Nejdůležitější otázka, na niž je třeba si odpovědět na konci roku

Konec roku je tradičním obdobím hodnocení výsledků. Existuje obrovské množství metod a dotazníků, které vám mohou pomoci pochopit, čeho jste v uplynulém roce dosáhli, co se vám podařilo, případně kde máte ještě rezervy.

Avšak zdaleka ne všechny obsahují tu vůbec nejdůležitější otázku, kterou je třeba si na konci roku položit:

Byl/a jsem v tomhle roce šťastný/á?

Položte si ji. Pochopíte, že není ani tak důležité kolik jste vydělali, jaké země navštívili, které módní oblečení si pořídili nebo jakých úspěchů jste dosáhli. Důležité je jen jedno – byli jste při tom šťastní?

Pokud ten pocit nemáte, pohybujete se nejspíš nesprávným směrem. Právě tato kardinální otázka je totiž nejlepším ověřením správnosti zvoleného kurzu.

Pocity štěstí a radosti jsou spolehlivými indikátory správného směru. Pokud jste je zažívali, znamená to, že realizujete svůj potenciál a zlepšujete se. Rozvíjíte se.

Možná jste nedosáhli ani jediného z těch cílů, které jste si vytýčili vloni. Ale jestliže jste během roku byli šťastní, jestliže jste se věnovali něčemu, co vám přináší štěstí a spokojenost, je to výsledek o mnoho lepší, než pouhé naplnění cílů, z nichž část stejně nemusí představovat čistě váš osobní záměr.

Přejeme vám upřímně, abyste si na hlavní otázku závěru roku mohli odpovědět kladně. Příští rok ať vám přinese radosti ještě víc! Pokud si ji naplánujete, určitě k tomu dojde :)))!

=========
Kouzelná vánoční pohádka Paulo Coelha
Poučení pro ty, kdo nepochopili, kam se po narození dostali