10 pravidel pro šťastný život

10-prikazani

  1. Přišli jsme na tento svět, abychom se učili. A život nám každý den dává nové úkoly.
  2. Vesmír nemá oblíbence.
  3. Náš život je odrazem našich přesvědčení.
  4. Pokud příliš lpíme na věcech, lidech či penězích, utečou od nás.
  5. To, na co zaměřujeme pozornost, má zvláštní schopnost zvětšovat své rozměry.
  6. Naslouchejte svému srdci a jděte tam, kam vás táhne.
  7. Bůh nikdy nesestoupí z nebes a neřekne: „Od této chvíle ti dovoluji být šťastným!“
  8. Když se pouštíte do boje se životem, pamatujte, že vždycky zvítězí.
  9. Co znamená „mít rád lidi“? Jednoduše je brát takové, jací jsou.
  10. Naše předurčení není v tom, abychom změnili svět, ale abychom změnili sebe.

(Andrew Matthews)

=========
Dopis, který napsalo Štěstí
13 maličkostí, které nám přinášejí štěstí