děkuji» je jedním z nejlepších způsobů, jak posílit v partnerovi pocit, že je milován a že o něj stojíte. Bohužel zas tak moc často ho ale neslýcháme.

Lidé v dlouhodobém vztahu často propadají jakémusi zautomatizovanému očekávání obvyklého. Partner dělá něco stejného dlouhodobě každý den (on třeba ráno vždycky vaří kávu nebo ona mu vždycky připraví oběd). Není tak docela jednoduché, zato však o to důležitější je udržet své očekávání pod kontrolou. Partner to dělá proto, že vás miluje, ne proto, že je to třeba, ne proto, že už se to stalo zavedeným zvykem. Právě tady může jednoduché „děkuji“ sehrát významnou roli v upevňování vztahu. Nejen že partnerovi tak dáte najevo, jak milá vám je jeho péče, že jste si jí vědomi a cítíte za ni vděčnost, ale také proto, že sami sobě tím slovem připomínáte, jaké štěstí jste měli, když jste získali takového partnera.

2. Jak se máš?

«Jaký jsi měl den?» je jistě dobrá otázka, ale «Jak se máš?» je ještě lepší. Když člověk přijde po dlouhém pracovním dnu domů, často chce ze všeho nejvíc nechat všechny problémy spojené s prací za dveřmi a pokud možno na ně vůbec nemyslet. Otázka jaký měl den tedy může i podráždit. Zeptáme-li se, jak se má, může si sám vybrat, co nám odpoví.

3. Pamatuješ, jak jsme …

Společné kladné, veselé, žertovné vzpomínky mají jako součást vztahu velmi mnoho předností. Upevňují ho a stmelují, vnášejí do něj důvěrnost a pozitivitu, posilují vzájemnou oddanost. Takže i legrační esemeska připomínající společný zážitek má velký význam.

4. Jak ti můžu pomoct?

Dvojice spojená pouty opravdové lásky funguje kromě jiného jako dobře sladěný pracovní tým. Častá otázka v ní proto zní: „Jak ti můžu pomoct?“ Je přirozenou součástí dlouhodobého vztahu a také důkazem štěstí, že jste v týmu s člověkem, kterého milujete a absolutně mu důvěřujete. Nabízíme-li partnerovi pomoc, nejenom že upevňujeme vztah, ale připomínáme mu svou přítomnost a fakt, že se na nás může spolehnout.

5. Já to spravím…

Stejně jako si v páru spojeném dlouhodobým vztahem lidé běžně vzájemně nabízejí pomoc, mohou se bez ptaní chopit nějaké práce toho druhého. Víme-li, že se partner potýká s činností, v níž není zrovna mistrem světa nebo k ní má odpor a nebaví ho, zatímco my s ní nemáme problém, je projevem přátelství a podpory říci: „Já to dodělám…“ nebo když se mu něco nepovedlo: „Já to spravím…“

Většinou partneři dobře vědí, o jaké činnosti jde. Důležité je umět s touto pomocí nejen taktně a včas přijít, ale také ji s úsměvem a vděkem přijmout. Nebrat ji jako nevyslovenou kritiku ve stylu „Jsi nemožný, radši mi to dej“.

6. Bav se!

Normální partnerský vztah předpokládá možnost říci jeden druhému ať se baví, ať si vyjde s přáteli, ať si jde s kamarádkami zaběhat nebo na kávu. Je třeba umět poskytnout partnerovi svobodu bavit se i bez vaší přítomnosti, zachovat si své soukromí, svůj osobní prostor a čas. Tato svoboda jen upevní vzájemné pouto.

7. Mohli bychom …

Stejně jako žertovné esemesky připomínající minulé zážitky jsou důležité ty, které nadhazují plány do budoucna. Plánovat, podrobně chystat, těšit se a zařizovat něco společného do budoucna, to je velká věc. Není to pouhá zábava, poznání, rozšiřování znalostí o světě, ale také způsob připomenutí spolehlivého výhledu a pevnosti vztahu.


8. Jsi nejlepší

Kompliment oboustranného významu. Jistě je partnerovi příjemné několikrát za den něco podobného slyšet. Stejně tak je ale jisté, že i nám prospěje připomenout si, jak skvělého partnera máme. Vztah to obrovsky posílí, jakkoli se může zdát, že jde o pouhý kompliment. Nejde, je to uznání, je to připomenutí, že VÍTE, že si něčeho na něm vážíte a má to pro vás velkou důležitost.

9. Miluji tě

Tuhle větu potřebuje slyšet každý. Mohlo by se zdát, že jsme-li s někým už dlouho, rozumí se přece samo sebou, že ho máme rádi. Jistě, ale slyšet to je něco víc. A nejen slyšet. Můžete namalovat srdíčko na zamžené okénko auta, vysypat ho ze skořice na napěněnou kávu, nebo ho poslat v sms.

Ujistit se, že si váš partner připadá potřebný a milovaný, je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou můžete udělat, abyste svůj vztah posílili i do budoucna. Abyste v něm byli oba dva šťastní.

=========
Neporazitelná samurajova mysl. Jak si vypěstovat psychickou odolnost.
5 pravidel vztahu k sobě samému. Co vám zrcadlí váš svět?