Jak se dostat do stavu proudění

Všechna ta různá slova vyjadřují jedno a totéž. Stav naprostého ponoření do nějaké činnosti, takového stupně zaujetí, že nevnímáte nic jiného, než předmět svého soustředění. Zapomínáte na čas, na vlastní osobu, můžete mít hlad nebo žízeň, ale nevíte o tom. Něčemu se věnujete, to něco vás strhává, daří se vám to a vy vidíte, že to jde dobře. Vnímáte náročnost činnosti a zároveň to, že ji zvládáte. Je to skvělý pocit a můžete ho zažít stejně tak při práci jako při sportu, při řezání dřeva nebo hře s dětmi, při skládání nebo poslechu hudby či při rekonstrukci střechy.

Tento stav psychologie označuje anglickým slovem flow, česky proud nebo proudění. Mezi sportovci je znám jako zóna a japonští mistři bojových umění hovoří o mizu no kokoro, což znamená „mysl jako voda“ a nejde opět o nic jiného, než o flow.

Stav proudění je zajímavá věc. Řečeno stručně jde o stav, kdy vaše podvědomí vytryskne mohutným proudem ven. Z vaší mysli se line cosi, o čem jste neměli ani ponětí. Hlavu máte náhle plnou neočekávaných velikých myšlenek. V podobných okamžicích se rodí velké věci, přímo tvůrčí klenoty.

Dalo by se říci, že ve stavu proudění se člověk připojuje k obrovské vesmírné bance, kde je uchováno vše, co kdy bylo lidmi vytvořeno, stejně jako to, co se na Zemi dosud neobjevilo.

Právě odtud čerpá lidské podvědomí vědomosti, informace a nápady. Nikoli náhodou se řada velkých myšlenek zrodila ve snu. Ve spánku vědomí odpočívá a člověk má ke svému podvědomí volný přístup. Sen tak pomohl ke vzniku slavných skladeb (Händel, McCartney), objevů z oboru fyziologie (Lewi), chemie (Kekule), matematiky (Ramanujan), ale také k vytvoření šicího stroje (Howe) a nalezení skvělého golfového úderu (Nicklaus)! Literární inspiraci nabrali ve snu Stevenson (Dr. Jekyll a pan Hyde) a Stoker (Drákula).

Když je kanál otevřený.

Pokud jste už na svoje podvědomí napojeni a máte tak spojení s Vesmírnou bankou, jste na tom dobře. A pokud nejste? Jak na tom jste, to zjistíte celkem snadno. Jestliže už spojení existuje, často se projevuje nečekanými slovy a činy. Z ničeho nic najednou řeknete něco, na co jste ještě před minutou ani nepomysleli. Uděláte něco, co z hlediska zdravého rozumu vypadá jako vyložená hloupost. A teprve později se ukáže, že v tu chvíli to bylo to nejlepší, co jste mohli udělat.

Ukazateli, podle kterých můžete zjistit do jaké míry jste napojeni na Vesmírnou banku, jsou tedy správné hodnocení a pravá chvíle.

Jak se dostat do proudu.

Jak mají navázat pevné spojení s Vesmírnou bankou ti, kdo ho ještě nemají?

Všechno vzniká v akci.

Začněte tím, že každý den důkladně uspořádáte a očistíte svou mysl. Podobně jako děláte pořádek v bytě. Zbavte svůj rozum všemožného odpadu, zbytečných myšlenek, nepotřebných slov, všeho, co do něj neustále proniká z televize, rozhlasu a bulváru, povrchního sledování sociálních sítí a jiných zdrojů. To je základní a nejdůležitější podmínka. Chcete-li naplnit sklenici, musí být nejprve prázdná. A přirozeně taky musí být čistá. Zvažujte pečlivě, čím si zatížíte hlavu. Aby v ní byl dostatek místa na čistá poselství Vesmíru.

Další důležitou podmínkou je zklidnění Vědomí. Jestliže chcete přijímat signály, musíte se naladit na správnou frekvenci, stejně jako přijímač. Pokud jste nervózní, prožíváte záporné emoce a podrážděně reagujete na každý podnět, samozřejmě svoje naladění rušíte. Signály z éteru bytí se k vám nedostanou, nemohou k vám proniknout. Musíte odklonit veškeré ruchy a vnější vlivy.

Nejjednodušší cestou ke zklidnění mysli je od dávných dob meditace. Pokud jste dosud meditaci nepěstovali, začněte co nejdřív. Snažte se udělat si z meditace běžnou součást dne.

Nezáleží na tom, jaký způsob meditace zvolíte. Důležité je, abyste ji prováděli pravidelně a vytrvale. Nemá ani význam, zda už teď dokážete vnímat energetické proudění, zda už dnes dokážete vizualizovat. Prostě začněte pravidelně meditovat. Postupně rozšíříte a prohloubíte svoji vnímavost a získáte potřebné dovednosti. A dokážete se dostat do toho fantastického stavu, kdy člověk nevnímá nic, ani to, že tvoří. Budete si moci být jisti, že vám vždycky budou včas poskytnuty potřebné vědomosti, informace a že budete po celou dobu cítit nezbytnou podporu.

=========
Jak zůstat klidný v každé, i té nejzapeklitější situaci
Zralost znamená přejít od spoléhání na ostatní ke spoléhání na sebe