Jsme vedle sebe, a přece tak vzdáleni jeden od druhého.

Stále častěji se stává tématem úvah fakt, že moderní elektronické vymoženosti z našich osobních styků s blízkými více ubírají, než jim přidávají.

Tato otázka vážně zaujala newyorkského fotografa Erica Pickersgilla. Pozoroval v jedné kavárně situaci, kdy otec a dvě dcery seděli za stolem zcela ponořeni do svých mobilů a matka rodiny se smutně a osaměle dívala z okna.

Ericem to natolik pohnulo, že se rozhodl tohle téma nastolit k veřejné k diskusi. Vytvořil fotoprojekt s názvem „Removed“ – „Vzdáleni“. Fotografoval lidi v běžných okamžicích všedního života, avšak z fotografií vymazal veškerou elektroniku. Při pohledu na takhle upravené snímky člověka leccos napadá. A nejsou to jen samé veselé myšlenky…

1
2


3
4
5
6


7
8

=========
Pokřiveni rodičovskou láskou