10 buddhistických lekcí pro život

10-buddha

Buddhismus je duchovně-filosofický systém, který má podle odhadů až půldruhé milardy přívrženců. Je naplněn mírumilovností, laskavostí a soucitem ke všem cítícím bytostem, které se svým způsobem snaží přivést na cestu, na níž se mohou zbavit utrpení. Vlídnost a přátelství ke světu, uměřenost a odmítání sobectví jsou velkou silou buddhismu. Právě jimi si získal řadu stoupenců. K nejznámějším patří americký herec Richard Gere.

Nemusíme souhlasit se vším, přesto však nám učení buddhistických učitelů může dát mnoho.

1. Buďte ke druhým štědří.

Naučte se dávat, i když sami máte málo.

Lampa, kterou rozsvítíte pro někoho jiného, osvítí i vaši cestu.

Chladný odstup skrývá jedno z největších trápení na světě; skutečná síla je skryta v soucitu.

Tisíce ohňů zapálíš jedinou svící a neukrátíš dobu, po kterou bude hořet. Stejně tak štěstí se nikdy nezmenší, když se o ně podělíš s jinými.

2. Zbavte se lpění, zbavte se závislosti.

Žádný drahokam na světě se nevyrovná pocitu skutečného Osvícení.

Bolest přichází, jak sama chce, utrpení však si volíme sami.

Kořenem všeho utrpení je touha.

Všechno materiální je krátkodobé, kdo tuto moudrost pochopí, trpí méně.

3. Abyste získali odpovědi, nahlédněte do svého nitra.

Nikdo kromě nás samých nás nespasí. Tou cestou musíme projít..

Jen dvou chyb se můžeme dopustit na cestě k pravdě: zastavit se v půli cesty, nebo vůbec nevyjít.

Zvítězit sám nad sebou překoná vítězství v tisíci bitev. Bude to vaše vlastní vítězství. Nikdo jiný si ho nemůže přivlastnit.

4. Najděte si svou cestu k harmonii.

Představte si, že každý člověk na světě je mudrcem. Každý vás může něčemu naučit, nějak vám pomoci.

Stejně jako jsou hory lhostejné k větru, je mudrc lhostejný k pochvale či výtkám.

5. Vítězstvím nad vlastním egem osvobodíte duši.

Porazit sám sebe je těžší, než porazit kohokoli jiného.

Noste své ego jako volný šat.

Rozum pevný vůči rozmarům osudu a prostý zla a strachu je velkým pokladem.

Cesta ke štěstí neexistuje. Štěstí je cesta sama.

6. Zbavte se pocitů nenávisti, ublíženosti a strachu.

Vyzařujte nekonečnou lásku k celému světu, na všechny strany, do všech směrů, beze zla a bez nepřátelství.

Taková už je povaha věcí: přímně radovat se dokáže pouze člověk, kterého nehryže svědomí.

Nebudete trestáni za svůj hněv; budete trestáni svým hněvem.

Je-li problém řešitelný, proč se zbytečně vzrušovat? Není-li řešitelný, rozrušení vám žádný užitek nepřinese.

7. Žijte tady a teď.

Až dokážete spatřovat zázrak života v jeho nejmenších detailech, váš vlastní život se promění.

Minulost uplynula, budoucnost ještě nenadešla. Jen přítomná chvíle je tu, abychom ji žili.

Každé ráno se rodíme znovu. To, co děláme dnes, je to nejdůležitější.

8. Svůj osud si píšete sami.

Čistota úmyslů závisí pouze na vás. Nikdo nedokáže očistit myšlenky druhého.

9. Živ se jen správnou stravou.

Každý člověk sám tvoří své zdraví nebo nemoc.

10. Neprotiv se skutečnosti.

Svět se trápí kvůli uhasínání a smrti. Mudrc však netruchlí, protože poznal povahu světa.

Ztratit můžeš jenom to, čeho se držíš.

=========
Tři buddhistické pravdy, s nimiž nám bude lehčeji
Pravidlo Richarda Gera – Přejí ti štěstí!