Test: Je šest typů introvertů. Který z nich jste vy?

Společnost zpravidla vnímá introverty jako lidi ostýchavé, kteří si své myšlenky a city raději nechávají pro sebe. Moderní psychologii je však už dávno známo, že představa introvertů jakožto věčně posmutnělých osamělých jedinců, kteří se vyhýbají styku s ostatními, je nedorozuměním. Někteří introverti samozřejmě do této stereotypní představy zapadají. Většina ostatních však nejsou žádní poustevníci. Vedou mnohotvárný, aktivní a plný společenský život.

Podle současných psychologů lze všechny introverty rozdělit do šesti psychotypů. Najdete se mezi nimi?

Projděte si náš test a udělejte si představu, kým podle psychologické klasifikace jste. Upozorňujeme předem, že test má 25 otázek. Chcete ale přesnou odpověď, že ano?

ŽIJTE NAPLNO - TŘÍTÝDENNÍ ONLINE KURZ
Staňte se lepší verzí sebe sama a začněte se cílevědomě přibližovat životu svých snů. Začátek - ihned.

=========
20 znaků extrovertního introverta
Test: V čem spočívá vaše vnitřní duchovní síla?