Minuta života

minuta zivota

Otci se zdálo, že syn jenom marní svoje mládí. Dělalo mu to starost, proto ho pozval na procházku. Byl jasný, klidný den. Když přišli k jezeru, řekl synovi:

– Podívej, celá krajina, nebe, slunce i hory se odrážejí ve vodě.

Pak ponořil ruku do vody, setřásl kapky vody na oblázky u břehu a vyzval syna, aby si pozorně prohlédl jednu z nich: také v ní se odráželo všechno kolem. Krajina s nebem, slunce i hory.

– Totéž se děje s časem, – řekl otec. – Každá minuta je makrokosmem, odrazem celého tvého dne. A jeden den je zas mikrokosmem celého tvého života. Proto si musíš vážit každé jeho minuty.

=========
21 babiččiných rad novorozené vnučce
5 životně důležitých pravidel tužky