Jedenadvacet zlatých pravidel dobrých vztahů s lidmi

21vzt

Vztahy jsou tím základním nástrojem, jehož prostřednictvím vede cesta k úspěchu a dosažení životních cílů. Lidé si v minulých dobách uvědomovali význam dobrých vztahů daleko silněji. Aby něco získali, museli mít známosti. Ovšem i dnes je tomu, kdo neumí navazovat dobré vztahy s lidmi, v životě těžko.

Nabízíme vám jednoduchá pravidla, která vám pomohou navazovat a udržovat dobré vztahy s lidmi.

1. Chvalte a podporujte lidi při každé vhodné příležitosti. Vaše chvála podporuje člověka v jeho růstu

2. Nikdy se nikomu neposmívejte a neponižujte ho.

3. O lidech říkejte jen to dobré. Není-li co dobrého říci, raději mlčte.

4. Buďte pozorní k záležitostem jiných lidí. Tak budete vždycky mít skutečný důvod ke chvále a nebudete jen lichotit.

5. Zdůrazňujte dobré vlastnosti každého člověka. Je-li někdo ještě nedostatečně moudrý a dobrý, bude chtít vlastností, které chválíte, dosáhnout.

6. Nemá smysl lidi kritizovat. Pokud už jste se ale do kritiky pustili, pak kritizujte činy člověka, nikoli jeho osobu.

7. Nepředvádějte ustavičně svou převahu nad jinými. Tím si leda děláte nepřátele. Chcete-li se s lidmi přátelit, musejí vedle vás cítit svůj vlastní význam.

8. Vždycky konstatujte své vlastní chyby a vinu. Nezavírejte nad nimi oči.

9. Aby vám naslouchali, je lepší navrhovat než přikazovat.

10. Podráždění je signálem, že člověk potřebuje pomoc a podporu. Proto se k člověku v takovém stavu chovejte s porozuměním.

11. Buďte dobrým posluchačem.

12. Dávejte občas najevo, že dobrý nápad vzešel od někoho jiného. Není přece důležité, kdo s ním přišel první, ale k čemu může vést.

13. Máte-li zato, že někdo nemá pravdu, pak pokud ho přerušíte, svého nedosáhnete. Dokud neřekne všechno, bude trvat na svém.

14. Chcete umět ukončit jakoukoli hádku? Naučte se přiznat, že se možná mýlíte. Zmizí důvod a s ním i hádka.

15. Přinášejte častěji lidem dárky zcela bezdůvodně. Ukážete tím, že nečekáte na nějaké svátky, že jim radost chcete dělat každý den.

16. Pokud vás něco dráždí, vydržte, mlčte, zkroťte své emoce. Neodsuzujte všechno od základu. Nechte člověka vypovídat a soustřeďte se na to, co v jeho řeči vám imponuje, s čím můžete souhlasit. Na závěr mu řekněte, že si to, co říkal, promyslíte.

17. Vytyčte si jako heslo: „Lépe zajímat se o druhé, než budit jejich zájem“.

18. Usmívejte se.

19. Obracejte se k lidem jejich jménem. Je to mnohem příjemnější, než slyšet nějakou přezdívku. Projevujete jim tím úctu.

20. Snažte se ukončovat hovory tak, aby lidem zůstala dobrá nálada.

21. Naučte se odpouštět.

Budete-li tato pravidla dodržovat, zlepšíte své vztahy s jinými lidmi. Nemusíte hned uplatnit celý seznam, začněte po jednom, po dvou, abyste je postupně ovládli všechna. Až dosáhnete dokonalosti, budou vás lidé mít rádi a budou vám oplácet stejně.

=========
Hledejte lidské hvězdy
Seznam věcí, které bychom měli dělat každý den