30 výroků G.B. Shawa – humor a moudrost

shaw-big

G.B. Shaw byl nejspíš jediným autorem, který získal za svou dramatickou činnost Nobelovu cenu (1925) i Oskara (1938, za scénář k filmu podle jeho divadelní hry „Pygmalion“ ).

Dramatik sám tvrdil, že školy, které navštěvoval, ho ničemu nenaučily a více mu dala četba Dickense a Shakespeara, Bible a pohádek Tisíce a jedné noci.

Jeho hry jsou plné idealismu a humanity, břitké kritiky viktoriánské společnosti a jejích palčivých sociálních otázek. Vyznačují se satirickou útočností a vtipem.

Přinášíme vám některé z jeho proslulých aforismů.

1. Svět se skládá z lenochů, kteří chtějí přijít k penězům bez práce a hlupáků, kteří jsou ochotni pracovat a nezbohatnout.

2. Tanec je vertikálním vyjádřením horizontální touhy.

3. Nenávist je zbabělcova pomsta za strach, který zakusil.

4. Nemáme právo být šťastni, jestliže štěstí nerozdáváme, stejně jako nemáme právo užívat bohatství, které jsme nevytvořili.

5. Ideální muž je takový, který se domnívá, že má ideální ženu.

6. Umět snášet samotu a cítit z ní uspokojení, to je veliký dar.

7. Být upřímný není nebezpečné, zvláště jste-li navíc ještě hloupí.

8. Někdy musíte lidi rozesmát, aby jste je odvrátili od úmyslu vás oběsit.

9. Největším hříchem ve vztahu k bližnímu není nenávist, ale lhostejnost; to je skutečný vrchol nelidskosti.

10. Žena nějak záhadně okamžitě uhodne, s kým ji hodláme podvést. Někdy dokonce ještě dříve, než nás to vůbec napadne.

11. Na světě neexistuje žena, která by dokázala říci nashledanou méně než třiceti slovy.12. Lehčí než se ženou nudnou je žít s ženou vášnivou. Takové ženy jsou sice občas uškrceny, zato je nikdo neopustí.

13. Alkohol je anestézií umožňující provést operaci s názvem „život“.

14. Schopnost objektivního vnímání reality nazývají lidé, kteří ji nemají, často cynismem.

15. Kdo něco umí, dělá to, kdo neumí nic, ten učí.

16. Vynasnažte se získat to, co milujete, jinak budete muset milovat to, co dostanete.

17. Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku.

18. Jediné poučení, které lze získat z historie je to, že lidé si z historie neberou žádné poučení.

19. Noviny jsou tiskový orgán, který nevidí žádný rozdíl mezi pádem z kola a pádem civilizace.

20. Demokracie je balónek vznášející se vám nad hlavou a nutící vás upírat oči vzhůru, zatímco vám jiní vyprazdňují kapsy.

21. Budete-li mít jedno jablko a já také, pak pokud si je vyměníme, budete stále mít jedno jablko a já rovněž jedno. Avšak máte-li myšlenku a já také, pak pokud si je vyměníme, bude každý z nás mít dvě myšlenky.

22. Zdravý rozum a pracovitost mohou nahradit nedostatek talentu; ale můžete být nejgeniálnějším z geniálních a pro hloupost si zničit život.

23. Hodnosti a tituly byly vymyšleny pro ty, jejichž zásluhy před zemí jsou nesporné, avšak lid té země o nich nic neví.

24. Člověk je jako cihla; vypalováním tvrdne.

25. Dobrá pověst je maska, kterou člověk nosí stejně jako kabát nebo kalhoty.

26. Člověk, který v nic nevěří, se všeho bojí.

27. Příroda nesnáší prázdnotu: proto lidé tam, kde neznají pravdu, vyplňují prázdná místa výmysly.

28. Rozumný člověk se přizpůsobuje světu; nerozumný se pokouší svět přizpůsobit sobě. Proto pokrok vždycky závisí na těch nerozumných.

29. Bohatí lidé bez přesvědčení jsou moderní společnosti nebezpečnější, než chudí bez morálky.

30. Když už jsme se naučili létat vzduchem jako ptáci a plavat pod vodou jako ryby, zbývá jediné – naučit se žít na zemi jako lidé.

=========
35 perel japonské moudrosti
10 Buddhových životních naučení