Může člověk změnit svůj osud?

Snad každý člověk prožil v životě okamžiky, kdy opravdu bytostně toužil změnit svůj osud. Rád by něco napravil, něco zlepšil, anebo se něčeho vůbec zbavil. To je naprosto normální. I klidný a šťastný život občas vyžaduje zdokonalení.

Bývají však i situace úplně opačné, kdy se člověk cítí zcela nešťastný a osud mu přináší jen samou novou bolest a trápení. Jen samo přání změnit svůj osud nestačí, důležité je vědět, jak to udělat.

Opravdu existuje něco jako osud? Co to vlastně je? Nějaké předurčení, nebo snad záležitost vyšších sil? Je člověk skutečně schopen svůj osud změnit? A co mu v tom nejčastěji brání? Na tyto otázky hledáme odpověď v našem článku.

Co to je osud?

Porozumět tomu, co se vlastně rozumí osudem, by chtěli mnozí lidé. Přemýšlíme o svém místě ve světě a o smyslu života, říkáme si, zda má naše jednání vůbec na osud nějaký vliv. Nebo je snad skutečně všechno už dávno předurčeno?

V tradičním pojetí se osudem rozumí všechny okolnosti ovlivňující lidský život. To znamená, že stav věcí je předem dán a je neodvratný. S tímto výkladem se setkáme v mnoha náboženstvích a většina lidí je o tomto výkladu pevně přesvědčena. Je jistě velkým ulehčením domnívat se, že ve vašich problémech jsou namočeny také nějaké ty vyšší síly, nejenom vy sami.

Existují však i jiná předurčení osudu, která jsou demonstrací jiného pohledu na věc. Rozumí se jím souhrn rozhodnutí, kterých se člověk dopustil, ať kladných nebo záporných, a to v průběhu celého života. Jsou závislá na individuálním stupni dosaženého vzdělání a kultury, na jeho vnitřním přesvědčení a vzájemném spolupůsobení s okolním světem.

Někdy je také osud chápán jako odraz vlastních myšlenek, emocí a vnitřního «já» ve vnějším světě. Podle názoru odborníků zabývajících se ezoterikou jsou myšlenky vždycky materiální a člověk sklízí jejich plody. Vnitřní stav člověka, jeho povaha a sklony určují, jak se bude utvářet jeho život.

Může každý změnit svůj osud?

Jestliže už se člověk ustálí na nějakém pojetí osudu, objeví se další důležitá otázka — může svůj osud jakkoli ovlivnit? Bez vyvinutí nějakého úsilí určitě ne. Odpověď je to sice nepříjemná, ale naprosto pravdivá. Samo přání zkrátka nestačí, důležité jsou zásadní změny. Pokud čtete tento článek, patříte nejspíš jen těžko do skupiny lidí netečných. Kladete si otázky, projevujete zájem, plánujete.

Společnost se dělí na lidi nejrůznějšího původu, mentality a temperamentu. Každý patří do nějaké skupiny. Nemáme na mysli nějaké sociální třídy, i když i ty mají svoji důležitost. Chceme jen konstatovat, že jedni lidé jsou pasivní zatímco ti druzí se rychle adaptují, třetí se nechávají vést a nejsou schopni se rozhodovat. Osud je založen v podvědomí, v hlubinách psychiky a tento scénář člověka často promění ve slepou zombie, která všechno dělá podle stejného vzorce.

Co nám brání změnit sami sebe a rozhodnout se změnit i všechno kolem? Netečné, zaběhané, lhostejné myšlení, které se dostavuje v různém věku – u někoho až po třicítce, u jiného sotva mu mine dvacet. Lidé jsou doslova jako nějaký vlak – pohybují se po stejné trati stále rychleji a rychleji a pouze zcela neočekávané nebo naprosto výjimečné okolnosti je dokáží přimět, aby se zastavili, vydechli a změnili směr. Jestliže se vlak náhle zastaví ve vysoké rychlosti, může také vykolejit a rozbít se na kusy. Lidi schopné změnit svůj vlastní osud bychom mohli podmíněně rozdělit do čtyř následujících kategorií:

 • lidé mladí a nezkušení, kteří dosud «nenabrali rychlost»,
 • lidé, kteří se dokázali «zbavit části vagónů», to jest vyřadit ze svého života všechno, co je brzdilo a táhlo zpět,
 • ojediněle se vyskytující lidé, obdaření nesmírnou energií, která jim stačí na spoustu různorodých činností; ze dne na den snadno najdou možnost dalšího seberozvoje; jejich psychika je velmi pevná a stálá – to má veliký význam, neboť «zastavení plně rozjetého vlaku» vyžaduje velké soustředění,
 • skupina lidí, jimž jsou známy utajené a všem skryté životní zákonitosti, kteří si dokáží hladce spočítat, co je nevyhnutelné a své znalosti šikovně využít.

Popsané kategorie se ovšem vztahují výlučně k zásadním životním změnám, takovým, které skutečně mohou ovlivnit další osud člověka. Změny drobnější, které bychom mohli označit dejme tomu jako jakési kosmetické úpravy, jsou mnohem jednodušší a jejich realizace daleko méně náročná.

Okolnosti ovlivňující změnu

Existuje několik základních okolností, které mohou zapůsobit směrem ke změně dalšího vývoje lidského osudu. Do první skupiny bychom mohli zařadit lidi, kteří prožili klinickou smrt. V jejich mozku došlo k nevratným fyziologickým změnám, jejichž důsledkem je přebudování neuronových synpasí – spojení. Smrt, i když trvá pouhých pár minut, unáší člověka za hranice materiálního světa. Tato zkušenost zpravidla způsobí, že dotyčný se už nikdy víc nevrací ke svému předchozímu životnímu stylu.

Do druhé skupiny patří lidé, kteří se ocitli ve stavu velmi silného stresu, prošli nesnesitelnými podmínkami, zažili okolnosti, které vyžadovaly bojovat a zapojit veškeré své zdroje. Pokud takový stav, podmínky či okolnosti trvají dostatečně dlouhou dobu, člověk začíná okolní svět vnímat zcela jinak. V důsledku toho se mění i jeho osud.

Ke třetí skupině pak můžeme zařadit takové lidi, kteří za cenu nezměrného úsilí boje se sebou samými a svými zápornými vlastnostmi dokázali svůj život úplně přeorat a chod věcí v něm zásadním způsobem změnit.

Osud se tedy dá změnit, jestliže:

 • je přítomno silné přání vlastního zdokonalení, rozvoje, poznávání něčeho nového a dosažení stanovených cílů;
 • tato přání a cíle jsou nepřetržitě demonstrovány a podporovány činy;
 • činy mají tvůrčí povahu, přinášejí nové pocity, uspokojení, a povzbuzují tak k další aktivitě;
 • na sobě člověk každý den pracuje a snaží se být lepší;
 • chyby na životní cestě nevyvolávají zoufalství a nepůsobí rozčarování, ale jsou chápány jako lekce, jako poučení, možnost naučit se něčemu novému;
 • je akceptována vlastní zodpovědnost za vlastní rozhodnutí a volbu; dotyčný nehledá viníky svých nezdarů všude kolem, ani je nesvaluje na vyšší síly;
 • člověk má nejenom touhu, ale také dost odvahy vyzkoušet něco neznámého, co dříve neznal.


Způsoby, jimiž lze změnit svůj osud

Pojďme se teď podívat na metody, které mohou pomoci naladit správně svůj život prakticky každému. Jsou mezi nimi i některé ezoterické techniky, které je možné využít po cílevědomé a důsledné přípravě k ezoterické praxi.

 1. Změnit své životní cíle.
  Zkuste začít dělat to, o čem jste dávno snili, jenže jste se nemohli odhodlat. Vytyčte si dlouhodobé cíle – to znamená rozhodněte se, jakou budoucnost byste si pro sebe přáli. V ezoterickém smyslu slova musejí cíle člověka být čisté a světlé, neboť pouze za této podmínky mu síly éteru budou nakloněny a budou ho chránit. Jak si stanovit své životní cíle vám mohou napovědět lekce uznávaného amerického kouče a motivačního řečníka Briana Tracyho, autora těch nejlepších knih věnovaných právě této tématice (např. «Nový začátek», česky 2011, nakladatelství Anag).
 2. Najít hluboký životní smysl.
  Tento bod je logickým pokračováním bodu předchozího. Jestliže v prvním případě jsme měli na mysli hledání vnějších cílů (to, co chce člověk vytvořit, čeho chce v životě dosáhnout), zde mluvíme o dosahování cílů vnitřních. Je třeba pokusit se najít odpovědi na důležité otázky, například: «Co tu chci po sobě zanechat?» nebo «Pro co nebo pro koho žiji?». Odpovědi přinesou porozumění a nevyhnutelně i hlubinné proměny. Nejlepší je své myšlenky si tak jak v procesu hledání a poznávání přicházejí zapisovat, abychom mohli postupně a zřetelně rozeznávat a zkoumat hlubinné cíle.
 3. Obrátit se na vyšší síly.
  V tomto případě je nejprve třeba zcela seriózně a zodpovědně si připravit modlitbu, se kterou se budete obracet ke Karmě nebo Silám světla. Pokud to provedete upřímně, přinese vám výsledek radost. O co máte prosit? Aby vám byly naznačeny nové životní cíle, poskytnuta pomoc při rozvíjení vlastní osobnosti a pochopení své karmické úlohy, aby vám bylo umožněno potkat svého životního mistra či duchovního vůdce atd. Abyste se zbavili zábran blokujících vaše uvědomění, abyste našli správný směr – to vše je k dosažení skutečně kardinálních přeměn nezbytné. Dáme vám malou radu: napište své čisté prosby a vysvětlení, k čemu vám jejich splnění bude, formou dopisu. A poté na základě tohoto textu sestavte svoji modlitbu.
 4. Síla vděčnosti
  Schopnost cítit vděčnost není dána každému. V soudobém světě je opravdu jen málo lidí, kteří jsou schopni vidět své skutečné bohatství a být za ně vděčni. Změňte svůj vztah k minulosti, odpusťte staré křivdy a zapomeňte na hořkost nezdarů – pak se promění také vaše budoucnost. V této věci vám znovu může pomoci dopis, kterým se budete obracet na vyšší síly. Vypište podrobně všechno, za co byste rádi osudu poděkovali. Svá vítězství, šťastné chvíle, úspěchy i neúspěchy, ale i tragédie (pokud to dokážete). Nešetřete slovy, i když dopis bude hodně dlouhý. Se vší upřímností ho přečtěte nahlas. Pomocí této metody si můžete znovu uvědomit a nově postihnout svoji minulost, odvodit z ní zkušenosti a žít dále.
 5. Pomoc duchovního léčitele
  Zkušený duchovní léčitel prohlédne váš život i osud skrz naskrz – nejenom minulost, ale také budoucnost. Zjistí příčiny problémů a bloků, které vám brání v plnohodnotném životě. Má přístup ke karmickým trestům a může vám poradit, jak se jich zbavit.
 6. Cesta rozvoje
  Stálý duchovní a osobnostní rozvoj, seberealizace a energetický růst pomáhají odhalit vekerý potenciál člověka a také během poměrně krátké doby změnit jeho osud.

První čtyři metody obvykle stačí, aby člověk svůj život ovlivnil a aby ho zásadním způsobem změnil. Někdy však osud člověka podrobí těžkým karmickým zkouškám, jejichž počátek je založen v minulých životech. Tehdy je skutečně nezbytné uchýlit se k pátému bodu – k pomoci duchovního léčitele. Jestliže jste naplněni vírou ve vlastní schopnost svůj osud změnit a jste zároveň odhodláni vyvinout k tomu potřebné úsilí, pak nepochybně uspějete!

=========
Nedokončené věci energii odebírají, dokončené ji přinášejí
Dvanáct jednoduchých životních zákonů