Umění srovnat si priority – nejdůležitější dovednost

darts

Pravidlo 80/20 najdeme všude: 20% potravinářských výrobků vytváří 80% tuků. 20% úředníků ve vaší kanceláři dělá 80% veškeré práce. 20% vašich sousedů způsobuje 80% celkového hluku. V roce 1897 spočítal italský ekonom Pareto, že dvacet procent anglických rodin vládne osmdesáti procenty veškerých peněz. Vyzkoušel uvedený vzorec i v jiných oblastech a zjistil, že tato zákonitost je dodržována za jakýchkoli okolností.

Paretův princip lze zformulovat takto: v jakékoli situaci vždycky existuje menšina, která je důležitější a užitečnější než většina.

Pro podnikatele: 20% klientů vám přináší 80% příjmů. Právě oni vyžadují vaši zvláštní pozornost.

Pro studenty: 20% stran v učebnici obsahuje 80% veškerých nezbytných informací. Soustřeďte se na těch 20% – a pusťte se do studia další knihy.

Ne všechny z našich každodenních úkolů jsou stejně důležité. Z deseti věcí, které jste plánovali na dnešek, jsou dvě důležitější, než ostatních osm.

Váš úkol spočívá v umění naučit se určit těch 20%. Pokud se na ně nesoustředíte, ztratíte zbytečně 80% času. Nikdy nezpracujeme úplně všechno, ale můžeme se plně vypořádat s těmi hlavními 20%.

Umění stanovit si priority a nepouštět se do všeho najednou je jednou z nejdůležitějších dovedností. Při pravidelném tréninku této volní kvality začnete důraz přesunovat na stranu výsledku a nebudete se rozptylovat maličkostmi. Hlavní není vyvinout maximum úsilí, ale zamířit ho přímo na cíl.