Životní moudrost Gabriela Garcíi Marquese

marques-big

Lidé ho milují a jeho díla čtou znovu a znovu. Dokázal příběhy o lidském životě  zahalit kouzlem pohádek svého magického světa, v němž lidé dokážou žít a milovat i za války nebo moru.

Uvádíme citáty z Marquesových děl a rozhovorů s ním, které stojí za to si pamatovat.

1. Nedovol si zemřít, dokud neokusíš ten zázrak – spát s tím, koho miluješ.

2. Lidé, kteří jsou milováni, by měli umírat se všemi svými věcmi.

3. Každá věc je živá. Je třeba jen probudit její duši.

4. Jestliže potkáte svoji skutečnou lásku, nikdy vás neopustí. Ani za týden, ani za měsíc, ani za rok.

5. Pokud se na něčem podílí žena, vím, že všechno dopadne dobře. Je mi naprosto jasné, že svět řídí ženy.

6. Když sedíš u oběda, můžeš milovat stejně jako v posteli.

7. Usmívej se, nedělej neštěstí radost.

8. Odpověz mu „ano“. I když umíráš strachy, i když pak budeš litovat. Protože litovat budeš celý život, pokud mu teď řekneš „ne“.

9. Chvíle usmíření má větší cenu než důvěrné přátelství.

10. Člověk se nenarodí jednou provždy v ten den, kdy ho matka přivede na svět. Život ho nutí, aby se rodil znovu a znovu – a mnohokrát –  sám.

11. Není léku, který by byl schopen vyléčit to, co vyléčí štěstí.

12. Kdo dlouho čekal, může počkat ještě chvíli.

13. Nenosím klobouky, abych před nikým nemusel smekat.

14. Žádný blázen není bláznem, když se zaposloucháme do jeho výkladů.


15. Proč plýtvat tolika slovy, chceme-li vysvětlit, co cítí člověk ve válce, jestliže stačí slovo jediné: strach.

16. Obklopují nás neobyčejné, fantastické věci, ale spisovatelé nám stále dokola vyprávějí o nedůležitých, všedních událostech.

17. Podivuhodná vlastnost – schopnost přemýšlet o minulých radostech bez hořkosti a lítosti.

18. Inspirace přichází pouze s prací.

19. Vědění a moudrost k nám přicházejí tehdy, když už nejsou třeba.

20. Nejsem boháč. Jsem chudák, který má peníze a to není totéž.

21. Buď klidný. Zemřít je těžší, než se zdá.

=========
Indiánská moudrost
Východní Moudrost: žij a zachovávej klid.