Sebezdokonalování jako životní styl

Abychom se mohli stát někým, kdo se ve společnosti těší určité vážnosti, abychom u lidí kolem budili respekt a touhu jít naší cestou, musíme pracovat na tom, abychom se změnili v mnohostrannou a zajímavou osobnost. Neoddělitelnou součástí cesty k rozvoji takové osobnosti je sebezdokonalování. Sebezdokonalování je procesem samostatné výchovy určitých kladných vlastností nebo povahových rysů. Díky dále uváděné metodě můžete nejenom zlepšit své společenské postavení, ale také si podstatně zjednodušit život a dopřát si v něm více komfortu, posílit potřebné povahové rysy a naučit se analyzovat svoje jednání a činy.

Podívejte se na několik možných kroků k sebezdokonalení:

Definujte si svoje pozitivní a negativní vlastnosti.

Nejprve je třeba stanovit si plus a minus své povahy. To je nezbytné k tomu, abychom zjistili, co vlastně v sobě máme rozvíjet, co stojí za to, abychom tomu věnovali více pozornosti a posilovali to, a co naopak bychom měli potlačovat a snažit se ze svého vědomí úplně vymýtit. Krátce řečeno – pozitivní vlastnosti bychom měli vnímat jako silné stránky své povahy a ty negativní bychom měli raději odsunovat do pozadí a nedopřávat jim prostor k růstu.

Stanovení cíle a kroky k jeho dosažení.

Abychom se mohli přestat vnímat jako životní smolaři a za žádných okolností nepropadli pocitu, že život nemá žádný smysl, musíme se naučit dávat si zcela konkrétní cíle a s jistotou za nimi kráčet. Přitom nesmíme ze zřetele ztrácet všechny kladné stránky, které život prozařují. Může to být cokoli. Příjemné setkání, zajímavá událost nebo i pěkné počasí. Musíme se na život usmívat. V odpověď se život docela jistě usměje na nás.

Deník.

Je mnohem jednodušší věnovat pozornost příjemným záležitostem všeho druhu, když se jimi můžeme zabývat každý den. Tomuto účelu skvěle vyhovuje vedení deníku, ve kterém popíšeme vše, co nás během dne potkalo. Není nic příjemnějšího a víc inspirujícího, než moci se čas od času vrátit k příjemným životním okamžikům a četbou jejich popisu je prožívat znovu a znovu, doslova se pohroužit do světa kladných emocí. Dalším závažným plus, kterým se deník vyznačuje, je skutečnost, že si do něj můžeme zapisovat zajímavé nápady, které se nám občas v hlavě vynořují. Měli bychom rovněž zdůraznit, že plánovat na papíře je daleko snazší a spolehlivější, než plánovat jenom v hlavě. Deník se tedy může stát skvělým pomocníkem při plánování osobních aktivit a stanovení časového rozvrhu.

Umění zhodnotit své kladné i záporné činy.

Je třeba naučit se odpovídajícím způsobem si zhodnotit zda ten který konkrétní skutek byl za určité situace dobrý nebo špatný. Jestliže byl dobrý, musíme si ujasnit, co konkrétně nás k němu přimělo a co je třeba dělat pro to, abychom tak jednali i příště. Pokud byl náš čin špatný, je nezbytné zamyslet se, co bylo důvodem takového jednání a jak zabránit tomu, aby se opakovalo.

Mezi jiným nesmíme zapomínat vidět životní pozitiva. Stane se nám to nejenom zdrojem dobré nálady, ale také posilou snahy o sebezdokonalování.

Jestliže už víme, co bychom měli v sobě podporovat, co si v sobě teprve musíme vychovat a také které jsou naše silné stránky, stává se jednou z nejdůležitějších schopností umění správně zhodnotit situaci. Na cestě k sebezdokonalení je umění zhodnotit si své chyby a nezdary bezmála tím nejdůležitějším faktorem. Platí to však nejenom o neúspěších, ale také o tom, co se nám podařilo.

Je třeba umět se přimět k tomu, abychom čas od času pečlivě analyzovali závažné situace, rozhovory a události, zejména pak své chování během nich. Dobré je stanovit si za tím účelem desetibodovou stupnici a své chování a činy s její pomocí pravidelně hodnotit. Cílem přitom musí být především to, aby hodnocení nebylo nikdy pod úrovní deseti bodů. Jestliže analýzou dojdeme k závěru, že naše chování na deset bodů nebylo, musíme podrobně a pečlivě promyslet, jak jsme se chovat měli, abychom vyššího hodnocení dosáhli. Na základě této úvahy pak musíme svoje příští jednání korigovat.

Nejlépe se věci daří tomu, kdo je vybrousí k dokonalosti.

V praxi to může vypadat přibližně takto:

Dejme tomu, že jste se ocitli v nějaké nové společnosti lidí, kteří jsou vám sympatičtí a zajímají vás. Nějakou dobu už s touto společností udržujete kontakty. Čistě teoreticky vás ti lidé mezi sebe přijali, ovšem s jistým napětím. Vzájemný kontakt si sami pro sebe hodnotíte na úrovni pěti bodů. Co můžete udělat, abyste si získali skutečnou důvěru a autoritu? Příklady jsou různé – můžete změnit imidž, zjistit si více o zájmech lidí kolem sebe, blíže se seznámit se stálými členy společnosti. Postupem času pocítíte jisté uvolnění a nakonec na své soukromé stupnici dosáhnete deseti bodů.

Každý cíl je vrcholem, na který vedou schody různé výšky a náročnosti. Některé stupínky k vrcholu jménem sebezdokonalení jsou popsány v tomto článku. Snažte se jich využít na své cestě k dokonalosti a nezapomeňte, že máte-li něčeho skutečně dosáhnout, musíte to dokázat sami, bez něčí pomoci. O to sladší bude každý váš úspěch.

=========
Dobří mě naučili jak být smutná
Proč rozhodně nemáme naslouchat cizím nářkům a čím je to nebezpečné