15 citátů Eckharta Tolleho


Eckhart Tolle (vl. jménem Ulrich Leonard Tolle), nar. 1948, je německý spisovatel, filozof a duchovní učitel. V Německu strávil prvních třináct let života. Po ukončení studia na Londýnské univerzitě působil v Cambridge. Po velmi dlouhé depresi prošel v roce 1977 velmi hlubokou duchovní proměnou a radikálně změnil své životní působení. Jeho kniha „Moc přítomného okamžiku“, vydaná v roce 1997 nákladem pouhých tří tisíc výtisků, se stala bestsellerem a byla přeložena do 33 jazyků. Podle žebříčku New York Times se devět let držela na prvním místě nejvíce prodávaných knih.

Přinášíme vám pár výroků Eckharta Tolleho naplněných moudrostí, porozuměním a vírou.

• Strach zmizí, když to, čeho se bojíte, začnete dělat, místo co byste o tom jen přemýšleli.

• O to, co se děje ve vašem nitru, se nezajímejte o nic méně, než o to, co se děje kolem vás. Je-li ve vnitřním světě vše v pořádku, pak i v tom vnějším se věci brzy usadí na svá místa.

• Když člověk přestane klást vnitřní odpor, často zjišťuje, že k lepšímu se změnila také vnější situace.

• Utrpení je nezbytné do chvíle, kdy si uvědomíte, že se můžete obejít i bez něj.

• Potěšení vždy nacházíte v něčem mimo vás, kdežto radost vzniká ve vašem nitru.

• Není žádné „někdy“. Je jenom „teď“. Pokud vaše současná životní cesta není naplněna radostí, zastavte se a zvolte si jinou.

• Možná si neuvědomujete, že čas je příčinou vašeho utrpení a problémů.

• Radost má mnohem větší smysl, než si dokážeme představit.

• Žil jsem s několika zenovými Mistry. Všechno to byly kočky.

• Utlačování jiných je slabost maskovaná jako síla.

• Láska není vybíravá, stejně jako není vybíravé sluneční světlo.

• Pouze vaše schopnost vědomě překonávat těžkosti, ne to, jak dlouho vydržíte sedět se zavřenýma očima a sledovat krásné obrázky ukáže, jak silně máte rozvinuté vědomí.

• Pod hněvem se vždycky ukrývá bolest.

• Když ztratíte spojení se svým vnitřním klidem, ztratíte spojení se svým já. Pokud ztratíte spojení se svým já, ztratíte se ve světě.

• Osvícení znamená volbu setrvání v přítomném stavu, nikoli v čase. Znamená říci „ano“ tomu, co je.

=========
20 citátů Charlese Bukowského
Text, který léčí duši