Jak s pomocí klíčových slov dosáhnout toho, co si přejeme

klicova-slova

(James T. Mangan, 1896-1970, jeden z četných představitelů metod a hnutí usilujících o osobní a intelektuální růst. Proslul rovněž jako excentrik osobující si právo na jistou část vesmírného prostoru, podle jeho tvrzení obývanou mikronárodem Celestia).

Tuhle techniku znám už dlouho a pokládám ji za velmi účinnou. Při prvním setkání mi připomínala nějaké šifry. I když člověk není kouzelník, může s ní dosáhnout mnohého… Jde o metodu vnitřního nastavení za pomoci slovních přepínačů Jamese T. Mangana.

Klíčová slova spojují vědomí s podvědomím a vedou k cíli, který si člověk stanoví. Pomocí těchto slov můžete dosáhnout všeho, o co jste bezúspěšně usilovali dlouhé roky. Svou metodu popsal J.T. Mangan v knize „Tajemství dokonalého života“ (The Secret of Perfect Living)

Možná vám bude připadat zvláštní, ale nevynášejte soudy, dokud ji nevyzkoušíte. A vyzkoušet ji stojí za to!

Dlouholetý výzkum otázek psychogeneze, metafyziky, možnosti přenosu myšlenek a jiných jevů přinesl jednu základní tézi: „Každá myšlenka má svůj jednoduchý vzorec“.

Krátké slovo, pronesené bez zdůrazňování jeho významu, nechápeme jako autosugesci. Není příkazem, ani zadáním vědomí, je vnímáno pouze na úrovni podvědomé.

První je slovo SPOLU. Právě toto slovo spojuje vědomí s podvědomím. Slovo „spolu“ nepronášíme proto, abychom sdělili jeho význam, ale jako heslo, jako spouštěč toho či onoho procesu metafyzického pole.

Poslední je slovo TEĎ. Umožňuje urychlení události, kterou si přejeme. Jak to probíhá?

Jste například velmi rozčileni. Někdo vás rozzlobil a všechno se ve vás bouří pocitem křivdy. Přemíláte to stále dokola v hlavě a nejste schopni na věc zapomenout. Rozumově chápete, že byste to měli nechat plavat, ale nedokážete se ovládnout. Srdce vám tluče a tlak stoupá… Vyslovte heslo ZAVŘI. Věta bude vypadat takhle: SPOLU ZAVŘI TEĎ. Opakujte ji znovu a znovu a uvidíte, jak se začínáte uklidňovat, jak vás opouští zloba i podrážděnost. Tohle klíčové slovo vám pomůže také v případě nezbytné fyzické aktivity, například když musíte dobíhat autobus nebo na poslední chvíli skočíte do rozjíždějícího se vlaku. Dříve byste ještě půlhodiny popadali dech. Když však použijete klíčové „ZAVŘI!“, váš dech se uklidní během jediné minuty.

Když někam spěcháte, použijte klíčové slovo VPŘED: „SPOLU VPŘED TEĎ“. Zjistíte, že autobus přijel přesně a vůbec všechno se bude zvláštním způsobem vyvíjet ve váš prospěch…

Abyste našli ztracený předmět, opakujte si pro sebe nahlas krátké tvrzení: „SPOLU ZÍSKAT TEĎ“.

Tahle a další klíčová slova používám a přesvědčuji se znovu a znovu o jejich magické síle. Zkuste to také.

Před každým klíčovým slovem pronášíme slovo SPOLU a po něm slovo TEĎ.

Abychom…

si uchovali dobrou náladu «prodloužit».

se zbavili bolesti v kterékoli části těla «změň».

někoho přesvědčili«zapni».

se vyhnuli každému nebezpečí «chraň».

zachovali tajemství «navždy».

usnuli –«kolem».

něco postavili «pokládat».

zlepšili svoje telepatické schopnosti «mezi».

dostali nové nápady «vpřed».

přestali kouřit «počítat».

se zbavili zlozvyku «pryč».

práci udělali včas «hotovo».

vyhráli v soutěži «bojuj».

se něčeho zdrželi«konec».

našli ztracený předmět «získat».

se zbavili přehnané zranitelnosti «potápět se».

se přestali nafukovat «odlož».

zvládli obtížnou práci «přizpůsob».

se zbavili stesku «pozor».

upevnili svou vůli «hotovo».

se zbavili samoty «buď».

překonali netečnost «hýbej se».

se vyhnuli chudobě a dluhům «odsunout».

povzbudili «pro».

dosáhli úspěchu «trpělivost».

se vyhnuli roztržitosti «pozor».

utvářeli charakter«drž».

byli snášenlivější «dokonči».

se naučili předvídat –«pomaleji».

vydělali hodně peněz «počítej».

byli odvážnější«váhat».

poznali budoucnost «poslouchej».

něco udělali «spolu».

se zbavili komplexu méněcennosti«přímo».

se zbavili špatných myšlenek «odsunout».

prodali «předložit».

získali zkušenost «dodržovat».

si zachovali zdraví, uklidnili vědomí«buď».

něco vymysleli «získat».

přestali pít «šetři».

vyléčili rány «sám».

našli východisko «hotovo».

se přestali urážet «děkuji».

dosáhli úspěchu v práci «osobně».

děti byly poslušné «shromáždi».

Je tu ovšem jedno ALE !!! Pamatujte, že nejlepší klíčová slova jsou taková, která si vymyslíte sami! Ta nejlépe odpovídají vašim vibracím a úmyslům. Takže tvořte vlastní slova. Přeju vám mnoho úspěchů při měnění reality ve svůj prospěch.

=========
Zhasněte své žhavé pixely
Nikdy se nikoho neptejte, co je správné a co ne