Jak získat opravdové přátele

Každý člověk by v životě rád měl opravdové a věrné přátele. Jenomže jak získat skutečné přátele, kteří člověka neopustí v těžké chvíli? Doporučováno bývá mnoho způsobů a metod, dost z nich však nefunguje jednoduše proto, že každý člověk je jiný. Pokud se však budete snažit a nebudete váhat vynaložit patřičné úsilí, můžete najít takové lidi, kteří kteří vám budou upřímnými přáteli.

Říkává se, že chce-li člověk opravdového přítele mít, musí se sám opravdovým přítelem stát. Být otevřený, na nic si nehrát, nepředstírat, že je někým, kým není. Skutečný přítel ví o vás všechno. A nikdy to nikomu neřekne. Může s vámi klidně i nesouhlasit, ale proto na vás nezanevře. Může na vás mít vztek, ale v nouzi vás neopustí, i když vás třeba před neštěstím varoval. Kde takového přítele hledat?

Je opravdu tak těžké najít opravdové, dlouhodobé přátelství?

Nové technologie svět zmenšují, a přece jsou si lidé navzájem stále dál. Osobní kontakty nahrazují mobily a počítače. Podání ruky, úsměv, objetí nebo poplácání po ramenou nahrazuje pípání esemesek. Avšak kontakt přes mobil nebo prostřednictvím sociálních sítí je právě jenom kontaktem, je jakýmsi mostem, ale nemá nic společného s opravdovým přátelstvím, ačkoli právě tímto termínem sociální sítě operují. Čeština není jen krásná, umí být také přesná. Umožňuje nám přesně vyjádřit stav: sociální média lidi sice k sobě přibližují, ale nijak je nesbližují.

Přejete si tedy najít opravdové přátele. Máte představu, jací by to měli být lidé? Jaké vlastnosti by měli mít? Máte takové vlastnosti vy sami? Myslíte, že umíte být opravdovými, věrnými přáteli? Co lidi sbližuje tak, že se mohou nazývat přáteli? Smysl pro humor? Společná zábava? Stejná práce? To, že se dlouho znají? Stejné zájmy? Daleko spíš to budou stejné hodnoty.

Kde však takové lidi hledat? Budete muset vyjít ven, mezi lidi. Tím nemyslíme pouze zaměstnání, i když právě tady různé známosti a kamarádství vykvétají jaksi automaticky. Často však jde právě jen o známé, se kterými vás spojuje stejné pracovní prostředí, stejné znalosti, stejné starosti. Mimo zaměstnání si často v podstatě nemáte co říci, leda zase jen – o práci.

Přátele člověk může najít v různých prostředích, musí však být přitom aktivní. Vzpomeňte si na školní léta, kdy skamarádit se bylo něco docela přirozeného. Co tohle prostředí znovu okusit? Nemusíte se zrovna hlásit na vysokou školu, existuje přece spousta různých kurzů a školení, přednášek a workshopů. Dobrou přítelkyni může člověk najít i při studiu umění udělat správně jíšku nebo uplést palčáky.

Život sám nás zavádí do různých prostředí, kde můžeme potkat potenciální přátele. Dětská hřiště, mateřské školky a základní školy. Čekárny u lékaře. Knihovny, kavárny, kina i divadla. Nepozorujte, jak to tam chodí, zapojte se do toho. Zajímejte se o lidi, o jejich postoje. Nebojte se někoho oslovit. Pochvalte mu šaty, zeptejte se, jak se mu tady líbí, nabídněte zapůjčení programu.

Výbornou příležitostí k seznámení je také cestování. To je pro každého přínosem samo o sobě. Nemusíte jezdit do nějaké exotiky, určitě je spousta míst u nás, která jste nikdy nenavštívili. Rozšíříte si obzory a možná narazíte na lidi, s nimiž si porozumíte a budete se stýkat i nadále.

Kdo nemá pejska bude tomu jen těžko věřit, ale snad nejvíc spontánních kontaktů se navazuje při venčení těchto čtyřnohých přátel. Pejskaři se dávají do řeči zcela přirozeně a bez zábran. Můžete tedy tedy přes přítele čtyřnohého narazit na přítele lidského :).

Nebudete-li lidi soudit, ale budete jim naslouchat a dokážete jim dát najevo zájem, vytvoříte tím nejlepší předpoklady pro navázání přátelství.

=========
Co to je opravdové přátelství
Slučitelnost v přátelství podle horoskopu