Můžete pohlédnout do očí vlastní osobnosti

Zajímavý rychlý test osobnosti od psychologa štěstí. 9 obrázků a 9 možných charakteristik. Vyberte si obrázek takového oka, které podle vašeho názoru nejlépe odráží vaši osobnost.

test-oci-big

S výsledkem se seznámíte dole.

  1. Milující a důvěřivý

Jste typem člověka, který do svého srdce a života vpustí téměř každého. Máte zato, že je lepší riskovat a třeba i utrpět citový úraz, než se stranit lidí. Vlastní obavy a nejistotu nedáváte před nikým najevo. Domníváte se, že své problémy si musíte vyřešit sami. Chcete dát lidem ze sebe všechno, i když vám samým se třeba svírá srdce. Když pomáháte jiným, léčíte si své vlastní rány.

  1. Usilující o dokonalost

Jste člověk usilující vždycky o dobrý dojem a slušné jednání. Jste přesvědčen, že vaše činy mají v životě jiných svůj význam. Nedáváte před lidmi znát své rozčilení nebo hněv. Snažíte se stále zlepšovat, protože podle vašeho soudu je to to nejmenší, co se svým časem na této Zemi můžete udělat.

  1. Pevný a statečný

Pokoušíte se nalézt své místo všude, kde se jen v dnešním zamotaném světě dá. Nikdy nikomu nedovolíte, aby nahlédl do vašich černých myšlenek. Prošli jste mnoha zkouškami. Dá se říci, že jste mistr „vstávání po pádu“.

4. Myslitel

Jste z lidí, kteří si všechno řádně promyslí. Rádi nalézáte hluboký, skrytý smysl věcí. Občas se tak silně pohroužíte do svých myšlenek, že je pro vás těžké vrátit se zpět. Nikdy byste nepřiznali, že si něčím nejste jisti. Dokážete přijít věci až do základu na kloub, a přece o ní stále pochybovat. Život je pro vás svého druhu hlavolam – dokud všechny části nesložíte správně k sobě, nemůžete být spokojeni.

  1. Člověk – hádanka

Snad i sám pro sebe jste záhadou… Stojí opravdu hodně trpělivosti vás pochopit! Měníte nálady, jste doslova změtí protikladů. Hledáte sám sebe a jakmile dosáhnete úspěchu, změníte se a začínáte s hledáním nanovo. Jste málomluvný člověk, který jiné i sebe zaplétá do svých slov i skutků. Lidi raději pozorujete, než s nimi rozmlouváte. Říkáte pouze to, čím jste si jist.

6. Citlivý

Jste typem člověka, který všechno vidí a nic nezapomíná. Jste velmi citlivý a i ty největší maličkosti na vás mohou zapůsobit. Je lehké vás rozplakat i rozesmát. Jste velmi křehký, lidem to však nedáváte znát. Znají spíše vaši moudrost. Zdá se, že dokážete odhadnout i svou budoucnost.

7. Energický

Člověk plný energie a často zamilovaný! Velmi bystrý. Buď miluje nebo nenávidí. Vždycky překypuje názory a pocity… K činům se rozhoduje rychle. Často bývá nervózní. Všechno je pro něj jakousi velikou sázkou. Někdy prostě nedokáže stopnout dramata, která se ustavičně rozvíjejí v jeho hlavě.

8. Excentrik

Nevšední zájmy, neobvyklé názory. Odlišujete se od většiny lidí. Pravidla nemáte zrovna v oblibě. Často jednáte podle zásady „Dělám si co chci, ať se děje, co se děje.“. K jiným lidem jste otevřený. Něčí snaha vás změnit by vám byla k smíchu. Nehodláte být součástí šedivého davu.

9. Intuitivní

Jste člověk velmi vnímavý, chápající svět i jiné lidi. Umíte mnohé vyčíst z výrazu něčí tváře či z tónu jeho hlasu. Poznáte, když se vám lže. Ostatnímu světu ukazujete ze sebe jenom to, co chcete. Vycítíte, když se někdo pokouší vámi manipulovat a když je třeba, dokážete to také. Obvykle toho však nevyužíváte.

=========
Test osobnosti od psychologa štěstí
Otestujte svoji osobnost hned teď