Mudry a gesta: jak je využívat. Význam prstů.

S mudrami a jejich prvky se vlastně setkáváme v nejrůznějších kulturách a náboženstvích: hinduistickém, buddhistickém, křesťanském, tibetském a mnoha jiných. Jsou prastaré.

Má se za to, že mudry se objevily v Indii už v předárjovské době, to znamená více než před pěti tisíci lety. Slovo „mudra“ pochází ze sanskrtu a má více významů, může znamenat „gesto“ jako mystickou pozici rukou, „pečeť“ nebo „symbol“, setkat se můžeme s překladem „darující radost“. Bůh Šiva, jedno ze tří hlavních hinduistických božstev, prostřednictvím svého božského tance nejenom stvořil všechen svět, ale předal lidem také životadárné mudry. Z hinduismu se mudry plavně přenesly do buddhismu. Devět základních muder je dokonce označováno za „Buddhovy mudry“. Ostatně, na Buddhových vyobrazeních či sochách často vidíme, že má různým způsobem složené prsty. Každá z pozic má svůj smysl a něco symbolizuje.

Vesmír a prsty

Moudří lidé se raději obejdou bez léků a při léčení svých neduhů dávají přednost mudrám. Zvláštními kanály lidské ruky cirkuluje v lidském nitru kosmická energie k různým vnitřním orgánům. Jestliže v jednom či více kanálech dojde k výpadku nebo vznikne překážka, může to vést k poruše činnosti orgánu a různým nemocem celého organismu.

Pomocí prstů spojených různými způsoby je možné odstranit výpadek funkce energetických kanálů a do nemocných orgánů nasměrovat léčivou energii. Právě proto se někdy umění muder říká «jóga prstů».

Pět prstů na ruce je propojeno s Buddhovými pěti složkami bytí – tělem, cítěním, vnímáním, představivostí a duševní tvořivostí. Chceme-li využívat prstovou jógu, stačí si uvědomit, že ruce jsou bohatstvím svého druhu, které nám darovala příroda. Je to jemný nástroj, který nám pomáhá uvádět do souladu fyzickou a duševní úroveň vlastního bytí. Využíváním muder poznáváme sami sebe i okolní svět a učíme se správně využívat vlastní síly.

Každý prst má na starosti určitý živel a odpovídá také určitým tělesným orgánům.

 • Palec – živel větru. Jeho horní článek odpovídá žlučníku, spodní játrům.
 • Protahování palce zlepšuje činnost mozku a lymfatického systému.
 • Ukazovák — živel ohně. Horní článek řídí tenké střevo, spodní srdce.
 • Masáž ukazováčku podpoří a zkvalitní funkci žaludku, tlustého střeva, nervové soustavy, páteře a mozku.
 • Prostředník — živel země. Horní článek má na starosti žaludek, slinivku a slezinu.
 • Masáž prostředníku zlepšuje funkci střeva a krevního oběhu, stimuluje mozkovou činnost a funkci trávicí soustavy, mírní alergické projevy a úzkost.
 • Prsteníček – živel kovu. Horní článek náleží k tlustému střevu, prostřední k plicím. Jeho masáž vyladí činnost jater, stimuluje endokrinní systém a léčí deprese.
 • Malíček – živel vody. Horní článek se vztahuje k močovému měchýři, prostřední k ledvinám. Masáž malíčku příznivě ovlivní činnost srdce, tenkého střeva a dvanácterníku, normalizuje psychiku.

Možnosti muder jsou neobyčejně rozsáhlé. Tisícileté používání vedlo k nahromadění velkého množství užitečných a mimořádně důležitých informací.

Každý, i ten nejjednodušší pohyb prstů na ruce mění elektromagnetické pole kolem těla.

 • Když palce napřímíme stranou od ostatních prstů, vznikne silný energetický tok směřující vzhůru a do horní části těla.
 • Pokud napřímíme vzhůru všechny čtyři prsty mimo palce, energie se pohybuje v kruhu. Napřímené prsty usnadňují únik energie, zároveň však dokážou doplňovat její tělesné zásoby.
 • Pohyby prstů s dlaněmi obrácenými vzhůru a nahoru podporují předávání přírodních informací a vnitřní rezonanci, kterou uzpůsobují podle tělesných potřeb.


Jak správně využívat mudry

Existuje opravdu velký počet muder. Účinek některých z nich je okamžitý, u jiných až následný. Při chronických onemocněních se potřebný efekt dostavuje až po několika týdnech.

Existují určitá «pravidla» pro mudry. Za prvé, provádět se mají čtyři až šestkrát denně vždycky jen po 5-7 minutách; za druhé, provádět se mají v klidu a uvědoměle, s tváří pokud možno obrácenou k východu; za třetí, pokud berete léky, cvičte mudry půlhodiny před nebo poté; za čtvrté, nemá smysl dělat více než 2-3 mudry během jednoho dne. Při přechodu od jedné mudry ke druhé je třeba opláchnout ruce studenou vodou a dosucha utřít.

Některé mudry by měli znát všichni. Například mudru «Zachraňující život», kterou je možné uplatnit při bolestech u srdce, bušení srdce a srdečních záchvatech. Postup je tento: ukazováček ohneme tak, aby se bříško jeho horního článku dotýkalo kořene palce. Současně k sobě přitiskneme bříška prostředníčku, prsteníčku a palce. Malíček zůstává napřímený.

Mudru léčící bolesti v zádech provádíme oběma rukama: na pravé ruce spojte palec, prostředník a malíček. Ostatní prsty nechte napřímené vzhůru. Na levé ruce položte ukazováček na spodní článek palce.

=========
Jak nás Vesmír učí. Pravidlo tří signálů.
Máme popřát i svým bývalým?