Je-li vám zle, měli byste vědět, že to můžete změnit

Když je vám zle, měli byste vědět, že to mrknutím oka můžete změnit! Pusťte si dobrou hudbu, začněte si zpívat a změníte své emoce a nepříjemné pocity. Nebo vzpomínejte na něco pěkného.

Když člověk začíná rozumět vlastním myšlenkám a citům, když se v nich vyzná natolik, aby je dokázal ovládat, uvědomí si, nakolik svou realitu vytváří vlastně sám. V tom je jeho svoboda a jeho síla.

Když si říkáte: «Jdu na příjemnou návštěvu nebo na příjemnou procházku», vysíláte doslova jako předvoj ještě před svým tělem živly a síly schopné zařídit věci tak, aby ta návštěva nebo procházka skutečně byly příjemné. Když se však před návštěvou, procházkou nebo nakupováním poddáváte špatné náladě nebo nějakým špatným tušením, posíláte před sebe agenty, kteří vám dozajista něco špatného či nepříjemného zařídí. Naše mysl nebo přesněji řečeno stav naší mysli takhle funguje vždycky, kdykoli už předem «plánuje» něco špatného nebo dobrého.

Vytvořte si každodenní zvyk předurčovat každý budoucí životní zážitek pomocí vlastních myšlenek. Vysílejte před sebou síly Vesmíru, ať děláte cokoli, ať máte jít kamkoli. Promýšlejte už předem, jaká by podle vašeho přání měla ta či ona událost být. Tak budete vědomě utvářet svůj život.

Očekávání je mocná přitažlivá síla… Očekávejte to, co si přejete.

Jestliže se v myšlenkách soustřeďujete na nedostatek nebo potřebu něčeho, na to, že něco nemáte, jestliže to probíráte doma nebo s přáteli, jestliže svým dětem říkáte, že nemáte peníze: «Na tohle nemáme peníze, to si nemůžeme dovolit», nebudete si to moci dovolit nikdy, protože tímto způsobem přitahujete nepřítomnost věcí, které si přejete. Pokud chcete žít v dostatku, pokud toužíte po blahobytu, soustřeďte se na dostatek a na blahobyt.

V západní kultuře usiluje spousta lidí o úspěch. Představují si ho jako velký dům, vzkvétající podnikání, záplavu vnějších atributů. Při pozornějším pohledu však rychle zjistíme, že vlastnění takových věcí jim naprosto nezaručuje to, o co vlastně usilují: štěstí. Honíme se za vnějšími znaky, za věcmi a myslíme si, dokonce pevně věříme, že nám přinesou štěstí. To však není správná cesta. Nejprve je třeba najít vnitřní radost, svůj vnitřní svět, vnitřní vidění. Vnější věci se dostaví samy.

Pokud váš vlastní vztah k sobě samým neodpovídá vztahu, jaký byste si přáli, aby k vám měli jiní lidé, nikdy nic nezměníte. Vaše jednání, to jsou vaše myšlenky obdařené silou. Jestliže se sami k sobě nechováte s láskou a repektem, vysíláte signál dávající najevo, že nejste nijak důležití, že si nezasloužíte respekt ani nic dobrého. Dokud tento signál šíříte do světa, budete se opakovaně setkávat s novými a novými nepříjemnými projevy nedobrého vztahu k vaší osobě. Lidé jsou pouhým důsledkem. Příčinou jsou vaše myšlenky. Začněte se k sobě chovat s úctou a láskou, vyšlete tenhle signál, nalaďte se na novou frekvenci.

Mnozí lidé se obětují jiným v přesvědčení, že je to zušlechťuje. To je omyl! Obětování sebe sama je založeno jen a pouze na přesvědčení o nedostatku životního blaha. Doslova jako byste říkali: «Pro všechny ho není dost, tak já se holt bez něj obejdu». Na podobných postojích není nic pozitivního a konec konců vedou jenom k nepohodě a pocitu křivdy. Dostatek existuje a je tu pro každého. Každý sám odpovídá z materializaci svých přání. Nemůžete realizovat přání místo někoho jiného, protože za něj nemůžete myslet a cítit. Vy máte na práci sebe sama. Pokud si jako prioritu stanovíte vlastní štěstí a dobrou náladu, pak nádherná vlna, která z vás bude vyzařovat, se báječně dotkne každého, kdo je vám blízký.

Dokud sami sebe nenaplníte až po okraj, nemáte nic, co byste mohli dát jiným. Je proto nezbytné postarat se nejprve o sebe, o svoji vlastní radost, stejně jako jiní lidé se mají starat o tu svou. Když se snažíte něco pro sebe udělat, když se snažíte něčím si zlepšit náladu, šíříte kolem sebe radost. Vaše vyzařování je příkladem pro každé dítě i dospělého. Jste-li přeplněni radostí, nemusíte nijak zvlášť přemýšlet nad dáváním – stává se přirozeným, jako třeba dýchání.

Je třeba se mít rád. Člověk se nemůže cítit dobře a být šťastný, jestliže sám sebe nemiluje. Když k sobě máte špatný vztah, když se k sobě chováte nedobře, blokujete lásku a dobro, které vám jsou předurčeny samotným Vesmírem.

Musíte se naučit mít se rádi. Nemám tím na mysli ješitnost nebo sebeklam, ale zdravou sebeúctu. Až si zamilujete sami sebe, budete mít rádi také jiné lidi.

Rhonda Byrne: Tajemství

=========
Raduje se v tu chvíli vaše srdce?
Metoda 7 otázek, aneb: Chci to, nevím co