Sedm moudrých poučení od Konfucia

konfucius2-big

Konfucius (552-479 př. n. l. ) byl filosof a státník v čínském království Lu (území dnešní provincie Šan Tung). Tento myslitel je pokládán za prvního čínského filosofa. Byl velkým reformátorem politického, státního, veřejného i rodinného života. Jeho myšlenky významně ovlivnily kulturu, politický a náboženský systém Číny a jejich vliv se uplatňuje dodnes.

1. Jděte dál

«Není důležité, jak pomalu jdete, dokud se nezastavíte».

Jdete-li po správné cestě, nakonec dosáhnete cíle. Těžkou práci musí člověk konat důsledně. Člověk skutečně usilující o úspěch je ten, kdo zůstává oddaný myšlence a za každých okolností směřuje k cíli.

2. Přátelé jsou důležití

«Nepřátelte se s člověkem, který není lepší než vy sami».

Vaši přátelé jsou proroctvím vaším budoucnosti. Směřujete tam, kde oni už jsou. To je jistě dobrý důvod hledat takové přátele, kteří jdou po stejné cestě, kterou jste si vybrali vy sami. Obklopujte se lidmi s ohněm v srdci!

3. Za dobro je třeba platit

«Je snadné nenávidět a těžké milovat. Na tom jsou založeny mnohé věci našeho života».

Nenávidět a vyzařovat špatné myšlenky je lehčí než milovat, odpouštět, cítit soucit. Láska, odpuštění a velkorysost si žádají velké srdce, velký rozum a velké úsilí.

4. Nejprve se vyzbrojte

«Životní očekávání jsou závislá na úsilí a píli».

Konfucius řekl: „Úspěch vyžaduje předběžnou přípravu a bez ní nás čeká jenom nezdar“.Ať člověk hodlá v životě dělat cokoli, musí se nejprve připravit. I velký nezdar může urychlit cestu k úspěchu.

5. Na chybě není nic špatného

«Skutečnou chybou je chybu nenapravit.“

Udělat chybu neznamená dopustit se zločinu. Nedělejte si starosti kvůli hloupostem. Chybu je třeba poznat a neopakovat. Poznaná chyba je vaším poučením a jako takovou ji můžete i oslavovat.

6. Hledejte způsob

«Je-li zřejmé, že cíle nemůže být dosaženo, neměňte cíl, ale způsob cesty k němu».

Jestliže nemůžete svého cíle dosáhnout letos, připravte dobrý plán jeho dosažení pro příští rok. S úspěchem se nesmiřujte, hledejte jinou cestu, jiný způsob a nepolevujte v úsilí.

7. Od každého se něčemu naučíme

«Kráčím-li s dvěma muži po cestě, je každý z nich mým učitelem. Snažím se podobat tomu dobrému a zpytuji sám sebe, vida špatného». 

Poučení můžeme získat u každého, je třeba se dobře dívat a naslouchat.

=========
Indiánská moudrost
26 moudrých závěrů o životě od obyčejných lidí