Svět okolo nás odráží nás samé

krivy-strom

Nedaleko cesty rostl nevysoký křivý strom. Jednou v noci šel kolem zloděj. Uviděl v dálce siluetu, pomyslel si, že u cesty stojí policajt, polekal se a utekl.

Večer šel kolem zamilovaný. Už zdálky si všiml půvabné siluety a myslel si, že tam čeká jeho milovaná. Srdce se mu radostně rozbušilo, usmál se a přidal do kroku.

Jednou procházela kolem stromu matka s dítětem. Maličký, vystrašený pohádkami, si myslel, že u cesty stojí nějaké strašidlo a hlasitě se rozplakal.

Strom však… byl vždy jen pouhým stromem! Svět okolo nás je jenom odrazem nás samých.

=========
Svět je veliké zrcadlo