Necpi se, kam tě nezvou!

necpi-se

12 pravidel jógy, které vám pomohou čelit manipulativním snahám.

Každou jógovou pozici, i když se při ní tělo ocitne v sebenepřirozenější poloze, máme provádět s mírnou zvídavostí a dá se říci i s potěšením, rozhodně však ne s úsilím. Snad proto má většina adeptů jógy vcelku prostý pohled na život. Je těžké manipulovat někým, kdo vytrvale cvičí jógu. Jeho tělo i vědomí jsou v harmonii.

Každý ovšem netouží věnovat čas józe. Nemusíme se učit jejím pozicím, ale co rozhodně za učení stojí, jsou právě některé pohledy a názory na život. Jógový guru Ar Santema je zformuloval do dvanácti pravidel. Budou pro vás skvělou pomůckou při obraně proti manipulativnímu chování.

1. Dělejte to, co potřebujete vy

Pokaždé, když v něčí řeči zazní slova „je třeba“, je dobré položit si otázku: „A komu je to třeba?“ Manipulátoři rádi mlčí o tom, že to, čeho se domáhají jako čehosi „potřebného“, je třeba v prvé řadě jim. Jestliže kupříkladu totálně očistíme rodičovskou větu „Je třeba, aby sis našel práci“ od každé manipulace, bude znít takhle: „Potřebuju, abys mi přestal viset na krku a začal něco dělat“. Dokud ovšem nebude jejich mladý ppotomek sám potřebovat jít do práce, bude se mu na rodičovském krku viset vcelku pohodlně.

2. Neslibujte. Když slib dáte, splňte ho

Existuje staré přísloví: „Než dáš slovo, tak se tuž. Když dáš slovo, tak mu služ“. Určitě si vybavíte, kolikrát jste pod tlakem někoho jiného dali nějaký neuvážený slib. Manipulátor vás vždycky bude schválně postrkovat právě k takovým nepromyšleným slibům, aby pak mohl parazitovat na vašem pocitu viny. Zkrátka a jednoduše: neslibujte. A když už slib dáte, splňte ho. Příště si dvakrát rozmyslíte, než na sebe vezmete nějaký závazek.

3. Kam vás nezvou, nechoďte, aneb nevyžádaná rada (pomoc) nebývá vítána

Často se stává, že vedeni těmi nejušlechtilejšími úmysly napácháme jen a jen škodu. Nikdo nás například neprosil o pomoc. A naše úsilí je posléze chápáno jako něco samozřejmého. Vůbec nejhorší je, když někdo prosí za někoho jiného. Porušujeme totiž zároveň i pravidlo číslo 2. Máte-li za to, že někdo potřebuje pomoc, ujistěte se u něj pokud možno, že o ni stojí a přijme ji právě od vás. Co když slečna, která uvízla podpatkem v mříži na kanále, nastrojila tuhle malou lest jako pastičku támhle na toho fešáka na rohu. A vy se jí do toho jako trdlo montujete. Kdybyste se aspoň zeptali!

4. Prosbu neodmítejte

Jakákoli prosba či žádost předpokládá vděčnost. Oplátku. Manipulátorům je vlastní dávat plané sliby a na poskytnutou službu velice rychle zapomenout. Vyplňte prosbu či žádost, ale nijak se neostýchejte žádat za svou půjčku oplátku. Klidně i předem.

5. Žijte přítomností (ani minulostí, ani budoucností)

Po mém soudu jedno z nejdůležitějších pravidel. Velká pomůcka při likvidaci manipulativního srovnávání vaší osoby dnes s vaší osobou v minulosti. Nikdo nechce být horší, než byl. Mnozí lidé toho mazaně využívají. Prohlášení manipulující osoby: „Dřív jsi takový nebýval“ vygumujeme docela snadno konstatováním „Dříve bylo dříve“. Mámivé obrázky zářivé budoucnosti a sliby budoucího modrého z nebe zarazíme otázkou: „Fajn, to bude pak. A teď mi navrhujete konkrétně co?“ .

6. Neuvízněte

Jak často se stává, že doslova visíme na nějakém člověku, předmětu nebo činnosti..? A jak silná může tahle závislost být, aby neohrozila naši duševní rovnováhu? Na to má každý svou vlastní odpověď. Nicméně si pamatujte jedno: s pomocí takovéhle citové závislosti jste velmi snadno vydíratelní. Neumožňujte ani svým blízkým, aby se stali domácími teroristy, neuvízněte v citové pasti.

7. Nevytyčujte si cíle (cíl má být jako maják)

Tohle pro mě bylo to nejpodivnější. Cílevědomost je pro mě moc důležitá věc. Abych si uvědomil moudrost tohoto pravidla, potřeboval jsem nějaký čas. Právě proto dávám přednost formulaci doplněné o ten maják. Jestliže si cíl vytýčíme nesprávně, pak po jeho dosažení budeme naprosto zdeptáni. V takovém případě šlo nejspíš o cíl, který nám někdo vnutil, vsugeroval. Proto se vždycky ptejte buď sami sebe, nebo toho, kdo vás ponouká k nějakým činům: „A co potom?“ Jako příklad uvedu oblíbenou větu všech rodičů: „Musíš mít vysokou školu“. A co potom? Podnikat v realitách, být obchodním poradcem nebo začít podnikat můžete v klidu i bez vysoké.

8. «Neruš“

Ze všech pravidel to nejgeniálnější. Dá a musí se používat jak ve vztahu k sobě samému, tak i vůči jiným. Věta: „Neruš, prosím tě“, dokáže opravdové divy. Hlavní je říci ji včas, dříve, než budete naštvaní.

9. Příroda žádné špatné počasí nezná

Pravidlo s nejsilnějším filosofickým potenciálem. Učí nás využít jakoukoli příležitost, jakoukoli možnost, včetně vlastních chyb. Mnoho lidí vám vaše nezdary rádo připomene, nebo si věčně stěžují, jak všechno stojí za starou bačkoru. Vy si však pamatujte: nic samo o sobě není ani dobré, ani špatné, rozhoduje váš vztah k tomu.

10. Neodsuzovat a nekritizovat

Někdy je opravdu těžké zdržet se kritiky na adresu ostatních lidí. Jenomže kritiku nikdo nepotřebuje. Ani vy, ani ti kolem vás. Nezapomeňte. Až vás příště bude někdo kritizovat, vyslechněte ho a zdržte se odvetné kritiky na jeho adresu. Mám malou zásobu otázek pro podobné soudce: „A co z toho plyne?“, „Jak to navrhuješ změnit?“, „Proč myslíš, že právě tvoje hodnocení situace je správné?“. Nejlepší ze všeho je nebrat si hlouposti do hlavy – a nic těžkého do ruky :).

11. Nepředávejte informace, které nejsou vaše (zkušeností, dovedností, uměním)

Jestliže si neověříte informaci, kterou šíříte dál, stává se z vás klepna. Vašim slovům záhy přestanou věřit. Nepřátelé toho s požitkem a radostí využijí. Když mluvíte s jinými, vždycky si upřesněte, odkud mají informaci, kterou vám sdělují. Většina lidí si je nijak neověřuje, řeknou prostě, co slyšeli. Snadno se pak stanou obětí zákulisních her nebo třeba i politické propagandy.

12. Vždy a všude žádejte o dovolení

Pravidlo z oblasti etikety. Jeho dodržování vám nejenom ušetří zbytečné úsilí, ale také vám zjedná pověst zdvořilého člověka. Ptát se musíte s vnitřním přesvědčením, jinak budete vypadat jako věčně pochybující podivín. Tohle pravidlo má blízko k dotazu z pravidla číslo 3, jestli totiž někdo potřebuje pomoc. Ostatně i všechna další pravidla jsou jedno s druhým propojena, souvisejí navzájem, a vytvářejí tím štít proti manipulaci. Používejte ho s úsměvem a potěšením, stejně jako kdybyste zaujímali jógistické ásany.

N.Galkin

ŽIJTE NAPLNO - TŘÍTÝDENNÍ ONLINE KURZ
Staňte se lepší verzí sebe sama a začněte se cílevědomě přibližovat životu svých snů. Začátek - ihned.

=========
Jak v životě působí zákon přitažlivosti lidí a událostí
Proč nemá cenu chtít se zalíbit všem