«Metoda točení» — způsob okamžité neutralizace minulých traumat

„Minulé události se podílely a podílejí na formování naší osobnosti, na tom, jakým člověkem jsme dnes. Limitovaly naši svobodu v minulosti a limitují ji do dneška. Potrvá to tak, dlouho, dokud v našem podvědomí bude přetrvávat energetický náboj spojený s minulostí“… Srbský psycholog a mistr alternativních léčebných metod Živorad Mihajlović-Slavinský (nar. 1938) přišel s metodou, které říká „metoda točení“. Označuje ji za „metodu okamžité neutralizace traumat a šoků z minulosti“.

Řada nevytříděných a neanalyzovaných epizod z minulosti se obvykle skládá z množství negativních situací spojených s rodiči, vztahy v rodině, ve škole, v práci atp. Neanalyzovaná minulost ovlivňuje především vaše emoční pozadí. Podle statistik se na zjednodušené klasické stupnici emocí (smrt, apatie, hoře, strach, hrdost, neutralita, přijetí, láska, radost, mír) většina lidí nachází pod úrovní strachu.

Minulost rovněž výrazným způsobem ovlivňuje sebehodnocení. A dokud minulost působí na vaše mínění o sobě samém, těžko se vaše sebevědomí zvýší. Vždycky se najdou nějaké události z minula, s nimiž se neidentifikujete. I když si na ně vzpomenete jednou za pět let nebo jste na ně vůbec nepomysleli opravdu už velmi dávno, jsou tam. Blokují jistou část vaší pozornosti při každém rozhodování. Neanalyzované události z minula totiž podstatným způsobem ovlivňují také pozornost ke všemu, čím se každý den zabýváte. Každá energeticky nabitá minulá událost odebírá jistou část vaší pozornosti. V důsledku je silně narušena schopnost koncentrace a dostavuje se roztržitost. Ta s sebou nese další problémy: podrážděnost, chronickou únavu atp.

Metoda Mihajloviće-Slavinského údajně pomáhá drtivou většinu minulých minulosti převést „do archivu“. Jde o krajně prostý postup, kdy si dotyčný vybaví traumatizující událost z minulosti, snaží se co nejživěji si vybavit její vrcholný krajně nepříjemný okamžik, „zmrazí“ či zafixuje si ho v podobě jakéhosi obrázku, jako fotografii. Ukáže na ni ukazováčkem natažené paže, jako by fotografii propichoval. Prst i paži nechává ve stejné poloze. Zavře oči a s nataženou paží se pomalu tři a půl krát otáčí proti směru hodinových ručiček. Ukazováčkem „táhne“ zafixovaný a nehybný (důležité!) obrázek po celou dobu otáčení s sebou, představu nepříjemné události nepouští z mysli. Když dokončí poslední půlotáčku, zastaví se.

Stále zůstává ponořen do nepříjemné minulé události, teď si však představuje její kladné ukončení. Například že člověk, který byl její příčinou, který se dejme tomu dopustil nějaké křivdy, se usmívá, skládá mu nějakou poklonu atp. Tuto představu si dotyčný opět fixuje jako snímek, znovu ho „propíchne“ ukazováčkem natažené paže a „potáhne“ ho s sebou, tentokrát při troj a půlnásobném otáčení po směru hodinových ručiček.

Metoda je účinná nejenom v případě opravdu drastických minulých zážitků (smrt, znásilnění, havárie), ale během chvíle zbaví náboje jakoukoli minulou epizodu.

Dodržíte-li správně postup, budete během chvíle schopni o dříve tíživé události hovořit klidně a zcela neutrálně.

=========
Jak mazat negativní programy
Spolehlivý postup, jak se zbavit negativity