10 zvyků potlačujících úspěch

10-potlacujicich-uspech

Každý by rád polapil úspěch. Často však spoustu překážek úspěchu nosíme v sobě samých. Seznamte se s deseti zvyky, kterých se rozhodně musíte vyvarovat, pokud skutečně toužíte být úspěšným člověkem.

1. Ukvapené závěry. Nejednou se domníváme, že už víme, co a jak se stane a začínáme už předem podle těchto mylných představ jednat. Život ovšem často a rád vyrukuje s překvapeními, která je opravdu těžké si představit a předpokládat. Spoléhat se na předčasné závěry se nevyplácí. Je rovněž chybou si myslet, že známe příčiny nějakého lidského jednání i jeho další vývoj. To je těžký omyl, velmi často způsobující vztahové konflikty a nedorozumění.

2. Dramatizace událostí. Přehánět význam drobných nezdarů a ztrácet náladu pro hlouposti nemá vůbec smysl. Zveličováním si pouze vypěstujeme ustavičný neklid, který nám zabrání mít v životě úspěch.

3. Stereotypizace a nálepkování. Jestliže se pokoušíme jednou provždy stanovit podstatu věcí a jevů, můžeme se zaplést do opravdu velkých nepravd a omylů. Na světě je všechno mnohem pestřejší a zajímavější, než se na první pohled zdá, nemá proto žádný smysl chtít všechno vměstnat do jediného rámce.

4. Upadání do krajností. Svět není černobílý. Barevná paleta života má tisíce a tisíce odstínů a heslo „všechno nebo nic“ vede leda k tomu, že všechnu tu bohatost nejsme schopni postřehnout. Ideální práce, ideální přátelé, ideální vztahy, to vše je z říše snů. Radovat se z toho, co člověk má, je veliké umění.

5. Zobecňování. Často se snažíme postihnout nějakou tendenci ve střídání svých úspěchů a neúspěchů. Doopravdy však několik opakujících se situací nevypovídá vůbec o ničem. Hodnoťte každou událost samostatně.

6. Zvyk brát si vše příliš k srdci. Opravdu nemá smysl drásat se pro špatné zprávy v televizi, zvěsti vaší sousedky o jejím zdraví nebo pro krach vašeho kolegy při minulé prezentaci. Souciťte, pomáhejte, ale nežijte cizí problémy.

7. Dát na emoce. Pocity vám ukazují vaše subjektivní vnímání světa. A to nebývá vždycky přesné.

8. Apatie. Máte-li mít úspěch, musíte být optimisty. Čekejte, hledejte, věřte jen v dobré. A získáte to. Lidé naladění negativně často ani nezpozorují příležitost, která by jim byla bývala mohla přinést úspěch.

9. Vždy podle pravidel. Často si sami vytyčíme jakýsi rámec, který nám nepřináší nic než složitosti a nervozitu. Nemá smysl vytvářet překážky tam, kde ve skutečnosti žádné nejsou.

10. Hrabat se ve vzpomínkách. Mnohem lepší je nechat minulost minulostí, odpustit všechny křivdy sobě i ostatním a s ničím nezatíženou myslí žít dál. Držet v srdci minulá zklamání a prohry nemá smysl. Žijte s pohledem upřeným do budoucna, s vírou v úspěch a nadějí v lepší časy.

=========
Sedm duchovních zákonů úspěchu – Zákon úmyslu a přání
Tři kouzelné způsoby přilákání zázraků, úspěchu a lásky