Vesmír nám pošle toho pravého člověka, když to nejméně čekáme

Žádné shody okolností, žádné náhody…

V životě nic není náhoda – všechno, co se děje, je součástí vyššího záměru. Nejsou žádné náhodné shody okolností, ani neexistují žádné náhody, pouze série dokonale naplánovaných událostí.

Když do našeho života vstoupí ten, koho jsme si tolik přáli potkat, je to vysvětlitelné tím, že k danému setkání nadešel ten pravý čas. Ten pravý člověk před námi bude stát v tu chvíli, která nám pro to byla přisouzena – a ani o vteřinu dříve.

Tady je několik příznaků, které jasně ukazují, že jste připraveni na setkání se svojí láskou:

  1. Víc už nikoho nepotřebujete.

Dokonale si se vším poradíte i bez cizí pomoci. Nepokoušíte se doplnit sebe sama někým jiným. Jste upřímně šťastní.

Vesmír nám pošle toho pravého člověka ve chvíli, kdy to nejméně čekáme.

  1. Potřebujete životní lekci.

Možná, že jste až příliš silně přivykli svému způsobu života, uvízli jste v nějaké životní etapě anebo vám možná něco chybí. Příchod toho pravého člověka v ten správný čas vám může pomoci nově nahlédnout své názory na život i pohled na svět jako celek.

Takoví lidé nám občas bývají sesláni zhůry, aby nám poskytli cennou životní lekci, pomohli nám přijmout neobvyklé rozhodnutí nebo umožnili hlubší vědomí sebe sama a porozumění vlastnímu nitru. Po boku takových lidí se všechno obvykle usadí na to správné místo a věci se vyjasní.

  1. Jste tou pravou verzí sebe sama.

Usilovně jste pracovali na tom, abyste odhalili svoji pravou podstatu a zbavili se všeho, co ji překrývalo. To vám umožnilo poznat sebe sama, takového, jaký jste, opravdového. Odhodili jste stranou všechny falešné osobnosti, které jste si vytvářeli, abyste zapadli do společnosti a byli u ní dobře zapsáni.

Když vaše myšlenky, rozhodnutí a vztahy začnou odpovídat vašemu skutečnému, pravému já, nastává také ten nejvhodnější čas k k příchodu onoho správného člověka jako důkazu vaší připravenosti k opravdovému vztahu.

  1. Naučili jste se léčit sami sebe.

Naučili jste se mít se rádi, soucítit se sebou a pečovat o sebe. Jste teď svým nejlepším přítelem. Víckrát už si nedovolíte žádné sebezničující chování a nepřipustíte také, aby něco narušovalo vaši pohodu, kazilo vám náladu, ohrožovalo vaši životní úroveň nebo vyrovnanost mysli.

Dosáhli jste harmonie se sebou, odpustili jste si chyby a omyly minulosti, stanovili jste si svoje hranice, potřeby a přání. A nyní už nic, co je míň než to, vás nemůže uspokojit.

  1. Naučili jste se trpělivosti.

Všechno, co se děje, teď už přijímáte s klidem a nepokoušíte se víc nějakým způsobem zasáhnout do chodu událostí. Skoncovali jste s pokusy změnit sebe sama nebo lidi kolem sebe. Nemáte už víc zapotřebí kontrolovat a řídit okolní svět a ponecháváte událostem jejich přirozený průběh.

A až se naučíte důvěřovat Vesmírnému rytmu, pošle vám Vesmír toho pravého člověka. Jste klidní, rozvážní a podařilo se vám zbavit se beznaděje a nedostatku.

Vesmír vládne svou vlastní magií a k těm nejkrásnějším událostem dochází pouze tehdy, když se v ně naučíme věřit.

=========
Vědci z Oxfordu prohlašují: konejte dobro 7 dní po sobě a budete šťastnější
VŠEHO se nám dostává po zásluze