Ten nejrychlejší způsob, jak se zbavit strachu a zlých myšlenek

Musíte to špatné zničit. Zpředmětnit si zlou myšlenku a všemi dostupnými způsoby ji zlikvidovat.

Když se člověk něčeho bojí a zakouší nepřekonatelný strach, když se děsí každé nadcházející zkoušky nebo schůzky či má panickou hrůzu z létání, když ho trýzní zlé myšlenky na minulost nebo budoucnost, je možné a také nutné najít důvody a poctivě a dlouze spolupracovat s psychologem. Někdy však na to prostě není čas. Nebo to nedovolují okolnosti. Je třeba jednat hned, jenomže strach a špatné myšlenky nás zbavují energie a rozhodnosti. Ani pomyšlení, že bychom stihli navštívit specialistu, musíme hned někam letět nebo jít. Nebo třeba docela obyčejně potřebujeme usnout…

Musíte to špatné zničit. Zpředmětnit si zlou myšlenku a všemi dostupnými způsoby ji zlikvidovat. Symbolické jednání má skvělé výsledky. Náš mozek tak funguje. Před dávnými dobami lékaři neznali lék na zimnici. Tehdy jeden lékař požádal nemocného, ať napíše na proužek papíru slovo „zimnice“. A potom každý den ať odstříhne jedno z písmen toho slova nůžkami. Nemocný se udzravil! „Metoda“ se rychle rozšířila a zabírala. Stejně tak dnes můžete na proužek papíru napsat svůj strach nebo předmět své obavy a potom přesně a soustředěně ten strach zlikvidovat nůžkami. Vyhodit ho do tříděného odpadu, do nádoby modré barvy.

Známý je případ člověka, který měl panickou hrůzu ze zubaře. Pokaždé před návštěvou zubní ordinace proto zapaloval sirku a představoval si, že hořící zápalka je jeho strach. Jak sirka dohořívala, jeho strach pomalu ustupoval, začal se cítit jistěji a míra jeho smělosti se zvýšila.

Za starých časů bývalo zvykem našeptat své obavy nebo zlé myšlenky „do třísky“ a pak ji hodit do řeky, aby ji voda odnesla a s ní i všechno zlé. Také větru byly svěřovány lidské strachy a ztísňující myšlenky – vítr je zkrátka odvál někam daleko. Výraz „mluvit jen tak do větru“ má nejspíš kořeny v tomto pradávném obyčeji.

Jakkoli naivní nám mohou podobné metody připadat, bylo vědecky dokázáno, že cesta „zpředmětnění“ nějaké špatné myšlenky, představy nebo strachu a následné likvidace předmětu, který se tak stal jejich nositelem, je účinná. Symbolické, „rituální“ akce přinášejí člověku uklidnění a potlačují úzkost. Přimčemž zabírají v podstatě ihned. A pokud je postup opakován, je ještě účinnější. Opravdu to pomáhá.

=========
Právě v těžkých časech je nezbytné vypadat co nejlíp
Jak se dostat do stavu proudění