Proč je lepší méně mluvit a víc poslouchat

poslouchat-big

Ať jste jakkoli vtipní a vzdělaní, někdy je lépe ztišit vlastní slova a jenom naslouchat. Je k tomu pět důvodů…

Žijeme v době, kdy se aktivita cení nade vše, zatímco zdrženlivost a skromnost jsou chápány téměř jako vada. Stejnou tendenci můžeme vypozorovat i v kontaktech. Řada lidí spěchá honem honem odhalit svůj bohatý vnitřní svět, vlastně ani pořádně neposlouchají toho, s kým hovoří, a společný dialog mění spíše v řadu samostatných monologů. Umět zábavně a rychle vyložit svoje myšlenky je samozřejmě důležité, ale neméně cenné je umění naslouchat. V mnoha případech vám právě zvyk mít pusu zavřenou a uši otevřené může udělat dobrou službu.

Takže tedy – jaké výhody získává „člověk naslouchající“?

Než promluvíte, můžete se zamyslet

Někdy může nepromyšlené slovo narušit vztahy, zkazit kariéru nebo se stát zdrojem řady jiných velkých nepříjemností. Využijte dobu, kdy mlčíte, k dobrému promyšlení a zvážení každého slova, které se chystáte říci. Konec konců, rychlost v dialogu má ve srovnání s obsahem řečeného jen druhořadý význam.

Dokážete pochopit spolubesedníka

Zásadní příčinou, pro niž vzniká spousta větších či menších problémů, je nedostatek vzájemného porozumění. Velmi často člověk prakticky nebere na zřetel slova svého oponenta – vnímá jenom to, co mu napovídají jeho vlastní emoce a předem vytvořený názor. Neslyší tedy to, co mu ten druhý říká, ale to, co očekával, že od něj uslyší. Se všemi negativními důsledky, které z toho vyplývají. Přestaňme si tedy domýšlet a raději naslouchejme.

Budete umět říci jenom to, co je skutečně důležité

Pokud se skutečně rozhodnete méně mluvit a více naslouchat, vaše slova se budou týkat pouze skutečně důležitých věcí. Proč jenom tak plácat, utrácet energii na prázdné a nic neříkající fráze?

Jestliže si přejete, aby vašim slovům naslouchali, musí mít každé z nich svou váhu a hodnotu. Jestliže stručnost nepatří zrovna k vašim přednostem, zkuste se schválně soustředit na to, abyste promlouvali srozumitelnými, lakonickými větami. Můžeme si tu připomenout Benjamina Franklina a jeho 13 skutečně cenných vlastností – jednou z nich podle něj byla právě lakoničnost.

Mlčení: říkejte pouze to, co přinese užitek druhým nebo vám; vyhýbejte se prázdným řečem.

Získáte více informací

Pokud vás téma rozhovoru doopravdy zajímá a chcete z něj získat maximum, pak nespěchejte s vyslovením svého názoru a nezapojujte se rychle do polemiky. Vyslechněte nejprve argumenty všech účastníků rozhovoru. Možná vám to dá více, než řečnické vítězství v diskusi.

Můžete získat nové přátele

Umění naslouchat není méně cenné – často je tomu právě naopak – než umění hovořit. Když se někdo potřebuje vypovídat, najít porozumění a podporu, pak vaši schopnost vyslechnout ho určitě vysoce ocení. Mnoho přátel můžete získat právě díky svému umění mlčet. Výmluvný a štiplavý vtipálek však bývá často odsouzen k hrdé samotě.,

Mezilidský kontakt je složitý proces, v němž musí být všechno vyváženo. Karel Čapek o tom napsal: „Samé otázky, to není žádný rozhovor. Samé odpovědi také ne, musí být obojí“.

KONFERENCE - ŽIVOT V HARMONII SE SEBOU
25.05.2019 PRAHA 

Jak naslouchat svému tělu i duši, porozumět svým skutečným přáním, objevit svůj potenciál, zbavit se strachu a krok za krokem vytvářet život svých snů. Vstupenky ZDE

=========
Proč nemluvit o svých plánech
Podvědomí věří tomu, co říkáte