Jak přestat přitahovat neúspěch

S nezdary a neúspěchem se člověk v životě setkává téměř každý den. Často je to však jeho způsob myšlení, jeho vlastní postoje, které mu neúspěch do života přitahují. Jak se jich ale zbavit, jak je přestat do svého života lákat? Existuje mnoho metod, návodů a rad, ne vždy však fungují. Nezdary a jejich příčiny jsou ukryty výhradně v nás samých, nemá smysl z nich někoho obviňovat. Chce-li člověk změnit svůj život, musí změnit především sám sebe.

Neúspěch může být součástí úspěchu, jestliže se ho naučíme chápat a využít. Čeho se tedy zbavit, chceme-li žít život naplněný úspěchy a štěstím?

Přestat myslet negativně a zbavit se stereotypů. To, že si do života přitahujete nezdary a problémy nesouvisí s tím, jací jste dnes, ale s tím, jací jste bývali dříve. Přesněji řečeno s tím, jak jste dříve mysleli, jaký proud myšlenek vám táhl hlavou. Jestliže vás dnes pronásleduje neúspěch, je to nejspíš ozvěna minulého dlouhodobého návyku negativního myšlení. Dnes bohužel sklízíte plody této svojí – věřme že definitivně minulé – negativní pozice.

Pozitivní postoj k životu zlepšuje život sám. I když se vám v životě vyskytnou nepříjemnosti, zvládnete je a nenecháte se jimi dlouhodobě rozhodit. Věřte, že je možné své myšlenky kontrolovat a řídit. Naučte se žít přítomným okamžikem. Budete zdravější a klidnější. Pozitivnímu postoji se dá naučit. Všímejte si, jak mluvíte, kolik negativních slov používáte, čeho si všímáte kolem sebe nejdřív a jak to hodnotíte. Kontrolujte se. Ovládejte své myšlenky, naučte se stopnout jejich negativní směr a přepnout se do kladného módu. Usmívejte se! Smějte se!

Přestaňte se soustřeďovat na to, co je špatné. Budete-li se v myšlenkách stále jen točit kolem toho, co se vám nepovedlo nebo vám nevyšlo, daleko se nedostanete. Přestaňte na nezdary myslet a věnujte se něčemu jinému. Dětem, studiu, práci, zábavě, nějakému koníčku, tomu, co rádi děláte. Když se člověk v myšlenkách stále zaobírá svým neúspěchem, jenom tím posiluje jeho energii a neúspěch se bude vracet.

Je třeba najít něco, co je silnější než to, co se nepovedlo. Nový nápad. Nový cíl. Zapomeňte na neúspěch a soustřeďte se na novou aktivitu. Soustředění na ni vás odvede od minulého nezdaru.

Zbavte se myšlenkových stereotypů. Mnoho lidí například poměřuje své úspěchy či neúspěchy úspěchy a neúspěchy jiných lidí. Nedívají se na to, jak moc se oni sami přiblížili cíli, ale zjišťují, o kolik je někdo jiný na své cestě před nimi nebo za nimi. Ustavičným srovnáváním stresují sami sebe, obviňují se z neschopnosti a znehodnocují své úsilí i svůj úspěch, který často chápou jako neúspěch nebo jim připadá nedostatečný. Začínají mít strach z každé nové věci, bojí se, že nebudou úspěšní, nechtějí zkoušet nové aktivity a ztrácejí tak šanci hledat a nacházet nová řešení, nové metody.

Myslete energeticky a pozitivně. Pouze zakřiknuté a nejisté myšlenky a emoce mohly do vašeho života přitáhnout neúspěch. Přestaňte se bát. Narovnejte záda, napřimte se, zveděnte hlavu a zhluboka dýchejte. Do všeho se musíte pouštět s přesvědčením že budete úspěšní. Na jiné výsledky vůbec nemyslete. Sebe sama musíte vidět jako silnou, energickou osobnost, která se ničeho nezalekne. Nemusíte doopravdy být takoví, jaké si v myšlenkách sami sebe představujete. Myšlenky však mají neobyčejnou sílu a jsou schopny materializovat se, pakliže si je v hlavě ustavičně přehráváme.Všechno, co potřebujete, je kontrolovat své myšlení a emoce. To nejtěžší je zaměřit myšlenky tím správným směrem. Mozku se hned nechce, jestliže ho však přimějete k práci, může vám život proměnit v sen. Budete úspěšnější a šťastnější.

Na chybách se učte a neopakujte je. Příčina nezdarů se často skrývá v tom, že člověk opakuje jedny a tytéž chyby, aniž by se z nich poučil. Neúspěch se k vám bude vracet znovu a znovu, jako nějaký tíživý sen, dokud nepochopíte smysl svých neúspěchů, dokud nepochopíte jejich příčinu a nepoučíte se z ní. Pak ji dokážete odstranit a řešit celý problém. Každý svůj neúspěch musíte hodnotit z tohoto hlediska. Ne se jím užírat, ale přemýšlet nad tím, proč k němu došlo. A neopakovat stejnou chybu.

V problémech hledejte možnosti a v neúspěchu úspěch. Trable a problémy neexistují ve světě samy o sobě, všechny je vytváříme my sami. Moudrý člověk, který žije v harmonii s přírodou, šťastně a klidně, nikdy neutrpí žádný neúspěch, protože sama příroda mu napovídá, kudy má v životě jít, kam a proč směřovat. Nikdo nechce být nějakou loutkou, avšak svou životní cestu můžeme utvářet takovým způsobem, abychom neporušovali zákony přírody. Zkušenost z překážek, s nimiž se na své cestě setkáme, nám pomůže v každém problému a v každém neúspěchu vidět i novou možnost a příští úspěch.

=========
Příznaky silné lidské energie
4 příznaky energetického vyčerpání