12 věcí, za které se nemusíte omlouvat

1. Za to, že někoho milujete.

Zkrátka se radujte z toho, že jste vůbec schopni milovat, že dokážete takový překrásný cit, jakým je láska, prožívat. Mnoho lidí na světě se zbytečně lásky bojí, přesněji – obávají se trápení spojeného s hořkou ztrátou milostného vztahu. Ve skutečnosti však nemá význam ani koho milujete, ani není tak důležité, jestli to je nebo není vztah vzájemný, prostě milujete, a to samo o sobě už je nádhera.

2. Za umění říkat „ne“.

Umění někoho odmítnout je jedním z hlavních příznaků schopnosti se v životě rozvíjet jako samostatná a soběstačná osobnost. Je také dokladem sebeúcty. S oblibou opakuji že hlavní je umět zachovat ve správný čas mlčení, nebo odmítnout. Lidé se často pokoušejí jinými manipulovat. Každý žádá o pomoc s něčím, co je výhodné v první řadě pro něj, určitě ne pro vás. Navíc vám to ubírá čas a odvádí od vašich cílů. Říci někomu „ne“ je naprosto normální, není na tom ani nic neslušného, ani nic sobeckého. Nezapomínejte, že nejste nikomu ničím povinováni.

3. Za svoje sny a cíle.

Není dobré žít s pocitem viny, dluhu, lítosti nebo křivdy. Všechny tyto deprimující pocity se v člověku rodí, když se nedrží svých přesvědčení, svých snů, když nejde za svým životním krédem. Nikdy se neomlouvejte za své sny a cíle, vždyť jsou to právě sny, čím jsme sami sebou. Dokud vás vychovávali rodiče, vždycky si představovali, jakým asi budete v budoucnu člověkem. Snili. Člověk dosahuje štěstí a je v souladu sám se sebou tehdy, když dosahuje svých skutečných cílů, met, které mu nevnutili lidé kolem něho. Řiďte se tím a každý den jednejte tak, abyste se naplnění svých snů přibližovali. Žádným jiným hlasům nenaslouchejte.

4. Za čas, který věnuje sám sobě.

Často jsou nám podsouvány pocity jakési povinnosti, viny či nutnosti obětovat se. Aby člověk mohl být v životě šťastný a aby jeho štěstí bylo úplné, musí se starat o sebe a musí také pro sebe žít. To neznamená vyloučit ostatní z okruhu svého zájmu či péče. Stejný zájem a stejnou, ne-li větší péči však musíme věnovat také sami sobě. Věnujte čas svým potřebám, věnujte se naplno tomu, co přináší uspokojení vám osobně a pocítíte, jaké krásné nové barvy život dostává. S využitím své vlastní síly snadno dokážete pomáhat i ostatním. Přinejmenším svým příkladem.

5. Za stanovení svých priorit a určení toho, co je pro vás důležité.

Nikdo nemá právo nutit vás, abyste se cítili provinile, protože jste si určitým způsobem stanovili své priority. Dovolte sami sobě pokládat za důležité to, co je důležité pro vás. Lidé, kteří jsou vám drazí a doopravdy blízcí, budou vaši volbu respektovat.

6. Za ukončení vztahu, který vás ničil.

Proč byste se měli omlouvat, jestliže se chcete zříci vztahu s někým, kdo vám působí bolest? Proč byste se měli pasivně smiřovat s tím, že vám není dobře, že se necítíte volní, že vás ten druhý stahuje dolů? Uvědomit si, že nedobrý vztah vám brání se rozvíjet, to je veliký krok vpřed. Zbavíte-li se takové zátěže, bude vám mnohem lehčeji a konečně se zhluboka nadechnete. Najděte v sobě sílu a obklopte se lidmi schopnými dát vám lásku a projevovat respekt.

7. Za svoje nedokonalosti.

Právě nedostatky činí lidi zajímavými a jedinečnými. Nedostatky je třeba přijmout a naučit se mít je rád. Nikdy nevěnujte pozornost někomu, kdo se pokouší popichovat vás pro vaše nedostatky. Dělá to především proto, že sám se cítí méněcenný a snaží se zviditelnit a dodat si důležitosti na váš účet. Takoví lidé nejsou žádné omluvy hodni. Nikdy nikomu neříkejte, že litujete nějakých vlastností či rysů, která vás dělají zvláštními. Naopak, mějte je rádi. Myslete vždycky na svoje přednosti a rozvíjejte každou z nich.

8. Za svoje přesvědčení a názory.

Lidem je vlastní hájit své názory, morálku, etiku, náboženská či duchovní přesvědčení. Osobnosti nebývají v oblibě, protože se nepoddávají manipulacím a umějí si stát na svém. Silná osobnost se neomlouvá za to, co upřímně a z celého srdce pokládá za správné.

9. Za to, že něco nevíte.

Neustálé tíhnutí k vědomostem umožňuje uchovat si mozek a způsob myšlení dlouho mladé. Určitě se nemusíte zatěžovat omluvami, když náhodou v určitou chvíli něco nevíte. Lidé se velice rádi předvádějí v co nejlepším světle na účet někoho jiného. Osvojte si přístup životního žáka. Učte se od života. Svět nám ustavičně poskytuje příležitost něčemu se naučit, když nás vystavuje nejrůznějším situacím. Umíte-li přiznat, že něco nevíte, je to dokladem vaší síly a velkých záměrů.

10. Za to, co očekáváte.

Očekáváte od jiných totéž, co od sebe? Výborně. Vysoké požadavky a očekávání často znamenají, že se o lidi staráte a že se je snažíte postrčit k něčemu lepšímu. Jestliže však nenaplníte něčí očekávání nebo naopak byla zklamána ta vaše, neomlouvejte se za to. Bylo by to pouze projevem snahy ovládnout a řídit situaci. Nemůžete nikomu vyčítat, že vaše očekávání nenaplnil, stejně jako nikdo nemá právo vyčítat totéž vám. Očekávání jsou zcela přirozenou součástí utváření modelu vlastní budoucnosti. Hlavní je neklesat na duchu, jakmile něco nejde tak, jak jsme předpokládali.

11. Za to, že pro sebe utrácíte peníze.

Je třeba umět být vděčný. V první řadě máme však být vděčni sami sobě. Trošku se rozmazlit něčím zvláštním, něčím mimořádným je naprosto normální. Nákupem příjemných maličkostí, které vám udělají radost, si potvrzujete, že nepracujete nadarmo. Šťastní lidé dobře vědí, jaký význam mají jejich vlastní přání pro plnohodnotný život. Bohatí platí především sami sobě. Važte si sami sebe a mějte se rádi.

12. Za skutky lidí kolem vás.

Člověk často poškozuje sám sebe, když se omlouvá za špatné skutky lidí kolem sebe, zvláště pak těch, kdo jsou mu blízcí. Za svoje jednání a své činy však odpovídá každý sám. Rozhodně není nutné žádat omluvu za něco, co udělal někdo jiný, i když snad máte pocit, že stín jeho jednání dopadá také na vás.

=========
Pořádek ve svém životě – na co zaměřit svou pozornost
7 mocných vět, podněcujících k úspěchu