Trojí jednání na cestě k dokonalosti

troji-jednani

V životě se dokonalost projevuje trojím jednáním.

– První jednáním je osobní praxe.

Osobním jednáním, modlitbou a meditací dokážeme úplněji otevřít své vědomé vnímání skutečnosti a rozvinout svou důvěru ve Vyšší řízení.

– Druhým jednáním je správná činnost zaměřená na úsilí konat pro blaho jiných lidí tohoto světa.

Jedním ze zákonů Vyšší síly je zákon Energie lásky neboli energie hojnosti. Vychází z Nejvyššího zdroje a platí ve stejné míře pro všechny živé bytosti. I když přijmeme jako inspirativní pozici žáka, nemůžeme tuto energii získat a využít, pokud neusilujeme v životě o konání dobra pro jiné lidi. Nenabudeme moudrosti, protože se nepodřizujeme řízení své osoby prostřednictvím obtíží a složitých situací.

Jestliže člověk skutečně naplňuje obsahem svou žákovskou pozici, pak chápe, že každá událost má svůj určitý vnitřní smysl, je si jist, že Vyšší síla o něj pečuje a v rámci této péče do jeho života sesílá nejrůznější události. Každý čin vědomě koná pro blaho jiných lidí a neustále šíří myšlenky Vyšší síly. Dostává se mu k tomu od ní podpory v podobě silného proudu energie. Abychom tuto energii v životě pocítili, musíme nezištně něco dělat pro druhé. Vyšší síla musí vidět a chápat, že jí pomáháme projevovat svou energii na tomto světě.

Pokud bude toto spojení navázáno, nabudete hluboké mysli, která vám umožní předvídat mnohé životní události, budete si vědět rady, jak se v té či oné situaci zachovat a bude vám zřejmé, které ze svých vlastností se máte zbavit a kterou naopak rozvíjet
– Třetím, velmi důležitým jednáním je nepředpojaté stýkání s lidmi.

Co to znamená? Svět, který nás dnes obklopuje, je doslova prosáklý nejrůznějšími komunikačními prostředky. Mobily, internet a sociální sítě nabízejí množství nejrůznějších kontaktů s jinými lidmi. Zároveň však mnozí lidé mají pocit samoty, chybí jim porozumění, přátelství a podpora. Vaším úkolem v rámci třetího jednání na cestě k dokonalosti je navázání takových vztahů, aby ve vašem životě byli skuteční přátelé, aby v něm byli i lidé starší, k nimž se budete moci obrátit o zkušenost a radu. Vaší odpovědností je takový svět si kolem sebe vytvořit.

Musíte se naučit, že prostřednictvím každého člověka se můžete něco dozvědět, něčemu porozumět, a proto ať se k vám dotyčný chová jakkoli – je hrubý, křivdí vám nebo vás nesnáší, musíte se ho zeptat: „Rád bych ti porozuměl, řekni mi, co podle tebe dělám špatně?“ Je-li však příliš hrubý, nepřibližujte se k němu, neklaďte mu otázky a přemýšlejte, co to pro vás znamená.

Ptejte se jiných: „Mám s tím a tím takovéto potíže. Myslíš, že je v tom pro mě nějaké poučení? Měl bych se něčemu naučit?“ Kladením těchto otázek sobě i jiným k vám přijde porozumění tomu, co se děje, z hloubi srdce k vám promluví nová zkušenost.

Je velmi důležité naladit se na takový styk s lidmi, v němž hledáme pravdu. Jestliže se s tímto přístupem začneme vzájemně zajímat o svoje zkušenosti, pak se jakoby z ničeho nic náhle objeví pochopení podstaty poučení, jehož se nám dostává, zrodí se pocit jednoty a podpory a dostaví se obrovská síla, jejímž základem budou naše vzájemné vztahy s jinými lidmi.
Jestliže člověk získá takové stejně smýšlející druhy, jestliže naváže s jinými lidmi takový vztah, získává obrovskou životní jistotu. To je tajemství nepředpojatého stýkání se s lidmi.

Závěry:

o Za prvé, je třeba v sobě hromadit důvěru v Nejvyššího.

o Za druhé, konat skutky a činy ve prospěch jiných lidí tohoto světa.

o Za třetí, je třeba navazovat nepředpojaté vzájemné vztahy s lidmi kolem sebe.

Pokud dokážeme toto trojí jednání realizovat, získáme obrovskou vnitřní sílu.

=========
Jak změnit svůj život. Dvě strategie.
Tajemství rozkvětu: tři univerzální životní vzorce