Proč s věkem ztrácíme přátele

loose-friends

V mládí jsou přátelé naším světem, ale jak stárneme, často se bohužel stávají něčím druhořadým. Přátele však potřebujeme stejně jako dřív. Ve shonu a rutině každodenních záležitostí se nám stýská a v duchu s nimi rozmlouváme. A když se nám konečně podaří se sejít, mluvíme nakvap a nemůžeme se vynamluvit.

Proč se nám přátelé časem vzdalují a co dělat, abychom je neztratili úplně?

V hierarchii vztahů je přátelství až úplně dole. Důležitější jsou pro nás ti, koho milujeme, rodiče, děti – ti všichni jsou výše než přátelé.

Přátelství je zcela unikátním vzájemným vztahem. Na rozdíl od rodinných pout (maminka, tatínek, dcera, syn) si přátele vybíráme. Manželství nebo milostnému vztahu se přátelství rovněž nepodobá, neboť nemá žádnou formální strukturu. Pokud s rodiči, manželem či manželkou nebudete měsíc mluvit, bude evidentní, že mezi vámi něco neklape. Avšak mezi přáteli je to běžná věc.

Jeden výzkum po druhém však ukazují, jak důležití jsou přátelé pro štěstí a dokonce pro zdraví člověka, jak fyzické, tak psychické. I když se přátelství mění s tím, jak lidé dospívají a stárnou, jejich očekávání pokud jde o přátelství, jsou neměnná.

Čtrnáctiletý dospívající i stoletý stařík popisují svého blízkého přítele stejně. Je to pro ně člověk, s nímž si můžou promluvit, na kterém jim záleží, se kterým se bezvadně cítí. Mění se pouze okolnosti, v nichž se tyto kvality přátelství projevují.

Dobrovolná povaha přátelství ho činí zranitelnějším ve srovnání se vztahy více formalizovanými. Přátelský vztah lidé obětují jako první, pokud je okolnosti k tomu nutí. Prioritou je vždycky rodina, manželka nebo manžel. Krom toho jestliže v dětství jsme prostě zaběhli do sousedního domu a řekli kamarádovi, ať jde ven, dnes musíme najít volných pár hodin, abychom při nejlepším jednou za měsíc s přítelem poseděli u piva nebo vína.

Nejkrásnější je na přátelství svoboda. Sami si vybíráme přátele a sami s nimi udržujeme přátelský vztah. Ne proto, že musíme, ale protože se nám to líbí. Svoboda má však i svou druhou stranu – ve kterýkoli okamžik může přátelství skončit.

Jak se přátelství s věkem mění.

V dětství je přítelem ten, s kým je pěkné si hrát, v dospívání se v přátelství začíná projevovat vzájemná podpora a porozumění. Mládí je pro přátelství tím nejlepším věkem. V tomto období bývá nejhlubší a má největší význam. V mládí člověk hledá ty, kdo sdílejí jeho hodnoty, jeho názory na důležité věci. A opět právě v mládí může člověk svým přátelům věnovat maximum času.

Podle nedávných výzkumů tráví mladí lidé se svými přáteli 10-25 hodin týdně. Mládí je nejaktivnějším obdobím pokud jde o navazování sociálních vztahů. Ve věku 20-24 let tráví dívky i chlapci prakticky celý svůj den mimo domov, přičemž se ocitají v nejrůznějších vzájemných vztazích s různými skupinami lidí.

Jak se lidé blíží střednímu věku, zůstává jim na přátelství stále méně času. Jsou za tím povinnosti v zaměstnání i v rodině. Je samozřejmě daleko snazší odvolat schůzku s přítelem než rozmluvu s dítětem nebo poradu v zaměstnání. Velmi často je to právě opravdové přátelství, která nám pomáhá vyzrávat, chápat, kdo jsme a kam bychom měli směřovat. Když však stárneme, nenacházíme už víc čas pro ty, kdo nám pomáhali v důležitých životních rozhodnutích. A to je velmi smutné.

Ve zralém věku se způsob získávání nových přátel mění. Scházíme se s kolegy i s přáteli svých dětí více méně proto, že ať chceme nebo ne, trávíme pohromadě relativně dost času. V důsledku toho se může umění nalézat přátele čistě podle hlasu vlastního srdce vytrácet.

Postupem času, jak lidé odcházejí do penze a jejich děti vedou dospělý život, začínají znovu oceňovat prosté životní radosti a dávají přednost tomu, co je činí šťastnými – rozhovoru. Styku s ostatními. Mnozí obnovují vztahy s přáteli, s nimiž se už nestýkali a jiní dokonce nacházejí přátele nové.

Jak lidé získávají přátele.

V průběhu celého života lidé získávají přátele a přátelství udržují různými zpsoby.

  1. Nezávislí. Získávají nové přátele všude, kam přijdou. Dobrých kamarádů mají více, než skutečně hlubokých vzájemných vztahů.
  2. Vybíraví. Pořídí si několik skutečně blízkých přátel a vztahy s nimi udržují po celá léta. Není to způsob ideální, neboť ztráta jednoho přítele se může stát velmi těžkou zkouškou.
  3. Zlatý střed. Nejlepší je oba způsoby spojit. Neztrácet kontakt se starými přáteli a v průběhu života nacházet nové.

Co pomáhá uchovat přátelství.

Mnohým lidem se daří přátelské vztahy udržovat po celý život. Jak ale dokážou projít nejnebezpečnější etapou – středním obdobím života se vším jeho shonem a povinnostmi?

Zda se budou stýkat ve zralém věku, záleží na vzájemné oddanosti a na čase, který jsou lidé ochotni vztahu s přítelem obětovat. Sociologové zjistili, že čím více času spolu přátelé trávili v mládí, tím bližší vztahy měli po svém patnáctém roce. To znamená čím více vložíte do přátelství dnes, tím pevnější nejspíš bude vaše přátelství v budoucnosti.

Jiný výzkum ukázal, že pro lidi je důležitý pocit, že do přátelství vkládají tolik, kolik od něj dostávají, že vztah je vyvážený. Oddanost a umění dávat jsou další zárukou celoživotního přátelství.

Vztahy na sociálních sítích nestačí.

Rozvoj moderních technologií umožňuje přátelům komunikovat nejenom při osobních setkáních. Čím více způsobů využíváte – SMS, maily, výměna emotikonů na síti plus osobní setkání, tím pevnější vaše přátelství je. Je-li veškerý váš vztah odkázán pouze na Facebook, je možno s velkou dávkou jistoty říci, že je to přátelství předem odsouzené. 

Existuje několik úrovní uchování přátelských vztahů.

První – vyvíjíte minimální tělesný pohyb, aby se vztah úplně nepřerušil. K tomu postačí i on line kontakt. Napsat „Všechno nejlepší k narozkám“ na síti a přidat lajk k fotce, i to je způsob, jak pěstovat přátelství. Ovšem způsob mechanický, něco jako pomocný dýchací aparát.

Další úroveň – udržovat ve vztahu jistou míru blízkosti. Stačí k tomu často rovněž pouhý on line kontakt, zvláště pokud bydlíte daleko od sebe. Napíšete mail nebo SMS vyjadřující podporu.

Jestliže však toužíte po přátelském vztahu na ještě vyšší úrovni, takovém, který by vám opravdu přinášel uspokojení, pak styky přes internet stačit nebudou. Jenom živá osobní rozmluva s přítelem poskytne onen pocit srdečnosti, blízkosti a podpory, které tolik potřebujete.

 Hlavní nepřátelé přátelství: zdvořilost a okolnosti.

Uvědomit si, jak silně je přátelství závislé na životních okolnostech, je opravdu důležité. Jen se zamyslete, kolik toho musíme v životě udělat! Pracovat, starat se o děti, o rodiče. Přátelé jsou dospělí, samostatní lidé, schopní postarat se sami o sebe. Proto je často ze svého napěchovaného rozvrhu vyškrtneme.

Lidé mají za to, že musejí k přátelům být zdvořilí a mají obavy, aby jim příliš nevnucovali svou společnost. Už nemůžeme jako v dětství beze všech cirátů křičet pod oknem: „Honzóóó! Pojď ven!“ A nemůžeme ani jen tak zavítat na návštěvu, jak to bylo běžné v mládí.

Každý chápe, že i přátelé mají své povinnosti a ostýchá se vyžadovat příliš mnoho času a pozornosti pro svou osobu. Nejsmutnější na tom je, že je to proces oboustranný. Právě tak se přátelé začínají jeden druhému vzdalovat. I tehdy, když si to nepřejí. Čistě ze zdvořilosti.

Je smutné, že když vyrosteme, trávíme s přáteli stále méně času a stále méně na ně spoléháme. Zato se však učíme novému, „dospělému“ přátelství, které sice ustoupí před různými povinnostmi, ale nepřeruší se za žádných okolností. I když to není ideální, život už je zkrátka takový.

Konec konců, přátelství znamená svobodu.

A co vy? Máte opravdové přátele? Jak často se vám daří setkávat?
(via)

=========
Co to je opravdové přátelství
4 typy přátel, které byste měli znát