36 otázek vedoucích k lásce

36-questions

Před dvaceti lety provedl americký psycholog Arthur Aron ve své laboratoři jednoduchý experiment. Dříve navzájem zcela cizím mužovi a ženě uložil společně odpovědět na 36 otázek. Potom se měli jeden druhému mlčky dívat čtyři minuty do očí. Po půlroce plánovali účastníci pokusu svatbu.

Seznam otázek tu uvádíme. Odpovědi nutí člověka, aby se otevřel a přiznal svá zranitelná místa, což napomáhá sblížení.

1. Kdybyste si mohli vybrat kohokoli na světě, koho byste pozvali na oběd?

2. Chtěli byste být slavní? V jaké oblasti?

3. Než někam voláte, opakujete si někdy, co chcete říci? Proč?

4. Jak si představujete ideální den?

5. Kdy jste si naposledy sami pro sebe zpívali? A někomu jinému?

6. Kdybyste mohli žít do devadesáti a měli si vybrat mezi zachováním těla nebo rozumu třicetiletého, co byste zvolili?

7. Máte tajnou předtuchu, jak zemřete?

8. Uveďte tři rysy, které máte společné se svým partnerem.

9. Za co ve svém životě cítíte největší vděčnost?

10. Kdybyste mohli něco změnit na své vlastní výchově, co by to bylo?

11. Během čtyř minut vyprávějte partnerovi svůj život tak podrobně, jak jenom lze.

12. Kdybyste se zítra mohli probudit s nějakou novou schopností, jaká by to byla?

13. Kdyby vám křišťálová koule mohla říci pravdu o vás, o vašem životě, budoucnosti nebo něčem jiném, co byste chtěli vědět?

14. Existuje něco, co jste si po dlouhou dobu přáli dělat? Proč k tomu nedošlo?

15. Co je největším úspěchem vašeho života?

16. Čeho si nejvíce ceníte u přátel?

17. Jaká je vaše „nejsvětější“ vzpomínka?

18. Nejstrašnější vzpomínka?

19. Kdybyste věděli, že do roka zemřete, změnili byste něco ve svém životě? Proč?

20. Co pro vás znamená přátelství?

21. Jakou roli ve vašem životě hrají láska a náklonnost?

22. Vyjmenujte popořadě pět kladných vlastností svého partnera.

23. Jak blízcí jsou si členové vaší rodiny? Domníváte se, že vaše dětství bylo šťastnější, než u většiny jiných lidí?

24. Co si myslíte o svých vztazích s matkou?

25. Utvořte po třech pravdivých větách začínajících slovem „my“. Například „My oba v této místnosti cítíme …“

26. Pokračujte v této větě: „Rád bych se s někým podělil/a…“

27. Kdybyste se chtěli stát blízkým přítelem svého partnera, co by o vás měl podle vašeho mínění vědět?

28. Řekněte svému partnerovi, co se vám na něm líbí. Buďte opravdu poctiví, řekněte i to, co byste jinak nemohli říci někomu, koho tak málo znáte.

29. Podělte se se svým partnerem o nepříjemný okamžik svého života.

30. Kdy a proč jste naposled plakali?

31. Řekněte svému partnerovi, co se vám na něm už líbí.

32. Co je příliš vážné, než aby se o tom žertovalo?

33. Kdybyste dnes večer měli zemřít, čeho byste nejvíc litovali, že jste někomu včas neřekli? A proč jste mu to neřekli?

34. Váš byt či dům s veškerým majetkem hoří. Zachránili jste blízké i domácí zvířata. Máte ještě jednu jedinou možnost vběhnout dovnitř a vynést nějakou jednu věc. Co by to bylo? A proč?

35. Smrt kterého člena vaší rodiny by vás nejvíce zranila? A proč?

36. Podělte se s partnerem o nějaký osobní problém a poraďte se s ním/ní, jak on/ona by ho řešili. Pak ho požádejte, aby vám sdělil, co si myslí o výběru problému, který jste mu nastolil.

Tento seznam vytáhla z dvacetiletého zapomnění sloupkařka listu The New York Times Mandy Len Catronová, když se nedávno rozhodla Aronův experiment vyzkoušet na sobě a svém známém. Podařilo se, opravdu se do sebe zamilovali.

Co si o této metodě myslíte vy? Myslíte, že má smysl ji na sobě vyzkoušet?

=========
Příznaky karmických vztahů
Jste připraveny ke vztahu? 10 důležitých otázek.