15 příznaků, že jste využíváni

Nemáte nastaveny své osobní hranice a neumíte říkat NE – 15 známek toho, že tomu tak je.

Zašel někdo příliš daleko a překročil vaše osobní hranice? Nevíte, co si s tím počít? Pociťujete slabost a bezmocnost… A narůstá ve vás tiché zoufalství.

Co můžete dělat?

Pokud se perete se ztrátou energie a takovými problémy, jako je pocit, že vás někdo využívá, že nedokážete klást důsledný odpor, že se raději zapřete, jen abyste někomu vyhověli, že na vás vaši vrstevníci vyvíjejí nátlak a vy se nedokážete bránit, je tohle článek pro vás. Přišel čas vymezit jasné hranice a získat náležitou psychickou pevnost a sílu.

Co to jsou osobní hranice?

Osobní hranice jsou jakousi mentální, citovou a fyzickou stěnou, kterou člověk vytyčuje, aby se bránil zneužívání, manipulativnímu jednání a podobným projevům. Toto vymezení mu pomáhá přesně rozlišit kým je a co právě on potřebuje – a čím se jeho potřeby liší od ostatních. Učit se vymezovat své osobní hranice začíná člověk už v časném dětství, někdy kolem třetího roku. Pokud mu v tom něco zabrání, poznamená to zásadním způsobem celý jeho další život.

Nastolení a udržování osobních hranic klíčovým způsobem ovlivňuje rozvoj fyzické, citové a psychické vyrovnanosti a pohody.

Proč jsou osobní hranic tak důležité?

Osobní hranice jsou nedílnou součástí vytváření a udržování zdravého životního způsobu. Jestliže má člověk jasně a pevně vymezené osobní hranice, sděluje tím světu, že má zdravou sebeúctu a sebevědomí.

Bez jasně vymezených osobních hranic naopak riskuje propletení vlastních potřeb s potřebami jiných, což vede ke vzniku spoluzávislosti. To je termín, kterým je popisován jednostranný toxický vztah. Bez stanovení jasných a pevných osobních hranic není zdravě fungující vztah vůbec možný.

Absence osobních hranic rovněž posiluje riziko prožívání zvýšeného stresu a pocitů beznaděje. Nepřítomnost jasně vymezených osobních hranic může konec konců způsobit, že se člověk cítí být k ničemu, připadá si slabý a nikdy ne dost dobrý. Neschopnost vyjádřit a hájit svůj názor a jasně a pevně nastolit své potřeby je velmi varovným signálem.

15 příznaků nasvědčujících tomu, že nemáte jasně dané osobní hranice:

Pozornost věnujte následujícím jevům:

 • Nedokážete vyjádřit svoji nespokojenost, když se k vám někdo špatně chová.
 • Příliš mnoho svého času věnujete lidem kolem sebe.
 • Dáváte někomu najevo souhlas, i když vnitřně pociťujete jasný nesouhlas.
 • Říkáte někomu «ano», ačkoli chcete říci «ne».
 • Cítíte se provinile, když nějaký čas věnujete sami sobě.
 • Dovolujete lidem, aby se vás dotýkali, i když je vám to nepříjemné a přejete si, aby to nedělali.
 • Máte toxický vztah (tzn. vy vždycky dáváte a ten druhý vždycky přijímá)
 • Přinášíte jiným příliš mnoho a příliš velkých obětí.
 • Jste pasivně agresivní (např. záměrně ignorujete své povinnosti) a můžete mít i manipulativní sklony (jako způsob, jak získat svou ztracenou moc).
 • Ustavičně se cítíte být obětí.
 • Máte pocit, že byste měli být hodní a «zasloužit» si úctu.
 • Vyprávíte jiným o svém životě.
 • Máte pocit provinění, když jsou jiní lidé nespokojeni (jako byste za to byli zodpovědní).
 • Ve svých potřebách se nevyznáte.
 • Přitahujete lidi, kteří vás chtějí ovládat a řídit.
 • Věčně máte strach z toho, co si o vás myslí ostatní.

=========
Vyhněte se lidem, kteří vám škodí
Neztrácejte čas s lidmi, jimž jste lhostejní