Jak se dostat z krize: sedm způsobů restartu

restart

Těžká životní situace může nastat z různých důvodů. Problémy v práci, v osobním životě a s lidmi kolem nás občas vyvstanou všechny naráz a člověk může propadnout pocitu, že překonat všechny ty obtíže je prostě nemožné.

Hlavním problémem krize je, že pod závalem obtíží strádá naše osobnost. Když se pokoušíme vzít všechno na sebe, zapomínáme na své vlastní bytostné zájmy. Za normálních, klidných okolností si s mnoha věcmi poradíme, aniž bychom to vůbec vnímali. A problémy závažnější zvládáme podle míry možnosti. Jinak je tomu v krizovém období.

Příčiny krize mohou být staršího data i zcela nové, vyvolané konkrétní situací. Nápor silného stresu vás může vykolejit a po nějakou dobu nejste zkrátka schopni střízlivého úsudku. Život jde ovšem dál a vyžaduje, abyste se na mnoha věcech podíleli tak jako dřív. Problémy se valí a narůstají.

O některých hlubinných příčinách osobní krize je nejlépe poradit se s odborníkem. Jsou však i krizové situace, pro které se hodí použití „expresní“ metody. Pomůže vám dostat se z krize samostatně a rychle.

Věnovat čas sami sobě

Krátké vydechnutí by mělo být prvním a povinným krokem. Nedokážete uniknout ze začarovaného kruhu problémů, pokud nenajdete možnost zbavit se aspoň na krátký čas všeho, co na vás tak těžce doléhá. Učit se nemyslet na problémy pro začátek řekněme deset minut denně, je dobrý start.

Zbavit se toho, co je zbytečné

V první řadě se přestaňte trápit tím, co trvá už dávno a k vyřešení by bylo třeba příliš mnoho sil. Je třeba to nechat být nikoli proto, abyste se k věci vrátili později. Důvodem je, že ve stresovém stavu nedokážete situaci vidět zcela reálně. Riskovali byste, že dojdete k falešným závěrům.

Přehodnotit priority

Krize může být důsledkem skutečnosti, že se vám v životě nakupilo mnoho věcí, které je třeba změnit. Vaše zájmy se posunuly jinam, náklonnosti se přežily a vaše potřeby vyžadují docela jiný způsob realizace. Je těžké změnit to všechno najednou, avšak dříve nebo později si přirozený stav věcí vynutí svoje cestou psychického protestu: složíte se, dostanete se do krize.

Nalézt podporu

Velmi důležité je nezůstávat se svými smutky a žaly sám. Stačí jeden člověk, který vám rozumí. Může to být i více různých kontaktů, v nichž se cítíte lépe. Dokonce i náhodný rozhovor se spolucestujícím může mít terapeutický účinek, jakkoli takového člověka jistě nebudete zasvěcovat do detailů. Někdy zabírá i prosté sledování optimistických, vesele laděných filmů, poslech oblíbené hudby nebo výběr činnosti, kterou máme rádi a vždycky na nás příznivě působila. Člověk často sám ze zkušenosti ví, co si vybrat.

Začít se na těžkosti dívat jinak

Nevkládejte do problémů celou duši. Přístup „udělej, co můžeš a dál se uvidí“ vás kolikrát z krizového stavu nedostane o nic hůř, než odborník. Stres zbrzdí a stopne možnost jít dál, přesto však se pohybovat můžeme. Můžete pociťovat bezmoc, ale nezapomínejte, že je to pouhý pocit.

Přestat vítězit

Nikdo to od vás ani neočekává, pokud si to vy sami nekladete za povinnost. Statut toho, kdo utrpěl nezdar a prohrál, má v sobě i mnoho výhod a když dokážete netlačit na pilu, mohou vám pomoci se postupně dát dohromady.

Myslet na budoucnost

Je to mnohem konstruktivnější, než se ustavičně vracet k minulosti. Ať se stalo cokoli, přejde to. Naučte se dívat za obzor, nejenom pod nohy. Vždycky musíte před sebou mít inspirující cíl a sami sebe chránit pro lepší časy. A ty nepochybně přijdou.

=========
13 věcí k zapamatování při těžkých situacích
Kouzelný seznam proti špatné náladě