Sokratův trojitý vylučovací test

sokrat

Sokrates byl velký filosof antického Řecka. Byl neobyčejně vážen a ctěn. Jednoho dne ho potkal jeho známý a povídá: „Víš, co jsem zrovna slyšel o tvém příteli?“

„Počkej chvilku,“ odpověděl Sokrates, „než budeš cokoli dál říkat, rád bych tě podrobil malé zkoušce. Říká se tomu trojitý vylučovací test. Možná, že právě to, co mi chceš říci o mém příteli, je dobré té trojité zkoušce vystavit.

Tedy: prvním filtrem je Pravda. Jseš si absolutně jistý, že to, co mi chceš říci, je pravda?“

„To ne“, přiznal muž, „jenom že jsem to zrovna slyšel a…“

„Dobrá“, povídá Sokrates. „Takže ve skutečnosti nevíš, jestli je to pravda, nebo ne.
Teď pojďme k druhému filtru, tím je Laskavost. Je to, cos mi hodlal vyprávět o mém příteli, něco dobrého?“

„Ne… naopak.“

„Tak“, pokračoval Sokrates, „chceš mi tedy o něm říci něco špatného, ale nejsi si jist, zda je to pravda.

Můžeš klidně ještě nechat test testem, ačkoli zbývá ještě jeden filtr, poslední: Prospěšnost. Může snad být to, co mi hodláš sdělit o mém příteli, nějak prospěšné?“

„To určitě ne…“

„Aha“, uzavřel Sokrates, „jestliže tedy to, co mi chceš říci, možná ani není pravda, není to nic dobrého a nemůže to nikomu prospět, proč mi to vůbec hodláš říkat?“

Možná, že každý z nás by měl svá tvrzení či „zaručené zprávy“ alespoň sem tam podrobit Sokratově zkoušce…

=========
Kolik stojíš?
Cihla. Příběh k zamyšlení.
Všechno začíná v naší hlavě