Jak se dozvědět od dítěte, jak se má ve škole?

jak-se-ma-ve-skole

Čím je dítě starší, tím je pro rodiče obtížnější uchovat si s ním důvěrný, přátelský vztah. Děti často postaví mezi sebe a svět dospělých zeď. Aby s dětmi neztratili vztah, musejí rodiče usilovně pracovat na vztazích uvnitř rodiny a často se uchýlit i k různým psychologickým fintám. Tím nejčastějším problémem, o kterém děti nechtějí mluvit, jsou těžkosti ve škole. Maminky a tatínkové k této otázce také ne vždy přistupují dost obratně.

Uvádíme tu 24 způsoby, jak se dítěte zeptat, jak mu to jde ve škole, bez toho, že byste se vyptávali, jak mu to jde ve škole. Zní to podivně? Tak se na to podívejte!

1. Co se ti dneska přihodilo ve škole nejlepšího? (Co se ti dneska ve škole přihodilo nejhoršího?)

2. Přimělo tě dneska ve škole něco k smíchu?

3. Kdyby sis mohl vybrat, s kým bys chtěl sedět v lavici? (A s kým bys určitě sedět nechtěl?) A proč?

4. Které místo je podle tebe ve škole nejzajímavější ?

5. Jaké nejpodivnější slovo jsi dneska slyšel? (Nebo třeba – kdo ti dneska řekl něco divného?)

6. Kdybychom dneska pozvali na návštěvu tvého učitele, co si myslíš, že by o tobě říkal?

7. Komu jsi dneska pomohl?

8. Pomáhal ti dneska někdo s něčím?

9. Povíš mi, co jsi dneska nového slyšel?

10. Cítil ses třeba dneska na chvíli nejšťastnější na světě?

11. Nudil ses dnes hodně?

12. Kdyby přiletěli mimozemšťani a měli unést někoho ze spolužáků, koho bys chtěl, aby si odnesli?

13. S kým by sis rád hrál dneska o přestávce, kdyby sis mohl vybrat z těch, s kterými sis ještě nikdy nehrál?

14. Povídej mi o něčem hezkém, co se ti dneska přihodilo.

15. Které slovo dneska učitelka nejčastěji opakovala?

16. O čem by ses chtěl ve škole víc dozvědět?

17. Čeho bys chtěl mít ve škole méně?

18. Myslíš, že by ses k někomu ve třídě mohl chovat lépe?

19. Kde si o přestávkách nejčastěji hraješ?

20. Kdo je nejvíc k smíchu z celé třídy? A proč?

21. Chutnal ti dneska oběd? A co ti nejvíc chutnalo?

22. Kdyby ses zítra stal učitelem, co bys udělal?

23. Myslíš, že někdo z vaší třídy by měl odejít ze školy?

24. Kdyby sis mohl s někým ze třídy vyměnit místo, s kým by sis ho vyměnil?

=========
19 přikázání Marie Montessori pro rodiče
Nejlepší učitelka v mém životě