Proč být egoistou

egoista

Lidé, kteří myslí pouze na sebe, jsou nazýváni sobci. Obvykle to ani zdaleka nemá být kompliment. Přitom však často není brán v úvahu pojem „rozumné sobectví“. Je to umění žít vlastními zájmy a nebránit zájmům jiných. 

Jak psychologové vysvětlují, proč je dobré být rozumným sobcem:

* Protože tento typ egoisty dokáže rozumět svým přáním a plnit si je. Což dělá pravidelně. Je to tedy šťastný člověk. Ten, kdo je uvnitř šťastný, šíří kolem sebe radost, žádné chmury ani stesk.

* Rozumný sobec dokáže rozumět nejen vlastním přáním a plnit je, ale rozumí také přáním těch okolo a také je podle možnosti naplňuje. Přičemž za to nic nežádá. Vztahy s takovým člověkem jsou dobrá věc!

* Egoista umí říci ne, jestliže se situace nevyvíjí příznivě. Je za to ostatně vážen. Je lepší poctivě a přímo odříci, než souhlasit a zapomenout nebo poskytnout nekvalitní pomoc.

* Jestliže člověk umí říci ne, umí také odmítnutí přijmout. V klidu, s porozuměním, bez stížností a urážek. Ten, koho takový sobec oslovil, cítí z jeho strany uznání svého nároku na svá vlastní přání, svá vlastní uvážení a rozhodování. To je jistě velmi sympatické.

* Objekt našeho popisu nicméně povyšuje někdy svá přání nad přání ostatních. Což znamená, že je na světě sám pro sebe, ne pro někoho jiného. Stihne vykonat všechno, co si v životě předsevzal. Ví, proč žil a co dělal.

* Vnitřní přesvědčení, že něco není zbytečné, dokáže kohokoli povzbudit k velkým činům. Na rozdíl od věčného „to nemá smysl“ někoho, kdo se pokouší všem vyhovět. Zdravý člen společnosti nezakouší mučivou trýzeň věčné volby mezi sebou a někým jiným. Ví prostě, kdy je ochoten obětovat svůj zájem a kdy nikoli.

* Egoista je člověk, který se má rád. Žije v harmonii sám se sebou. To však není všechno. Kdo umí mít rád sám sebe, umí mít rád také jiné lidi. Z toho plyne, že okolí rozumného egoisty je obklopeno jeho přinejmenším dobrým vztahem. Případně i láskou.

Vychází nám tedy, že rozumný sobec je šťastný a harmonický člověk. Staňte se egoisty tohoto druhu a povedete šťastný, vyvážený život.

Natálie Moskelová

=========
Sedm věcí, na kterých byste měli trvat bez ohledu na cokoli
15 věcí, za které nemá smysl se omlouvat