10 příznaků přehnané snahy každému vyhovět

U mnoha lidí touha každému vyhovět vyplývá z jejich problémů se sebeúctou. Nízké sebevědomí v nich vyvolává naději, že když vyhoví každé žádosti, pocítí konečně přijetí, náklonnost a lásku.

V průběhu řady let se na mě obrátilo veliké množství lidí, kteří se snažili vyhovět všem kolem sebe. Častěji však trápení těchto lidí nepocházelo právě z tohoto přání. Jejich touha udělat jiné šťastnými je obvykle symptomem daleko hlubšího problému. Někteří z těchto „vyhovovačů“ za sebou měli historii krutého zacházení v dětství. Kdysi dávno došli ve svém zoufalství k názoru, že nejlepší naději na dobrý vztah skýtá snaha vyhovět těm, kteří s nimi špatně zacházejí. Postupem doby se toto chování stalo jejich životním způsobem. Jiní z takto postižených lidí si pletou snahu každému vyhovět s laskavostí a dobrotou. Když se zabýváte jejich přáním nikoho neodmítnout například s žádostí o půjčku, vysvětlují a omlouvají své jednání takto: „Prostě nechci být sobec“ nebo „Chci být k lidem laskavý“. Přitom jiným dovolují, aby je využívali.

Návyk vyhovět všem a každému kolem sebe se může stát skutečným problémem. Navíc je to zvyk, který je obtížné překonat a změnit.

Patříte k „vyhovovačům“?

1. Před každým předstíráte, že s ním souhlasíte.

Zdvořile vyslechnout názory jiných lidí, i když s nimi třeba nesouhlasíme, to je velmi dobrá sociální dovednost. Avšak předstírání souhlasu podložené snahou se svému okolí zalíbit může skončit chováním popírajícím veškeré naše hodnoty.

2. Cítíte odpovědnost za to, jak se jiní lidé cítí.

Je určitě užitečné mít na vědomí, jak naše chování může na jiné působit. Ale myslet si, že dokážeme někoho udělat šťastným, to už je dost problematické. Každý člověk musí sám přijmout zodpovědnost za své vlastní emoce.

3. Často se omlouváte.

Ze všeho obviňujete sami sebe nebo máte obavu, že vás budou obviňovat jiní. V každém případě jsou časté omluvy signálem velkých problémů. Rozhodně se nemusíte omlouvat za to, že vy jste vy.

4. Máte pocit, že každému něco dlužíte nebo jste mu něčím povinni.

Vy sami si rozhodujete o tom, na co budete utrácet čas. Avšak pokud patříte k „vyhovovačům“, existuje velká pravděpodobnost, že váš denní rozvrh je plný záležitostí, které po vás chtějí jiní.

5. Neumíte říkat „ne“.

Buď řeknete „ano“ a jdete v tom až do konce, to jest splníte, co jste slíbili, nebo nejprve souhlasíte a pak se omlouváte, vykrucujete a utíkáte, abyste se zbavili závazku, který jste na sebe vzali. V každém případě však svého cíle takhle určitě nedosáhnete.

6. Jste nesví, když se na vás někdo zlobí.

Jenom to, že někdo vyletěl a je úplně mimo sebe ještě neznamená, že jste něco udělali nějak jinak než to mělo být nebo vyloženě špatně. Jestliže se však nedokážete smířit s myšlenkou, že je s vámi někdo nespokojen, velmi často pod tlakem této skutečnosti raději odsunete do pozadí své vlastní hodnoty.

7. Chováte se tak, abyste se co nejvíc podobali ostatním.

Je naprosto normální, když člověk projevuje nejrůznější stránky vlastní osobnosti. «Vyhovovači“ však přitom obětují své vlastní cíle. Podle statistik se takoví lidé v různých sociálních situacích nejčastěji dopouštějí sebedestruktivního chování, pokud se domnívají, že to ostatním pomůže, aby se cítili lépe. Snědí kupříkladu více než obvykle, a to třeba i jídla, které jim nedělá dobře, jenom proto, že se domnívají, že to někomu udělá radost – například hostitelce.

8. Abyste se cítili dobře, potřebujete slyšet chválu.

Pochvala a vlídná slova bezesporu potěší každého, „vyhovovači“ však jsou na cizím hodnocení závislí. Jestliže je vaše sebeúcta založena výlučně na tom, co si o vás myslí jiní, budete se cítit dobře pouze za předpokladu, že vás budou zahrnovat komplimenty. K tomu však v životě zase tak často nedochází…

9. Jste ochotni opravdu ke mnohému, jen abyste se vyhnuli konfliktu.

Něco jiného je je nevyvolávat zbytečně konfliktní situace. Ale vyhýbat se konfliktu za každou cenu znamená, že se nedokážete za sebe postavit, že neumíte obhájit myšlenky, ve které věříte, ani ty, kdo jsou vám drazí.

10. Nepřiznáváte, že se někdo dotkl vašich citů.

Dokud nedokážete otevřeně přiznat, že se někdo bolestně dotkl vašich citů, nedokážete ani navázat s lidmi plnohodnotné vztahy. Když popíráte, že se zlobíte, jste smutní, na rozpacích anebo zklamaní, a to i v případě silné emocionální dotčenosti, odsuzujete tím každý svůj vztah k tomu, aby zůstal jen povrchním.

Jak se zbavit „vyhovovačství“.

I když chcete udělat dobrý dojem na šéfa a ukázat, že jste výkonný a příjemný pracovník, servilní a pochlebovačné chování může mít leda negativní následky. Nikdy neodhalíte svůj vlastní potenciál, budete-li se snažit vyhovět všem na světě.

  • Začněte se zbavovat návyku každému vyhovět. Zkuste nejprve říkat „ne“ na žádosti o drobné, nevýznamné služby. Můžete vysvětlit proč ne, ale neomlouvejte se. Není vaší povinností vyhovět.
  • Vyjádřete svůj názor na něco prostého, jasného a očividného.
  • Jste-li o něčem přesvědčeni, zaujměte v té věci pevnou pozici.

Každý z těchto kroků vám pomůže získat víc jistoty a posílí vaši schopnost být sami sebou.

=========
Proč člověk nemá být nekonečně hodný
Jak přestat přitahovat neúspěch