Vědci z Oxfordu prohlašují: konejte dobro 7 dní po sobě a budete šťastnější

Když jste byli ještě docela malí, moudří dospělí vám dozajista vysvětlovali, že dobro nejenom dělá svět lepším a lidi v něm šťastnějšími, ale přináší štěstí také tomu, kdo ho koná, tedy i vám samotným.

Pokud už jste si nejednou kladli otázku o hodnotě dobra v tomto našem nelítostném světě, doporučujeme vám seznámit se s výsledky výzkumu provedného vědci z univerzity v Oxfordu. S využitím přísně vědeckých postupů dokázali, že jestliže člověk dokáže po celý týden dělat drobné dobré skutky, naplní se jeho život zcela jistě radostí a štěstím.

Věda dokázala pravdivost rodičovských slov.

Výzkum byl prováděn ve spolupráci s jednou z nejpřívětivějších neziskových organizací světa – portálem Kindness.org (věnuje se podporování dobra v zájmu zlepšení světa). Výzkumníci vybrali 691 lidí a dali jim za úkol po dobu sedmi dní dělat drobné dobré skutky vůči svým blízkým i zcela neznámým lidem. A potom prostě porovnat úroveň svého štěstí před a po experimentu.

S velikou pečlivostí vědci přistupovali k výběru kontrolní skupiny. Využili přitom statistickou analýzu stanovení nenáhodných měn nálady.Co ukázalo konečné zpracování získaných údajů?

Pokud použijeme výhradně přísný jazyk vědy, podařilo se výzkumnému týmu zjistit, že v základní skupině se ukazatele zvýšily, zatímco v kontrolní ne. Znamená to, že prokazování dobra má skutečně kladný vliv na celkové rozpoložení člověka a probouzí v něm kladné emoce.

Pokud budeme hovořit obyčejným jazykem, budeme konstatovat, že vaše maminka měla pravdu. Dokonce i když budete po celý týden jen odesílat formální vyjádření díků a rozdávat štědré spropitné, ve vašem životě se s určitostí objeví více štěstí a radosti.

Patnáct dobrých skutků, kterými můžete začít.

Je tento výsledek tím nejvíce ohromujícím a nečekaným vědeckým objevem, o kterém jste kdy slyšeli? To určitě ne. Avšak jeho důležitost a praktický význam jsou obrovské. V soudobém světě samoty, rozdělenosti společnosti a celkové otrávenosti jsou uvedené výsledky skvělou připomínkou, že stát se šťastnějším a zlepšit přitom svět je naprosto reálná možnost.

A uplatnit vědecké závěry v praxi je ještě snadnější, protože výzkumný tým k výsledkům starostlivě přiložil také seznam nevelkých dobrých skutků, jejichž realizaci doporučil nejenom zkoumaným osobám, ale každému, kdo se chce stát lepším a laskavějším člověkem.

Seznam je doplněn těmito slovy: „Vybrali jsme právě tyto skutky proto, že jsou zcela dostupné, jednoduché a také proto, že jsou vhodné pro všechny bez vyjímky.“ Proto skutky laskavosti a dobroty, které dále uvidíte, budou vhodné v každé situaci a dostupné budou i vám.

 1. Darujte někomu knihu, umělecké dílo nebo hudební sborník a přiložte k němu poznámku s párem pár laskavých slov.
 2. Zeptejte se, zda někomu můžete pomoci vyřešit jeho/její problém.
 3. Zabývejte se meditací milující laskavosti.
 4. Pohostěte někoho kávou.
 5. Napište rukou vzkaz nebo dopis vyjadřující vděčnost.
 6. Vyprávějte nějakou zábavnou novinku nebo příběh z časopisu.
 7. Darujte někomu pokojovou rostlinu.
 8. Buďte nějaký čas s někým, kdo je doopravdy osamělý..
 9. Ukliďte nepořádek před domem, kde bydlíte, nebo před budovou firmy.
 10. Prokažte nějakou službu sousedovi.
 11. Nabídněte někomu společné shlédnutí nějakého filmu.
 12. Připravte nějakou dobrotu a někoho pohostěte.
 13. Obětujte pár věcí, které někomu dobře poslouží.
 14. Nechejte štědré spropitné.
 15. Napište kladný komentář k blogu nebo na sociálních sítích.

V tomto duchu dále pokračujte, dejte si závazek udělat alespoň jeden dobrý skutek týdně a zamyslete se pak nad tím, jak to ovlivnilo váš život.

Jessica Stillman

=========
Celý rozdíl spočívá v jedné hodině
6 jednoduchých způsobů, jak si znovu zamilovat sám sebe