Jak zůstat klidný v každé, i té nejzapeklitější situaci

Thich Nhat Hanh (nar. 1926) je zenový budhistický mnich a mírový aktivista pocházející z Vietnamu. Studoval religionistiku na americké Kolumbijské univerzitě. V roce 1963 se zapojil se do mírového hnutí založeného na Gándhího zásadách, jeho 6 cílem bylo zabránit válce ve Vietnamu. Thich Nhat Hanh je autorem koncepce takzvaného angažovaného buddhismu. Je také bojovníkem za práva zvířat a vegetariánství. Napsal více než sto knih (česky vyšly knihy Cesta k plnému vědomí a uvedení do meditace v chůzi, Mír v nás a Živý Buddha, živý Kristus).

„Nevyhýbej se bolesti a nezavírej oči před utrpením. Nebuď stoupencem a neomezuj se na nějakou doktrínu, teorii nebo ideologii“. Thich Nhat Hanh

Ve své knize „Mír v nás“ vysvětluje Thich Nhat Hanh jak zůstat klidný v jakékoli, i té nejsložitější situaci a jak bez ohledu na okolnosti být vždycky šťastný. Nabízíme vám moudrá přikázání známého duchovního vůdce, z nichž vyplývá, jak dosáhnout harmonie a plného života. Všechno není tak složité, jak se může zdát!

1. Nebuď stoupencem a neomezuj se na nějakou doktrínu, teorii nebo ideologii. Všechny názorové soustavy nejsou ničím jiným než návodem k jednání. Nejsou to žádné absolutní pravdy.

2. Nemysli, že vědomosti, kterými nyní vládneš, jsou neměnné, že představují absolutní pravdu. Nedej se svými dnešními názory omezovat, nebuď úzkoprsý. Uč se a v praxi se řiď zásadou slepě nelpět na názorech. Zachováš si tak otevřenost novým pohledům na věc. Pravdu nacházíme v životě, nikoli v koncepcích. Buď připraven učit se po celý svůj život a vždycky pozorovat realitu v sobě samém i kolem sebe.

3. Nenuť jiné lidi včetně dětí přijímat své názory, ať už se týkají čehokoli – moci, zábavy, peněz, propagandy nebo třeba i vzdělání. Citlivou rozmluvou však pomáhaj jiným vyhnout se fanatismu a omezenosti názorů.

4. Nevyhýbej se bolesti a nezavírej oči před utrpením. Nepřestávej si uvědomovat, že ve světě existuje utrpení. Všemi způsoby, včetně přímého kontaktu a cestování hledej způsoby jak být s těmi, kdo trpí. Otevírej touto cestou oči sám sobě i ostatním, abyste nepomíjeli skutečnost, že svět je naplněn strádáním.

5. Nehromaď bohatství, když miliony lidí na světě hladovějí. Nepovyšuj na cíl svého života slávu, výhody, bohatství nebo smyslové potěšení. Žij prostě a poděl se o svůj čas, energii a materiální prostředky s těmi, kdo to potřebují.

6. Neživ v sobě hněv nebo nenávist. Uč se je rozpoznat a přeměnit, dokud jsou ještě obsaženy ve tvém vědomí. Jakmile k tobě hněv nebo nenávist přijdou, soustřeď pozornost na svůj dech, abys dokázal spatřit a pochopit lidskou podstatu toho, kdo se ti stal příčinou těchto emocí.

7. Neztrácej sám sebe a nerozplyň se ve svém okolí. Prováděj praxi vědomého dechu, aby ses navrátil k tomu, co se v přítomné chvíli děje. Udržuj stále spojení se vším podivuhodným, povzbuzujícím a hojivým, co se nachází v tvém nitru i kolem tebe. Zasévej v sobě semena radosti, míru a porozumění, abys tak ulehčil přeměny v hloubi svého vědomí.

8. Nepronášej slova, která mohou vyvolat nesouznění a přerušit rozmluvu. Snaž se zahlazovat a řešit veškeré, i ty nejmenší konflikty.

9. Nepronášej slova nepravdy, ať už v osobním zájmu nebo abys udělal na ostatní dojem. Neříkej slova schopná vyvolat rozpad vztahu a nenávist. Nešiř zprávy, jimiž si nejsi jist. Nekritizuj a neodsuzuj věci, o kterých ses nepřesvědčil. Mluv vždycky čestně a k věci. Měj odvahu mluvit o nespravedlnosti, i když by to mohlo ohrozit tvoji bezpečnost.

10. Nevyužívej náboženskou pospolitost v osobních zájmech nebo k nabytí zisku a nesnaž se ji proměnit v politickou stranu. Nicméně však náboženská pospolitost musí zaujmout jednoznačnou pozici proti násilí a nespravedlnosti a musí usilovat o změnu takové situace, aniž by se zapojila do partyzánské války.

11. Nevěnuj se žádné činnosti, která škodí lidem i přírodě. Nepodporuj firmy bránící jiným v normálním životě. Zvol si takové zaměstnání, které ti pomůže naplňovat tvůj ideál soucítění.

12. Nezabíjej. A nedovoluj zabíjet ani jiným. Všemi možnými způsoby se snaž chránit život a předcházet válce.

13. Neosvojuj si nic, co náleží jiným. Respektuj vlastnictví jiných lidí, avšak nedovoluj jim obohacovat se cestou lidského utrpení nebo na úkor utrpení jiných bytostí.

14. Neškoď svému tělu. Nauč se chovat se k němu s úctou. Nedívej se na své tělo pouze jako na nástroj. Životní energii si uchovávej k naplnění Cesty. Pamatuj, že k sexu nemá docházet bez lásky a oddanosti. V sexuálním vztahu si uvědomuj možnost vzniku budoucího utrpení. Abys neničil štěstí jiných lidí, respektuj jejich práva a zvyky. V plné míře si uvědomuj a nes svoji zodpovědnost za nové životy, přicházející na svět. Medituj o světě, do kterého nový život přivádíš.

=========
Když jsem se přestala urážet, přestali mě urážet
Zralost znamená přejít od spoléhání na ostatní ke spoléhání na sebe