Trojí pravidlo přitažlivosti peněz ženským způsobem

pritazlivost-penez

Nabízím vám ženská pravidla získávání peněz. Jejich dodržování vám zajistí blahobytnou existenci podloženou trvalým přítokem peněz.

Peníze jsou energií, která se přesunuje podle zvláštních pravidel a zákonitostí. Chci se s vámi podělit o pravidla vzájemného působení energie osobnosti a energie peněžních toků.

Dozvíte se něco o metafyzice peněz. Pomůže vám to hlouběji pochopit podstatu peněžních toků a vědomě je svým chováním ovlivňovat a řídit.

Tato pravidla jsou určena ženám. Jsou ověřena několika generacemi a přinášejí nejlepší výsledky. Zvláště silně se jejich účinek projevuje v okamžicích setkání peněžní energie s magickou ženskou podstatou.

Pravidlo 1. Hýčkejte se.

Nejsou tak daleko doby, kdy jsme byli výchovou vedeni k přesvědčení, že tu jsme pro druhé a pro zářivé ideály lepší společnosti.

Druhý zákon přitažlivosti peněz říká: „Peníze přicházejí tehdy, když vám přinášejí komfort a radost“. Zápornou podobou tohoto zákona je konstatování: Jestliže peníze nemají přinášet radost, nepřijdou. Upřesním to takto: pokud vám peníze nedělají radost, samy se jim (ať už vědomě či nikoli) vyhýbáte, doslova je odháníte ze života.

Právě tady nás často podráží výchova. Určitě chcete být bohaté, skvěle se oblékat, cestovat a odpočívat. Výchova ovšem nařizovala skromnost, život ve prospěch celku, osobní oběti v rámci solidarity, ve prospěch rodiny, manžela, dětí atd… Tyto postuláty je třeba překonat. Zeptejte se sama sebe: „Co by sis přála, zlatíčko?“ Třeba něco malého, jen tak pro radost..? Čokoládu? Šálek kávy? Možná nějakou bižutérii nebo pěkný módní kousek…? Dopřejte si to. Hýčkejte se. A dělejte to pravidelně. Zkrátka část svých peněz věnujte potěšení pro sebe. Tento způsob vám dovoluje CHTÍT, PŘÁT SI – a to přitahuje peníze. Požitek a radost, které si způsobíme, je přitahují rovněž.

Důležité! Objem rozmazlování své vlastní osoby zvětšujte poznenáhlu, jen pomalu. Nespěchejte. Mohlo by se stát, že si koupíte něco drahého a padnou na to všechny peníze, nebo se dokonce zadlužíte. To se stává, když si dlouho věci odpíráme a najednou se zkrátka rozhodneme: DOST. A chceme naráz kompenzovat minulé odříkání. To nesmíte připustit.

Pravidlo 2. Peníze přijímejte radostně a s vděčností.

Druhý peněžní zákon tvrdí: Peníze přicházejí tehdy, když vám přinášejí komfort a radost. Je jednoduchý a nelze si ho vykládat jinak. Jestliže vám peníze opravdu skýtají radost a jsou pro vás zdrojem potěšení, budou přicházet opakovaně. Veškerá vaše ženská podstata bude přitahovat peníze. Čím větší radost vám dávají, tím více jich bude.


Když k vám peníze přicházejí, když vám je dávají, předávají, odevzdávají, darují, vyplácejí, radujte se a srdečně poděkujte. I když vám někdo opožděně splácí dluh, poděkujte mu a radujte se, že máte peníze zpátky.

Pravidlo 3. Nechte Božskou hojnost plynout svýma rukama.

Dopřejte hojnost i jiným lidem. Dělejte dobré skutky. Pokud dodržujete pravidla, vaše příjmy se zvýší a budete zahrnovány dary. Podělte se s potřebnými. Obětujte část svých peněz na ušlechtilou věc, na charitu. Pomozte lidem bez domova nebo dětem v dětských domovech.

Když vám posílá peníze, očekává Božský prvopočátek, že jejich část proplyne vašima rukama k těm, kdo boží pomoc potřebují. Pamatujte: „Bůh nemá jiných rukou kromě vašich“. Přijměte peníze jako dar shůry a věnujte jejich část na ušlechtilé cíle. Pomozte Bohu v jeho pomoci lidem a on vám pomůže v tom, co si přejete. Čím více dáváte, tím více se vám dostává.

J.Dejneko

ŽIJTE NAPLNO - TŘÍTÝDENNÍ ONLINE KURZ
Staňte se lepší verzí sebe sama a začněte se cílevědomě přibližovat životu svých snů. Začátek - ihned.

=========
Obchod štěstí. Východisko se najde vždycky.
22 způsobů, jak si s prací poradit rychleji