Nemůžeme dát nebo získat něco, co naše „já“ nezná.

nemuzeme-dat-nebo-ziskat

Nemůžeme dát něco, co naše „já“ neobsahuje, co nezná. Stejně tak to nemůžeme získat. Všechno, čeho se nám od jiných lidí může dostat, musí být dostupné v nás samých ještě před tím, než se nám toho dostane. Jenom tehdy dokážeme být k získanému vnímaví. Přijmout mohu jenom to, co sám sebou představuji…

Abychom milovali, musíme být plní lásky. Kdo je plný nenávisti, přitahuje k sobě pouze nenávist. Člověk prosáklý jedem přitahuje k sobě z celého světa pouze potoky jedu. Podobné přitahuje zas jenom podobné. To platí i o lidech. Kdo chce rozdávat nektar, musí se naplnit nektarem. Kdo chce získat Boha, musí v sobě Boha probudit. Musíte se doslova stát tím, co chcete získat. Připodobněte se tomu, koho chcete potkat. Abyste byli šťastni, naplňte se štěstím. Pouze štěstí k sobě může přitáhnout štěstí. Nevídáme snad, jak nešťastná mysl dokáže vyhledávat zase jen neštěstí, a to i tehdy, je-li to pro ni obtížné?

Ten, kdo se trápí, nachází ve světě samé trápení. Kdo přebývá v sklíčenosti, vidí všechno jen v depresivních barvách. Ve skutečnosti si lidé vždycky vybírají to, co je blízké jejich duchu. Vybírají si to, co je v nich samých. A pak všechen svůj vnitřní obsah vyházejí ven a vnucují ho ostatním. Hledají venku to, co už měli uvnitř. Svět se všemi svými podmínkami a okolnostmi není než zrcadlo, v němž můžeme spatřit sebe sama z různých úhlů a v různých podobách.

Vše, co dávám, je ve mně. Vše, co dostávám, je už rovněž ve mně. Celá má existence je soustředěna v mém „já“. Nedokážu utéci sám od sebe. A v tom je mír i spása, bolest i potěšení, násilí i nenásilí, jed i nektar.

Osho

=========
Doopravdy chceme jenom to, o co jsme ochotni bojovat
Nejste povinni se měnit. Kvůli nikomu.