7 událostí signalizujících změny k lepšímu

V životě každého z nás se mohou vyskytnout určitá znamení signalizující brzké změny. Abychom možnost příznivé životní změny nepropásli, musíme vědět, které konkrétní události vypovídají o jejím přiblížení.

Znamení osudu dokážou dost často člověka zachránit před nepředvídanými situacemi nebo hrozícím nebezpečím, nebo ho upozornit či varovat v souvislosti s jinými významnými životními změnami a osudovými zvraty. Znamení vás může potkat v běžné situaci vašeho domova, může se vám ho dostat ve spaní, ve snu, narazit na něj můžete v podstatě kdekoli. Věnujte pozornost sedmi situacím, které vás mohou v životě potkat. Možná díky připravenosti na ně dokážete chytit včas štěstí za křídlo a nenechat je uletět…

Elán

Pokud pociťujete příliv sil a nadšení při práci na nějaké důležité věci či při plnění nějaké závažné povinnosti, máte pozdviženou náladu a práce se vám pod rukama jen míhá, je to znamení, že jdete správným směrem. Když se vám vše daří, všechno vychází a bez překážek se blížíte vytyčenému cíli, pak vyšší síly vaši volbu i jednání schvalují.

Sny

Sny jsou často pokračováním reality. S pomocí toho, co viděl ve snu, může člověk získat odpovědi na docela složité otázky, zvolit si správnou cestu a vyhnout se velkým nepříjemnostem. Jestliže se vám před nějakou ve vašem životě významnou událostí nebo započetím důležité práce zdá pozitivní sen, ve kterém vidíte rozvíjet se příznivé události nebo přímo svůj vlastní úspěch, znamená to brzký zdar také v reálném životě.

Užitečné nápovědy

Často se stává, že si člověk není jist svou vlastní volbou, pochybuje o svém rozhodnutí a znovu a znovu si klade otázku, jak dál postupovat. V této náladě třeba zapne televizor nebo rádio, případně si pustí oblíbenou písničku. A z těchto médií může náhle uslyšet a ostře vnímat větu, v níž se ukrývá nápověda, rada nebo doporučení. Někdo se třeba hledá, neví, co se sebou dál, a náhle zaslechne informaci o kurzu osobního rozvoje, který přesně odpovídá jeho snahám a zájmům. Další si není jist volbou povolání a narazí na reklamu vzdělávacího zařízení s programem, který mu vyhovuje. Jiného náhodně zaslechnutá část nějakého textu prostě postrčí k akci, a ukončí tak jeho dlouhé váhání. To všechno jsou důležitá znamení, která nesmíme propást.

Potřební lidé

Stává se také, že byste rádi realizovali svůj talent, ale nevidíte žádnou vhodnou příležitost. V podobných případech osud často člověka jako by pobízel k jednání, které ho přivede k setkání s někým schopným pomoci mu s uplatněním jeho nadání. Příkladem může být talentovaný malíř, který dosud pěstuje svůj zájem jako koníčka, jako soukromou záležitost. Náhle se však setkává s někým, kdo otevírá galerii, kde chce zveřejnit právě podobné amatérské práce. A co bylo dříve milovaným hobby, může se náhle stát zdrojem příjmu.

Zvířata
Pokud se ve vaší blízkosti často a opakovaně vyskytují vrány, věští vám to brzké příznivé změny. Ať to zní sebepodivněji, čím víc vrány krákají, tím víc to potvrzuje, že příznivá změna je doslova za rohem, že jste zvolili správnou cestu a ta vás přivede k úspěchům a vítězstvím.

Péra a peříčka
Stejně tak platí, že nacházíte-li často pod nohama ptačí brka nebo jen jemná peříčka, je to příslibem snadné a šťastné cesty a brzkého úspěchu. Pokud na tato znamení narážíte, jste nejspíš těsně před dokončením nějaké důležité práce, složitého projektu, před změnou zaměstnání, zdařilým nákupem nebo setkáním s někým pro váš život velmi významným… osud vám říká, že si počínáte správně. Buďte trpěliví a do budoucnosti hleďte s důvěrou.

Příjemné asociace

Každý člověk má své vlastní asociační řady. Pokud se v myšlenkách zaobíráte nějakou důležitou otázkou a po cestě se často setkáváte s předměty, vůněmi, různými jevy, které se vám podvědomě spojují s krásou, harmonií a štěstím, pak to znamená, že osud vám dává znamení, že všechno bude dobré a vyjde vám to. Můžete kupříkladu být nesví kvůli napjatému vztahu s partnerem. Pokud cestou potkáváte samá auta značky a barev, které se vám líbí, je to zřejmé dobré znamení – problémy ve vztahu se rychle urovnají.

=========
Změna je vždycky možná
Těchto 11 věcí nezměníte, ale můžete na ně přestat myslet