20 zákonů vesmíru, kterým se nikdo nedokáže vyhnout

Život se rozvíjí podle svých zákonitostí, ať si to člověk přeje nebo ne. Zda je budeme brát do úvahy, je věcí každého z nás, nicméně neznalost zákonů neomlouvá…

1. Zákon prázdnoty. Všechno začíná prázdnotou, která se však vždycky zaplňuje.

Má-li se v životě něco změnit nebo projevit, je třeba uvolnit pro to místo a připravit půdu, zbavit se falešných přesvědčení a starých návyků.

«Pokud jste nespokojeni s místem, které zaujímáte, změňte ho. Nejste přeci strom!» Jim Rohn

2. Zákon závory

Možností se nám nedostává jen tak. Objevují se na základě určitého vnitřního rozhodnutí. Důležité je rozhodnout se překročit závoru v podobě podmíněné překážky. Síla úmyslu nám umožní jeho naplnění.

«Nikdy nemáte přání, aniž byste měli také sílu si je splnit.» Richard Bach

3. Zákon neutrálního stavu. Aby člověk mohl změnit směr svého života, musí se umět zastavit.

«Nikoli nadarmo přikázal Bůh každému zůstat právě na tom místě, na kterém teď stojí. Je třeba se jenom dobře dívat kolem sebe». Nikolaj Vasiljevič Gogol

4. Zákon platby. Platíme jak za činnost, tak za nečinnost. Ovšem různou cenu.

Nečinnost nás vyjde dráž. Vyhneme-li se tím chybám a nezdarům, šťastnější stejně nebudeme.

Jestliže člověk oddaluje své rozhodnutí, je zřejmé, že už se rozhodl nechat být všechno při starém.

5. Zákon myšlení. Mysl je materiální. Všechno, na co myslíme, o čem sníme a čeho se bojíme, se nevyhnutelně projeví ve skutečnosti.

«Člověk je tím, na co během dne myslí». Ralph Waldo Emerson

6. Zákon příčiny a následku. Vše, co se v životě děje, je důsledkem myšlenek a skutků a jestliže něco nejde tak, jak má, je třeba příčinu hledat nikoli ve vnějším světě.

«Hloupí lidé věří ve štěstí, silní v příčinu a následek». Ralph Waldo Emerson

7. Zákon přitažlivosti. Život nám vždycky oplácí stejně a naplňuje naše očekávání. Dostává se nám toho, co očekáváme. Myšlenka, kterou se nějakou dobu zabýváme, působí jako magnet a přitahuje nám do života to, co se má stát.

«S čím počítáš, toho se ti dostane». Aristoteles

8. Zákon podobnosti. Podobné přitahuje podobné.

V lidském životě nejsou náhody ani náhodné shody. Přitahujeme k sobě to, co odpovídá našim úmyslům, očekáváním a myšlenkám.

«Věnujte bedlivou pozornost svým myšlenkám, neboť jsou počátkem vašich činů». Lao C´

9. Zákon zrcadla. Svět okolo nás funguje jako jedno veliké zrcadlo. Stačí pozorovat, co se kolem děje, aby člověk pochopil, čemu se má učit a na čem pracovat.

Svět sám o sobě není ani nositelem dobra, ani nositelem zla. Je k člověku lhostejný. Vše, co se děje, je pouhým odrazem myšlenek, citů a činů.

10. Zákon přijetí. Není nám dáno vědět, co je správné a co ne. To, nakolik dokážeme životu důvěřovat, určuje naši jistotu ohledně zítřka. Co očekáváme, toho se nám také dostane. Žijeme-li s přesvědčením, že všechno jde k lepšímu, také to tak bude.

«Úspěch není výsledkem útěku před problémy, ale důsledkem jejich řešení. Věci vždycky dopadnou nejlíp pro ty, kdo dokážou získat prospěch z každé situace». John Wood Campbell

11. Zákon prosby. Jestliže od života nic nežádáme, pak také nic nedostaneme. Proste a budete obdařeni.

«V samém středu vlastní bytosti máte odpověď: víte, kdo jste a co chcete ». Lao C´

12. Zákon omezenosti. Všechno předvídat není možné. Každý vidí a slyší to, co je schopen pochopit a přijmout. Vjem je závislý na vnitřních omezeních. I přes veškeré své přání nedokážeme řídit všechno v životě.

Stojí rozhodně za to si pamatovat, že to, co se stane jedenkrát, je nahodilost, co se stane dvakrát, je shoda a co třikrát, to už je zákonitost. Jestliže se tedy jedna a ta samá situace stále opakuje, je třeba porozumět, čemu nás učí a vzít si z toho ponaučení.

13. Zákon změn. Nemůžeme změnit život, jestliže pro to nic neděláme. Jestliže toužíme po změně, musíme přijmout zodpovědnost za to, co se nám v životě děje a stát se kormidelníkem vlastního osudu.

«Když člověk neví, do kterého směřuje přístavu, žádný vítr mu nebude příznivý». Seneca

14. Zákon rozvoje

Hlavními úkoly v životě jsou rozhodnutí, kterým se vyhýbáme, přesto je však budeme muset učinit. Čím déle je odkládáme, tím těžší budou okolnosti, za kterých se budeme rozhodovat.

«Vaše slabosti představují vaše nerealizované potenciální možnosti». Théun Mares

15. Zákon taxi. Jestliže trasu svého života nevolíme my sami, můžeme se ocitnout kdekoli.

Čím déle se pohybujeme cizí cestou, tím těžší je se vrátit.

«Život se podobá běhu psího spřežení. Pokud nejste jeho vůdcem, krajina kolem se nikdy nemění». Lewis Grizzard

16. Zákon volby. Život, který žijeme, je důsledkem naší vědomé nebo podvědomé volby. Člověk se stále rozhoduje. Vždycky má možnost volby. A dokonce i když se nijak nerozhodne, provedl tím nějakou volbu.

«Vždycky si mohu vybrat, musím však vědět, že i v případě, že si nic nevyberu, provádím tím volbu». Jean-Paul Sartre

17. Zákon rovnováhy. Nikdo nemiluje změnu. Přání změnit se naráží vždycky na odpor. Co bylo a je, se nás pevně drží. Důležité je najít způsob, jak se odpoutat od minulosti – nový život už se pak podřídí zákonům rovnováhy.

«Opravdové změny nikdy nejsou snadné – člověk se mění pouze pod tlakem okolností». Théun Mares

18. Zákon harmonie. K úplnému štěstí nám ustavičně něco schází. Spokojit se s málem není snadné, nejtěžší je však být spokojen s mnohým.

«Hlavním životním cílem člověka je poskytnout život sám sobě, stát se tím, kým člověk potenciálně je. Nejdůležitějším plodem jeho úsilí je jeho vlastní osobnost». Erich Fromm

19. Zákon řetězové reakce. Jestliže své myšlenky neřídíme, řídí ony nás.

Lehký neklid může snadno přejít v nutkavou fóbii. Důležité je naučit se přesměrovat a zacílit tok vlastních myšlenek.

«Příliš mnoho lidí přemýšlí o obraně, místo aby přemýšleli o možnosti. Vypadá to, že se víc bojí života než smrti». Benjamin Franklin

20. Zákon energetické výměny.

Čím vyšší je úroveň našeho rozvoje, tím více možností se odkrývá, tím více si můžeme od světa vzít a také mu dát. Všechno ve vesmíru funguje prostřednictvím dynamické výměny energie. Důležité je nastolit spravedlivou výměnu. Budeme-li dávát více, než si budeme brát, rovnováha se poruší a ocitneme se ve stavu emocionálního vyčerpání.

=========
Jak nás Vesmír učí. Pravidlo tří signálů.
10 znamení, jimiž vám Vesmír naznačuje, že nejdete po správné cestě