6 varovných příznaků vyšších sil

6-varovnych-priznaku

Měli jste někdy pocit, že vás někdo pozoruje, i když kolem nikdo nebyl? Jak často na otázku, na kterou myslíte, dostanete náhle odpověď, kterou byste sami nikdy nedali? Takhle by se vás nejspíš ptal psychiatr nebo psychoterapeut, zkoumající eventuální příznaky schizofrenie, fóbie či nějaké neurózy nebo patologie mysli. Existuje však rozdíl mezi těmito symptomy a poselstvím vašich vyšších ochránců, sil, které materiálně nedokážeme vnímat.

Pakliže máte pocit blízkosti neviditelného světa a jeho promluvy k vám, naslouchejte dobře. Ti, kdo se o vás tam na druhé straně starají, vám napoví, budou vás varovat a podpoří vás.

Tady je šest příznaků, že někdo na druhé straně reality vám dává nějaké znamení:

1. Pamatujete si své sny, které jsou velice výrazné

Duchovní svět cestou snů něco často sděluje. Nadcházejí-li ve vašem životě nějaké změny, může se vám ve snu dostat znamení. Může se vám zdát jakýsi symbolický scénář, kterého si nemůžete nevšimnout. Hledat smysl v obyčejných snářích není k ničemu. Jestliže se vám zdálo něco, z čeho se vám svírá nitro a mráz jezdí po zádech při pouhé vzpomínce, nebo naopak vám srdce skáče radostí, musíte pochopit a najít pravý smysl sami.

Když člověk spí, astrální svět se stává přístupným. Vaše myšlenky a přesvědčení zůstávají v realitě a náhle jste mnohem otevřenější jiným sférám. Záhrobní jevy (vaši zemřelí předci, symboly náboženské víry, významné události ve snu znovu prožívané, nebo lidé vám velmi drazí ve svém pozemském ztělesnění) se před vámi budou objevovat v obrazech, které si zapamatujete. Pokud pochopíte, že šlo o znamení shůry, pak vše, co musíte udělat, je vytýčit si za cíl porozumět ještě lépe.

2. Vašich pět smyslů zesiluje

Prostřednictvím čichu, hmatu, chuti, zraku a sluchu vnímáte svůj reálný svět. Ten ireálný vám bude znamení předávat takovým způsobem, že ho budete vnímat rovněž. Například když se určitá vůně nebo zvuk na daném místě nemohly vyskytnout. Může jít o vůni konkrétního květu, trávy, voskové svíčky nebo parfému určitého člověka. Může to být zvonění v uších. Periferním zrakem můžete postřehnout nějaké postavy a jejich pohyby. Nelekejte se, naslouchejte, buďte otevřeni a pozorujte a přitom klaďte otázky.

3. Zlobí elektřina a elektronika

Znamení shůry nebo z paralelního světa mohou přicházet i v této podobě. Jsme stvořeni z hmoty. Elektřina je vlnění, které může být spojnicí mezi našimi světy. Pokud vám nestartuje auto, ačkoli zapalování je v naprostém pořádku, je docela dobře možné, že váš strážný anděl zrovna teď zkrátka nechce, abyste se vydávali na cestu. Naslouchejte pozorněji písničce, kterou právě hrají v rádiu; asociativní vnímání vám pomůže se zorientovat. Buď poukáže na toho, kdo má o vás tam na druhé straně starost, nebo na příčinu zdržování. Nemusíte se bát a navzdory hororovým snímkům si pamatujte: tělo se může proměnit v prach, avšak energie spojující vás s někým, kdo vás na druhé straně chrání, je věčná.

4. Dostalo se vám nevysvětlitelného Vědění

Jestliže otázka, na kterou jste za žádnou cenu nemohli najít odpověď, je vám najednou zcela jasná, je to rovněž příznak informačního toku z druhé strany. Někdo, kdo má o vás starost, se postaral, aby se vám dostalo odpovědi, aby se před vámi zjevila a vy jste pochopili a porozuměli tomu, co by vás dříve vůbec nenapadlo. Je to projev starosti vašich duchovních vůdců a vašich blízkých. Telepatie, přání vycházející z nitra a ponoukající vás něco udělat nebo intuice, říkejte tomu jak chcete. Pokaždé však, když žádáte o pomoc, je to tahle síla, která se vám snaží pomoci cestou nápovědí. Zkrátka jí naslouchejte.

5. Mrazení

Říká se, že když nazdařbůh nebo náhodně vyslovíme něco, co odpovídá pravdě, včetně nějaké hrozivé skutečnosti, cítíme mrazení, chlad, který nám přeběhne po zádech, nebo mravenčení. Je to příznak blízkosti jiného světa, který je připraven s námi komunikovat.

6. Sami vnímáte nápadnost znamení odjinud

Někdy na něco myslíme a dostane se nám náhodné odpovědi, ať už v podobě písně, kterou začnou hrát v rádiu, nebo věty na kapotě projíždějícího automobilu. Takové shody jsou jasným příznakem signálů posílaných z druhé strany a dokládají, že jste na správné cestě. Buďte vnímaví ke svým pocitům, naslouchejte světu kolem sebe, nalaďte se na komunikaci s druhou stranou. Bude pak pro ni mnohem snazší se vás dovolat.

=========
Kdo vlastně jsi? Síla, jejíž jméno je Život.
Magie a síla minerálů